Cà Mau

THÔNG TIN ĐỘI XÂY DỰNG SỐ 7

Mã số thuế: 2000266412-010 - Đại diện pháp luật: TRẦN MINH THỨC
Địa chỉ: 202A Lý Văn Lâm-Phường 1, , Thành phố Cà Mau, Cà Mau

THÔNG TIN CỬA HÀNG THU MUA THUỶ SẢN RẠCH TÀU

Mã số thuế: 2000102580-010 - Đại diện pháp luật: VÕ THÀNH TIÊN
Địa chỉ: ấp Rạch Tàu, Xã Đất Mới, , Huyện Ngọc Hiển, Cà Mau

THÔNG TIN ĐỘI XÂY DỰNG SỐ 8

Mã số thuế: 2000105197-010 - Đại diện pháp luật: LÝ TRÍ TÍNH
Địa chỉ: 176 Phan Ngọc Hiển, P6, , Thành phố Cà Mau, Cà Mau

THÔNG TIN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CẤP 4 PHÚ HƯNG

Mã số thuế: 2000106507-010 - Đại diện pháp luật: ĐINH NGUYÊN TÝ
Địa chỉ: Cái Rắng. xã Phú Hưng, , Huyện Cái Nước, Cà Mau

CỬA HÀNG VÀNG BẠC ĐÁ QUÍ SỐ 4

Mã số thuế: 2000105944-010 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ THU VÂN
Địa chỉ: 27 Phan Chu Trinh, , Thành phố Cà Mau, Cà Mau

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN ĐẦM DƠI

Mã số thuế: 2000503208-010 - Đại diện pháp luật: TRẦN KIM CÒN
Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Đầm Dơi, , Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

THÔNG TIN KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN ĐẦM DƠI

Mã số thuế: 2000272688-010 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN ĐÁNG
Địa chỉ: - , Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

THÔNG TIN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG HUYỆN CÁI NƯỚC

Mã số thuế: 2000730546-010 - Đại diện pháp luật: TRẦN HẢO
Địa chỉ: K2, TT.Cái Nước, , Huyện Cái Nước, Cà Mau

THÔNG TIN KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN CÁI NƯỚC

Mã số thuế: 2000272688-009 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN THANH NHIÊM
Địa chỉ: K2, TT Cái Nước, , Huyện Cái Nước, Cà Mau

THÔNG TIN CỬA HÀNG THU MUA THUỶ SẢN ÔNG TRANG

Mã số thuế: 2000102580-009 - Đại diện pháp luật: VÕ THÀNH TIÊN
Địa chỉ: ấp Ông Trang, Xã Viên An, , Huyện Cái Nước, Cà Mau

THÔNG TIN CỬA HÀNG XĂNG DẦU SÔNG ĐỐC

Mã số thuế: 1900136622-009 - Đại diện pháp luật: VŨ SƠN
Địa chỉ: Khu vực 1-TT Sông Đốc, , Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

THÔNG TIN ĐỘI XÂY DỰNG SỐ 11

Mã số thuế: 2000105197-009 - Đại diện pháp luật: TRẦN VĂN SÁU
Địa chỉ: 1 An Dương Vương-Phường 7, , Thành phố Cà Mau, Cà Mau

CỬA HÀNG VÀNG BẠC ĐÁ QUÍ SỐ 3

Mã số thuế: 2000105944-009 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ THU VÂN
Địa chỉ: 122B Phạm Văn Ký-Phường 2, , Thành phố Cà Mau, Cà Mau

THÔNG TIN CHI NHÁNH DNTN HẢI NAM 09

Mã số thuế: 2000190227-009 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN AN NINH
Địa chỉ: ấp Khai Hoang, xã Quách Phẩm, , Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

THÔNG TIN ĐỘI XÂY DỰNG SỐ 2

Mã số thuế: 2000421682-009 - Đại diện pháp luật: LÊ NGỌC HOÀ
Địa chỉ: 176 Phan Ngọc Hiển, P6, , Thành phố Cà Mau, Cà Mau

THÔNG TIN HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN ĐẦM DƠI

Mã số thuế: 2000457897-009 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN KIM KẾT
Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấm Đầm Dơi, , Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

THÔNG TIN NGÂN HÀNG NN VÀ PTNT HUYỆN NGỌC HIỂN

Mã số thuế: 2000106507-009 - Đại diện pháp luật: TRẦN QUỐC KHỞI
Địa chỉ: TT Năm Căn, , Huyện Ngọc Hiển, Cà Mau

THÔNG TIN CHI CỤC THUẾ HUYỆN NGỌC HIỂN

Mã số thuế: 2000267007-009 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Kiến Vàng, TT.Rạch Rốc, , Huyện Ngọc Hiển, Cà Mau

THÔNG TIN THANH TRA HUYỆN ĐẦM DƠI

Mã số thuế: 2000524462-009 - Đại diện pháp luật: TRỊNH HOÀNG THỌ
Địa chỉ: K1, Thị trấn Đầm Dơi, , Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN NGỌC HIỂN

Mã số thuế: 2000503208-009 - Đại diện pháp luật: PHẠM BÌNH THUẬN
Địa chỉ: TT Rạch Gốc, , Huyện Ngọc Hiển, Cà Mau

THÔNG TIN ĐỘI XÂY DỰNG SỐ 6

Mã số thuế: 2000266412-009 - Đại diện pháp luật: LÊ VĂN THẾ
Địa chỉ: 202A Lý Văn Lâm-Phường 1, , Thành phố Cà Mau, Cà Mau

THÔNG TIN VĂN PHÒNG HĐND – UBND HUYỆN CÁI NƯỚC

Mã số thuế: 2000730546-009 - Đại diện pháp luật: MAI HOÀNG ANH
Địa chỉ: 19/5 , K2, TT.Cái Nước, , Huyện Cái Nước, Cà Mau

THÔNG TIN UBND XÃ TÂN HƯNG TÂY

Mã số thuế: 2000769857-009 - Đại diện pháp luật: LÊ THANH NGHỊ
Địa chỉ: ấp Cái Bát, xã Tân Hưng Tây, , Huyện Phú Tân, Cà Mau

THÔNG TIN CỬA HÀNG XĂNG DẦU KHÁNH HỘI

Mã số thuế: 1900136622-008 - Đại diện pháp luật: DƯƠNG SƠN
Địa chỉ: Khánh Hội, , Huyện U Minh, Cà Mau

THÔNG TIN CN DNTN HẢI NAM 08

Mã số thuế: 2000190227-008 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN AN NINH
Địa chỉ: ấp Rạch Chèo, xã Tân Hưng Tây, , Huyện Cái Nước, Cà Mau

THÔNG TIN ĐỘI XÂY DỰNG SỐ 5

Mã số thuế: 2000266412-008 - Đại diện pháp luật: ĐẶNG XUÂN THẢO
Địa chỉ: 202A Lý Văn Lâm-Phường 1, , Thành phố Cà Mau, Cà Mau

CỬA HÀNG VÀNG BẠC ĐÁ QUÍ SỐ 2

Mã số thuế: 2000105944-008 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ THU VÂN
Địa chỉ: 80 Phạm Văn Ký-Phường 2, , Thành phố Cà Mau, Cà Mau

THÔNG TIN CHI CỤC THUẾ HUYỆN PHÚ TÂN

Mã số thuế: 2000267007-008 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TT Cái Đôi Vàm, , Huyện Phú Tân, Cà Mau

THÔNG TIN CỬA HÀNG THU MUA THUỶ SẢN ĐẦM CÙNG

Mã số thuế: 2000102580-008 - Đại diện pháp luật: VÕ THÀNH TIÊN
Địa chỉ: ấp Đầm Cùng, Xã Trần Thới, , Huyện Cái Nước, Cà Mau

THÔNG TIN ĐỘI XÂY DỰNG SỐ 10

Mã số thuế: 2000105197-008 - Đại diện pháp luật: TRẦN TƯ PHƯƠNG
Địa chỉ: 1 An Dương Vương-Phường 7, , Thành phố Cà Mau, Cà Mau

THÔNG TIN HỘI ĐÔNG Y HUYỆN ĐẦM DƠI

Mã số thuế: 2000597319-008 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN CHIẾM
Địa chỉ: K1, TT Đầm Dơi, , Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

THÔNG TIN CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN NGỌC HIỂN

Mã số thuế: 2000825445-008 - Đại diện pháp luật: TRƯƠNG CÔNG LUẬN
Địa chỉ: Khóm 8, Thị Trấn Rạch Gốc, Huyện Ngọc Hiển, Cà Mau

THÔNG TIN UBND XÃ TÂN HẢI

Mã số thuế: 2000769857-008 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN THANH THUỶ
Địa chỉ: ấp Thanh Đạm, xã Tân Hải, , Huyện Phú Tân, Cà Mau

THÔNG TIN KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN NĂM CĂN

Mã số thuế: 2000272688-008 - Đại diện pháp luật: LÂM THANH HẢI
Địa chỉ: KV1, K1, TT.Năm Căn, , Huyện Năm Căn, Cà Mau

THÔNG TIN DNTN DUY LONG-CỬA HÀNG XE GẮN MÁY CÀ MAU

Mã số thuế: 2000387142-008 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN HỒNG THANH
Địa chỉ: 166 Nguyễn Tất Thành, P8, , Thành phố Cà Mau, Cà Mau

THÔNG TIN THANH TRA HUYỆN NGỌC HIỂN

Mã số thuế: 2000524462-008 - Đại diện pháp luật: ĐINH VIỆT KIÊN
Địa chỉ: ấp Kiến Vàng, TT Rạch Gốc, , Huyện Ngọc Hiển, Cà Mau

CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ CÀ MAU

Mã số thuế: 0102641429-011 - Đại diện pháp luật: TÔ MINH HIỂN
Địa chỉ: 42 Phan Ngọc Hiển, P6, , Thành phố Cà Mau, Cà Mau

THÔNG TIN CN CTCP THỰC PHẨM RAU QUẢ CẦN THƠ

Mã số thuế: 1800271184-011 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN LÊ MINH
Địa chỉ: 6/1 Lý Thường Kiệt, K5, F6, , Thành phố Cà Mau, Cà Mau

THÔNG TIN NGÂN HÀNG NN&PTNN LOẠI 4 TRÍ PHÚ

Mã số thuế: 2000106507-011 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN THANH TÒNG
Địa chỉ: ấp 1, xã Trí Phải, , Huyện Thới Bình, Cà Mau

THÔNG TIN PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN NĂM CĂN

Mã số thuế: 2000900678-011 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN TẤN PHƯƠNG
Địa chỉ: Khóm 2, TT Năm Căn, Thị trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn, Cà Mau

THÔNG TIN ĐỘI XÂY DỰNG SỐ 10

Mã số thuế: 2000266412-011 - Đại diện pháp luật: PHẠM VĂN DŨNG
Địa chỉ: 202A Lý Văn Lâm-Phường 1, , Thành phố Cà Mau, Cà Mau

THÔNG TIN ĐỘI XÂY DỰNG SỐ 9

Mã số thuế: 2000105197-011 - Đại diện pháp luật: LÝ TRÍ TÍNH
Địa chỉ: 176 Phan Ngọc Hiển, P6, , Thành phố Cà Mau, Cà Mau

THÔNG TIN KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN NGỌC HIỂN

Mã số thuế: 2000272688-011 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN HỮU ĐỨC
Địa chỉ: ấp Kiến Vàng, TT Rạch Gốc, , Huyện Ngọc Hiển, Cà Mau

CỬA HÀNG VÀNG BẠC ĐÁ QUÍ SỐ 6

Mã số thuế: 2000105944-011 - Đại diện pháp luật: VU LẾN
Địa chỉ: 11 Nguyễn Hữu Lễ-Phường 2, , Thành phố Cà Mau, Cà Mau

THÔNG TIN CHI NHÁNH 11 – DOANH NGHIỆP TN TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ TRÚC LINH

Mã số thuế: 2001176923-011 - Đại diện pháp luật: LÊ THỊ NGƯNG
Địa chỉ: ấp Bến Gỗ, Xã Hồ Thị Kỷ, Huyện Thới Bình, Cà Mau

THÔNG TIN ĐỘI XÂY DỰNG SỐ 11

Mã số thuế: 2000421682-011 - Đại diện pháp luật: LÊ NGỌC HOÀ
Địa chỉ: 176 Phan Ngọc Hiển, P6, , Thành phố Cà Mau, Cà Mau

CỬA HÀNG VÀNG BẠC ĐÁ QUÍ SỐ 7

Mã số thuế: 2000105944-012 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ THU VÂN
Địa chỉ: 10 Lê Lợi-Phường 2, , Thành phố Cà Mau, Cà Mau

THÔNG TIN CỬA HÀNG THU MUA NGUYÊN LIỆU THUỶ SẢN PHÚ TÂN

Mã số thuế: 2000102580-012 - Đại diện pháp luật: VÕ THÀNH TIÊN
Địa chỉ: KV Chợ Phú Tân, xã Phú Tân, , Huyện Cái Nước, Cà Mau

THÔNG TIN PHÒNG GIAO DỊCH PHƯỜNG 8

Mã số thuế: 2000106507-012 - Đại diện pháp luật: LÊ CÔNG LUẬN
Địa chỉ: Số 07 Lê Hồng Phong, F8, , Thành phố Cà Mau, Cà Mau

THÔNG TIN TRUNG TÂM DỊCH VỤ TÀI CHÍNH CÔNG TỈNH CÀ MAU

Mã số thuế: 2000272670-012 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN DŨNG
Địa chỉ: Số 120 Phan Ngọc Hiển, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

THÔNG TIN KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN TRẦN VĂN THỜI

Mã số thuế: 2000272688-012 - Đại diện pháp luật: TỐNG ÁNH NGUYỆT
Địa chỉ: Khóm 9 , TT. Trần Văn Thời, , Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

THÔNG TIN ĐỘI XÂY DỰNG SỐ 12

Mã số thuế: 2000421682-012 - Đại diện pháp luật: LÊ NGỌC HOÀ
Địa chỉ: 176 Phan Ngọc HIển, P6, , Thành phố Cà Mau, Cà Mau

THÔNG TIN ĐỘI XÂY DỰNG SỐ 8

Mã số thuế: 2000421682-013 - Đại diện pháp luật: TRẦN THANH TUẤN
Địa chỉ: 176 Phan Ngọc Hiển, P6, , Thành phố Cà Mau, Cà Mau

THÔNG TIN CỬA HÀNG THU MUA NGUYÊN LIỆU THUỶ SẢN TT CÁI NƯỚC

Mã số thuế: 2000102580-013 - Đại diện pháp luật: VÕ THÀNH TIÊN
Địa chỉ: TT Cái Nước, , Huyện Cái Nước, Cà Mau

CỬA HÀNG VÀNG BẠC ĐÁ QUÍ SỐ 11

Mã số thuế: 2000105944-013 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ THU VÂN
Địa chỉ: 8 Lý Văn Lâm-Phường 1, , Thành phố Cà Mau, Cà Mau

THÔNG TIN TT ĐÀO TẠO LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

Mã số thuế: 2000110599-013 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN NGỌC BÉ
Địa chỉ: Lý Thường Kiệt, F6, , Thành phố Cà Mau, Cà Mau

THÔNG TIN ĐỘI XÂY DỰNG SỐ 12

Mã số thuế: 2000266412-013 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN SAN
Địa chỉ: 202A Lý Văn Lâm-Phường 1, , Thành phố Cà Mau, Cà Mau

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP TN KARAOKE NGỌC PHÚ

Mã số thuế: 2001203207 - Đại diện pháp luật: PHẠM THÁI NGÂN
Địa chỉ: Số 161, đường Bùi Thị Trường, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP TN NHÀ TRỌ NGỌC DUNG

Mã số thuế: 2001202940 - Đại diện pháp luật: ĐOÀN VĂN TĂNG
Địa chỉ: Khóm 12, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

THÔNG TIN CHI NHÁNH NAM PHONG

Mã số thuế: 2000266187-001 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN TẤN CÔNG
Địa chỉ: ấp Vàm Đình, xã Phú Mỹ, , Huyện Phú Tân, Cà Mau

THÔNG TIN CỬA HÀNG THU MUA NGUYÊN LIỆU THUỶ SẢN PHÚ MỸ

Mã số thuế: 2000102580-014 - Đại diện pháp luật: VÕ THÀNH TIÊN
Địa chỉ: ấp Vàm Đình, xã Phú Mỹ, , Huyện Cái Nước, Cà Mau

THÔNG TIN CHI NHÁNH NGUYỄN VĂN ĐỨC

Mã số thuế: 2000402256-001 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN ĐỨC
Địa chỉ: ấp Vàm Đình, xã Phú Mỹ, , Huyện Phú Tân, Cà Mau

THÔNG TIN CỬA HÀNG THU MUA NGUYÊN LIỆU THUỶ SẢN PHÚ MỸ

Mã số thuế: 2000102580-016 - Đại diện pháp luật: VÕ THÀNH TIÊN
Địa chỉ: ấp Vàm Đình, xã Phú Mỹ, , Huyện Cái Nước, Cà Mau

CHI NHÁNH 3 DOANH NGHIỆP TN GAME HẢI ĐĂNG

Mã số thuế: 2001200453-003 - Đại diện pháp luật: PHAN VĂN ĐĂNG
Địa chỉ: Khóm 11, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ 16 – NĂM CĂN

Mã số thuế: 2000109850-069 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN TRUNG KIÊN
Địa chỉ: ấp Kinh Tắc, Xã Hàm Rồng, Huyện Năm Căn, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN ĐÀO TIẾN PHÁT

Mã số thuế: 2001204899 - Đại diện pháp luật: ĐÀO CÔNG HƠN
Địa chỉ: Số 40, ấp Duyên Hải, Xã Tân ân Tây, Huyện Ngọc Hiển, Cà Mau

TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT – CÀ MAU – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

Mã số thuế: 0106869738-057 - Đại diện pháp luật: HỒ LỆ QUYÊN
Địa chỉ: Số 03, đường Lưu Tấn Tài, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN GAME NGUYỄN HỮU HIỆU

Mã số thuế: 2001205099 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN HỮU HIỆU
Địa chỉ: ấp Thạnh Điền, Xã Lý Văn Lâm, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÌNH NGUYÊN CÀ MAU

Mã số thuế: 2001205074 - Đại diện pháp luật: PHẠM BÌNH NHƠN
Địa chỉ: Số 32-34, đường Lý Văn Lâm, khóm 4, Phường 1, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ IN HOÀNG TUẤN

Mã số thuế: 2001205067 - Đại diện pháp luật: NÔNG HOÀNG TUẤN
Địa chỉ: Số 125, đường 3 tháng 2, khóm 8, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Tỉnh/thành phố

An Giang Bà Rịa - Vũng Tàu Bình Dương Bình Định Bình Phước Bình Thuận Bắc Cạn Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bạc Liêu Bắc Ninh Bến Tre Bình Dư Bình Dương Bình Dương. Bình Định Bình Phước Bình Thuận Bình Thuận. Cà Mau Cà Mau. Cần Thơ Cao Bằng Chợ Buôn Trấp - - Huyện Krông A Na - Đắc Lắc Chợ điểng - Xã Đồng Lạc - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn Chợ Tân An - Xã Lạng San - Huyện Na Rì - Bắc Cạn Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp - Xã Thiệu Dương - Thanh Hoá - Thanh Hoá Cụm công nghiệp thị trấn Lập Thạch - Thị trấn Lập Thạch - Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc Đà Nẵng Đắc Lắc Đắc Lắc. Đắk Lắk Đắk Nông Đắk Nông Đắk Nông. Đèo Vai 2 - Xã Quảng Chu - Huyện Chợ mới - Bắc Cạn Điện Biên Đồng Nai Đồng Tháp Đồng Tháp. Đường Bà Triệu - Phường Liên Bảo - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc Đường Đầm Vạc - Phường Đống Đa - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc đường Hạc Thành - Phường Tân Sơn - Thanh Hoá - Thanh Hoá Đường Nguyễn Du- Thị Trấn Buôn trấp - - Huyện Krông A Na - Đắc Lắc Đường Nguyễn Văn Linh - Phường Liên Bảo - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc Đường Trần Hưng Đạo - Phường Trưng Trắc - Thị xã Phúc Yên - Vĩnh Phúc Gia Lai GT 01/QĐ ngày 11/10/2016 H Hà Nam Hà Tĩnh Hà Giang Hà Giang. Hà Nam Hà Nam. Hà Nội Hà Nội. Hà Tĩnh Hà Tĩnh. Hà Tĩnh" target="_blank">Xem bản đồ) Hải Dương Hải Dương. Hải Phòng Hậu Giang Hậu Giang. Hồ C Hồ Chí Minh Hòa Bình Hòa Bình. Huế Hưng Yên Hưng Yên Hưng Yên. Huyện Tiên KCN Khai Quang - Phường Khai Quang - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc Khánh Hòa Khánh Hòa Khánh Hòa. khu 3 phố Vĩnh Đoài - Thị trấn Yên Lạc - Huyện Yên Lạc - Vĩnh Phúc Khu 6 - Thị trấn Thanh Ba - Huyện Thanh Ba - Phú Thọ Khu Chùa mãng - Thị trấn Thanh Lãng - Huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc Khu doanh nghiệp Thanh Lãng - Thị trấn Thanh Lãng - Huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc Khu đô thị mới Đồng Sơn - Phường Phúc Thắng - Thị xã Phúc Yên - Vĩnh Phúc Khu I - Xã Vân Tùng - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn Khu phố 3 Đoài - Thị trấn Yên Lạc - Huyện Yên Lạc - Vĩnh Phúc Khu Quang Trung - Xã Hợp Thịnh - Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc Kiên Giang Kiên Giang Kiên Giang. Kon Tum Lâm Đồng Lai Châu Lai Châu Lâm Đồng Lâm Đồng. Làng Chẽ - Xã Quảng Chu - Huyện Chợ mới - Bắc Cạn Làng Quân Nhân Z195 - Xã Hợp Châu - Huyện Tam đảo - Vĩnh Phúc Lạng Sơn Lạng Sơn. Lào Cai Lào Cai. lô S3 khu đom thị Chùa Hà Tiên - Xã Định Trung - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc Long An Lý Thường Kiệt - - Huyện Phù Ninh - Phú Thọ Nà Cượn - Xã Tân Lập - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn Nà Đán - Xã Đôn Phong - Huyện Bạch Thông - Bắc Cạn Nà Kha - Xã Quang Thuận - Huyện Bạch Thông - Bắc Cạn Nam Định Nam Định. Nghệ An Nghệ An. Ninh Bình Ninh Bình Ninh Bình. Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Phan Đình Phùng - Phường 6 - Trà Vinh - Trà Vinh phố 25 phường Mường Thanh - - Điện Biên - Điện Biên Phố Núi Đinh - Phường Khai Quang - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc Phú Thọ Phú Thọ. Phú Yên Phú Yên. phường 4 - - Phú Yên - Phú Yên phường Trưng Trắc - Phường Trưng Trắc - Thị xã Phúc Yên - Vĩnh Phúc Quận Thanh Xuân- Quảng Bình Quảng Bình Quảng Bình. Quảng Nam Quảng Nam. Quảng Ngãi Quảng Ngãi Quảng Ngãi. Quảng Ninh Quảng Trị Quảng Trị. Số 145 đường Chu Văn An - - Huyện Krông A Na - Đắc Lắc Số nhà 56 đường Trần Thị Nam - Phường Trường Thi - Thanh Hoá - Thanh Hoá Số: 56 Phan Chu Trinh - Phường Nguyễn Nghiêm - Quảng Ngãi - Quảng Ngãi Sóc Trăng Sóc Trăng. Sơn La Sơn La. Tây Ninh Tây Ninh Tây Ninh. Thành phố Đà Nẵng Thành phố Hà Nội Thành phố Hải Phòng Thành phố Hồ Chí Minh Thái Bình Thái Nguyên Thái Bình Thái Bình. Thái Bình" target="_blank">Xem bản đồ) Thái Nguyên Thái Nguyên. Thanh Hoá Thanh Hoá Thanh Hoá. Thành ph Thôn 2 - - Huyện Ea H'leo - Đắc Lắc Thôn 2 - Xã Ea Sol - Huyện Ea H'leo - Đắc Lắc Thôn 3 - - Huyện Ea H'leo - Đắc Lắc thôn 4 - Xã Ea Phê - Huyện Krông Pắk - Đắc Lắc thôn 8 - Ea Kly - Xã Ea Kly - Huyện Krông Pắk - Đắc Lắc Thôn Bá Cầu - Xã Sơn Lôi - Huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc Thôn Cao Quang - Xã Cao Minh - Thị xã Phúc Yên - Vĩnh Phúc Thôn Cốc Po - Xã Thanh Bình - Huyện Chợ mới - Bắc Cạn Thôn Đình - Xã Bồ Sao - Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc thôn Hòa Thắng - Xã Hoà Đông - Huyện Krông Pắk - Đắc Lắc Thôn Khuổi Cuồng - Xã Nông Thượng - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn thôn Nhân Hậu - Xã Hòa Hậu - Huyện Lý Nhân - Hà Nam Thôn ông Cân - Xã La Sơn - Huyện Bình Lục - Hà Nam Thôn Pác Phàn - Xã Cư Lễ - Huyện Na Rì - Bắc Cạn Thôn Phiêng Liềng - Xã Ngọc Phái - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn Thôn Quế Lâm - - Huyện Phù Cừ - Hưng Yên Thôn Quỳnh Tân 1 - Thị trấn Buôn Trấp - Huyện Krông A Na - Đắc Lắc Thôn Trung Hậu - Xã Tề Lỗ - Huyện Yên Lạc - Vĩnh Phúc Thôn Yên Thái - Xã Đồng Thịnh - Huyện Sông Lô - Vĩnh Phúc Tiền Giang Tin Đồn - Xã Thượng Giáo - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn TỈNH HẢI DƯƠNG TỈNH PHÚ THỌ Tổ 13 - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn Tổ 2 - Phường Hoà Chung - Cao Bằng - Cao Bằng tổ 20 - Phường Trung Thành - Thái Nguyên - Thái Nguyên Tổ 2A - Xã ĐôngViên - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn Tổ 2B - Thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn Tổ 3 - Thị trấn Chợ Mới - Huyện Chợ mới - Bắc Cạn Tổ 7 - Thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn tổ 7A - Phường Đức Xuân - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn Tổ 8 - Thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn Trà Vinh Trà Vinh Trà Vinh. Trại Giao - Phường Khai Quang - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc Tuyên Quang Tuyên Quang V056 - Tổ 8B - Vườn cam - Hợp giang - - Cao Bằng - Cao Bằng Việt Nam Vĩnh Long Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc. Vĩnh Phúc" target="_blank">Xem bản đồ) Vũng Tàu xã Đliêng Yang - - Huyện Ea H'leo - Đắc Lắc Xã Hương Nê - - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn Xã Hương Nê - Xã Hương Nê - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn Yên Bái Yên Bái