Vĩnh Phúc

THÔNG TIN NHÀ THẦU- HITACHI ZOSEN FUKUI CORPORATION( THUỘC CTY Ô TÔ TOYOTA VIỆT NAM )

Mã số thuế: 2500233341-010 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phường Phúc thắng, , Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

THÔNG TIN NHÀ THẦU- TECNOS S.P.A ( THUỘC CTY TNHH TOYOTA BOSHOKU HÀ NỘI )

Mã số thuế: 2500233380-010 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phường Phúc thắng, , Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

THÔNG TIN KEY SYSTEMS PTE LTD (CÔNG TY HONDA)

Mã số thuế: 2500233373-010 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phường Phúc thắng, , Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

THÔNG TIN NHÀ THẦU BRUEL & KJAER ITALIA S.R.L CỦA CÔNG TY PIAGGIO VN

Mã số thuế: 2500293407-010 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô M khu CN Bình xuyên, , Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

THÔNG TIN NHÀ THẦU- SODICK ( THAILAN) CO., LTD ( THUỘC CTY TNHH MEISEI VIỆT NAM )

Mã số thuế: 2500268707-010 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: lô 7 CN 18 KCN Khai quang, , Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

THÔNG TIN NH THẦU; SPB ENGIEERING VIET NAM CO.,LTD (THUỘC -CÔNG TY TNHH KOHSEI MULTIPACK VIỆT NAM)

Mã số thuế: 2500346232-010 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô C Khu CN Bình xuyên, , Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

THÔNG TIN CHI NHÁNH CÔNG TY XNK QUẢNG NINH TẠI VĨNH PHÚC

Mã số thuế: 5700101517-010 - Đại diện pháp luật: HÀ ĐÌNH TIẾN
Địa chỉ: 19 lý bôn, ngô quyền, , Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

THÔNG TIN NHÀ THẦU- EXCEL CLEAN TECHNO CO.,LTD (THUỘC CTY TNHH KOHSEI MULTIPACK VIỆT NAM )

Mã số thuế: 2500346232-009 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô C Khu CN Bình xuyên, , Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

THÔNG TIN NHÀ THẦU- SE MYEONG PRECISION CO.,LTD ( THUỘC CTY TNHH VINAKOREA)

Mã số thuế: 2500263515-009 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: CN13 khu CN khai quang, , Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

THÔNG TIN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VĨNH TƯỜNG

Mã số thuế: 2500161947-009 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ DẬU
Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh tường, , Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

THÔNG TIN NHÀ THẦU- SPT POWERMANS CO., LTD( THUỘC CTY TNHH TOYOTA BOSHOKU HÀ NỘI)

Mã số thuế: 2500233380-009 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phường Phúc thắng, , Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

THÔNG TIN NHÀ THẦU- LITZ HITECH CORPORATION ( THUỘC TY TNHH MEISEI VIỆT NAM )

Mã số thuế: 2500268707-009 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: lô 7 CN 18 KCN Khai quang, , Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

THÔNG TIN NHÀ THẦU – OFFICE HIKOSAKA INC( THUỘC CTY Ô TÔ TOYOTA VIỆT NAM )

Mã số thuế: 2500233341-009 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phường Phúc thắng, , Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

THÔNG TIN TOMITA CO., LTD (CÔNG TY HONDA)

Mã số thuế: 2500233373-009 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: - , Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

THÔNG TIN NHÀ THẦU API COM S.P.A CỦA CÔNG TY PIAGGIO VIỆT NAM

Mã số thuế: 2500293407-009 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô M khu CN Bình xuyên, , Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

THÔNG TIN XÍ NGHIỆP KINH DOANH LƯƠNG THỰC TỔNG HỢP TAM ĐẢO

Mã số thuế: 2600108714-009 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN CỪ
Địa chỉ: Khu phố 1, Phường Đồng tâm, , Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

THÔNG TIN NHÀ THẦU- AUTO CS ENGINEERING CO., LTD ( THUỘC CTY Ô TÔ TOYOTA VIỆT NAM )

Mã số thuế: 2500233341-008 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phường Phúc thắng, , Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

THÔNG TIN SANOH INDUSTRIAL CO., LTD (CÔNG TY HONDA)

Mã số thuế: 2500233373-008 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phường Phúc thắng, , Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

THÔNG TIN NHÀ THẦU- CANNON FAR EAST PTE LTD ( THUỘC CTY TNHH TOYOTA BOSHOKU HÀ NỘI )

Mã số thuế: 2500233380-008 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phường Phúc thắng, , Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

THÔNG TIN CỬA HÀNG VẬT TƯ XĂNG DẦU TIỀN PHONG

Mã số thuế: 2500144187-008 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN TOÁN
Địa chỉ: Thôn Yên nhân xã Tiền phong, , Huyện Mê Linh (Chuyển Hà Nội), Vĩnh Phúc

THÔNG TIN NHÀ THẦU- HONG GUAN RADING CO. LTD ( THUỘC CTY CỔ PHẦN PRIME TIỀN PHONG )

Mã số thuế: 2500308702-008 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Hương canh, , Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

THÔNG TIN NHÀ THẦU- KATO DIE & MOLD INDUSTRY CO., LTD ( THUỘC CTY TNHH MEISEI VIỆT NAM )

Mã số thuế: 2500268707-008 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: lô 7 CN 18 KCN Khai quang, , Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

THÔNG TIN NHÀ THẦU REAL VNC LTD ( THUỘC CTY TNHH PIAGGIO VIỆT NAM )

Mã số thuế: 2500293407-008 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô M khu CN Bình xuyên, , Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

NHÀ THẦU; DKC & CONSULTING ( THUỘC CTY TNHH CÁP ĐIỆN SH-VINA )

Mã số thuế: 2500297641-008 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Khai quang, , Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

THÔNG TIN NHÀ THẦU: NGÂN HÀNG XUẤT-NHẬP KHẨU HÀN QUỐC ( THUỘC CTY TNHH VINA KOREA )

Mã số thuế: 2500263515-008 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: CN13 khu CN khai quang, , Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

THÔNG TIN NHÀ THẦU- INABATA SINGAPORE (PTE) LTD THUỘC CTY TNHH MINDA VIỆT NAM

Mã số thuế: 2500338873-008 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu CN Bình xuyên, , Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

THÔNG TIN NHÀ THẦU- YASKAWA ELECTRIC (THAILAND) CO.,LTD ( THUỘC CTY TNHH TOYOTA BOSHOKU HÀ NỘI)

Mã số thuế: 2500233380-011 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phường Phúc thắng, , Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

THÔNG TIN NHÀ THẦU- DENTSU SINGAPORE PTE LTD ( CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT NAM )

Mã số thuế: 2500233341-011 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phường Phúc thắng, , Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

THÔNG TIN NHÀ THẦU; BỘ PHẬN QUỐC TẾ-CTY TNHH XD KONOIKE ( THUỘC CTY TNHH MEISEI VIỆT NAM )

Mã số thuế: 2500268707-011 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: lô 7 CN 18 KCN Khai quang, , Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

THÔNG TIN YUASA TRADING CO., LTD (CÔNG TY HONDA)

Mã số thuế: 2500233373-011 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phường Phúc thắng, , Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

THÔNG TIN NHÀ THẦU B – PROGET S.RL CỦA CÔNG TY PIAGGIO VIỆT NAM

Mã số thuế: 2500293407-011 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô M khu CN Bình xuyên, , Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

THÔNG TIN NHÀ THẦU,CTY TNHH NIKKEI PANEL SYSTEN VIỆT NAM

Mã số thuế: 2500346232-011 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô C Khu CN Bình xuyên, , Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

THÔNG TIN YAMAZEN CORPORATION (CÔNG TY HONDA)

Mã số thuế: 2500233373-012 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phường Phúc thắng, , Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

THÔNG TIN NHÀ THẦU- TOYOTA MOTOR ASIA PACÌIC PTE LTD( THUỘC CTY Ô TÔ TOYOTA VIỆT NAM )

Mã số thuế: 2500233341-012 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phường Phúc thắng, , Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

THÔNG TIN NHÀ THẦU- T.M.C INDUSTRIAL CO.,LTD ( THUỘC CTY TNHH TOYOTA BOSHOKU HÀ NỘI )

Mã số thuế: 2500233380-012 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phường Phúc thắng, , Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

THÔNG TIN NHÀ THẦU SQUIRE, SANDERS & DEMPSEY L.L.P CỦA CÔNG TY TNHH PIAGGIO VN

Mã số thuế: 2500293407-012 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô M khu CN Bình xuyên, , Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

THÔNG TIN NHÀ THẦU, GLOBAL VTSION CO,LTD ( THUỘC CÔNG TY TNHH KOHSEI MULTIPACK VIỆT NAM )

Mã số thuế: 2500346232-012 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô C Khu CN Bình xuyên, , Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

THÔNG TIN LÂM TRƯỜNG LẬP THẠCH

Mã số thuế: 2600107340-012 - Đại diện pháp luật: TRỊNH QUỐC LONG
Địa chỉ: Phố Phú lâm, , Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

THÔNG TIN NHÀ THẦU- ELITE CITADEL SDN BHD( THUỘC CTY Ô TÔ TOYOTA- VIỆT NAM )

Mã số thuế: 2500233341-013 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phường Phúc thắng, , Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

THÔNG TIN YUASA TECHNICAL ENGINEERING CO.,LTD (CTY HONDA)

Mã số thuế: 2500233373-013 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phường Phúc thắng, , Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

THÔNG TIN NHÀ THẦU INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION CỦA CÔNG TY PIAGGIO VN

Mã số thuế: 2500293407-013 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô M khu CN Bình xuyên, , Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

THÔNG TIN NHÀ THẦU- TOYOTA TSUSHO CORPORATION ( THUỘC CTY TNHH TOYOTA BOSHOKU HÀ NỘI)

Mã số thuế: 2500233380-013 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phường Phúc thắng, , Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

THÔNG TIN CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT LINH

Mã số thuế: 2600231443-001 - Đại diện pháp luật: TẠ MINH NGHĨA
Địa chỉ: Khu Ao hải phố Mê linh phường Đống đa, , Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

THÔNG TIN CN CTY CỔ PHẦN LT VÀ TM TỔNG HỢP VĨNH PHÚ TẠI VĨNH PHÚC

Mã số thuế: 2600108714-004 - Đại diện pháp luật: TRIỆU KIM SƠN
Địa chỉ: Phố Ngô quyền -Phường đống đa, , Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP NGŨ KIÊN

Mã số thuế: 2500553045 - Đại diện pháp luật: LÊ DUY CHUNG
Địa chỉ: Trung tâm hành chính xã Ngũ Kiên, Xã Ngũ Kiên, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PERFECT LIFE

Mã số thuế: 2500552965 - Đại diện pháp luật: VÕ THỊ THÚY MƠ
Địa chỉ: Khu Chợ Tổng, Đường Lê Duẩn, Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH NEW FLEX TECHNOLOGY VINA

Mã số thuế: 2500552958 - Đại diện pháp luật: SHIN HYUNSIK
Địa chỉ: Lô A8-1, Khu Công nghiệp Bá Thiện II, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH MINH LAN

Mã số thuế: 2500553084 - Đại diện pháp luật: TRẦN NGỌC LAN
Địa chỉ: Thôn Mới, Xã Tiên Lữ, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH TẤN TỚI

Mã số thuế: 2500553077 - Đại diện pháp luật: ĐỖ THÀNH ĐÔ
Địa chỉ: Thôn Hoàng Trung, Xã Đồng ích, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH THUẬN PHÁT ĐẠT VĨNH PHÚC

Mã số thuế: 2500553052 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN THUẬN
Địa chỉ: Khu 07, Xã Tam Hồng, Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG – THƯƠNG MẠI TRƯỜNG GIANG

Mã số thuế: 2500553101 - Đại diện pháp luật: PHÙNG VĂN SƠN
Địa chỉ: Khu 3, Lạc ý, Phường Đồng Tâm, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH THƯƠNG MẠI HƯNG HÒA

Mã số thuế: 2500553133 - Đại diện pháp luật: ĐINH QUANG HƯNG
Địa chỉ: Số 106, đường Trường Chinh, Phường Đồng Xuân, Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH NGA ĐẠT

Mã số thuế: 2500553140 - Đại diện pháp luật: LÊ THỊ NGA
Địa chỉ: Thôn Diên Lâm, Xã Duy Phiên, Huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DIỆU HỒNG

Mã số thuế: 2500553126 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ HỒNG
Địa chỉ: Tổ Dân Phố Phú Thượng, Thị trấn Lập Thạch, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUẢNG CÁO HCT

Mã số thuế: 2500553165 - Đại diện pháp luật: ĐOÀN VĂN CƯỜNG
Địa chỉ: Thôn Chân Sơn, Xã Hương Sơn, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VĨNH PHÚC

Mã số thuế: 2500553158 - Đại diện pháp luật: ĐỖ VĂN ĐỨC
Địa chỉ: Thôn Mới, Xã Bồ Sao, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ĐỨC PHÁN

Mã số thuế: 2500553207 - Đại diện pháp luật: PHẠM VĂN PHÒNG
Địa chỉ: Số 81, Đường Trần Phú, Phường Trưng Nhị, Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIÁO DỤC Á CHÂU

Mã số thuế: 2500553221 - Đại diện pháp luật: HOÀNG THỊ CHẤT
Địa chỉ: Phố Me, Thị trấn Hợp Hòa, Huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH XÂM THẮNG

Mã số thuế: 2500553214 - Đại diện pháp luật: HOÀNG THỊ XÂM
Địa chỉ: Số 76 đường Ngô Quyền, Phường Ngô Quyền, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH LỘC PHÁT

Mã số thuế: 2500553172 - Đại diện pháp luật: LÊ TIẾN HẢI
Địa chỉ: Thôn Thụy Yên, Xã Đạo Tú, Huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI HDT

Mã số thuế: 2500553239 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN HOÀNG HẢI
Địa chỉ: Khu 05, Xã Tiền Châu, Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN VIỆT LINH

Mã số thuế: 2500553253 - Đại diện pháp luật: TRẦN ĐĂNG LINH
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Vĩnh Tường, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ BẢO GIA MINH

Mã số thuế: 2500553246 - Đại diện pháp luật: ĐẶNG BÌNH MINH
Địa chỉ: Khu3, Xã Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN BẮC TRUNG NAM

Mã số thuế: 2500553327 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN TÚ
Địa chỉ: Thôn Tam Lộng, Xã Hương Sơn, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỒNG HÀ VĨNH PHÚC

Mã số thuế: 2500553302 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN THANH LOAN
Địa chỉ: Số 34, Ngõ 18, Đường Tô Hiến Thành, Phường Đồng Tâm, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ – ĐẤU GIÁ VĨNH PHÚC

Mã số thuế: 2500553334 - Đại diện pháp luật: TRẦN VĂN BẮC
Địa chỉ: Số 11, Ngõ 5, Đường Tô Hiến Thành, Phường Đồng Tâm, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC LỘC

Mã số thuế: 2500553285 - Đại diện pháp luật: ĐOÀN XUÂN TRINH
Địa chỉ: Số 179, Đường Tô Hiến Thành, Phường Đồng Tâm, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤU GIÁ – THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH YÊN LẠC

Mã số thuế: 2500553292 - Đại diện pháp luật: PHẠM VĂN TUẤN
Địa chỉ: Khu 03, Thôn Trại Lớn, Xã Tam Hồng, Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ MINH CHÂU

Mã số thuế: 2500553398 - Đại diện pháp luật: PHẠM VĂN BẰNG
Địa chỉ: Số nhà 9A, Ngõ 09, Phố Chùa Hà, Xã Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 2500553408 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN HỮU NỀN
Địa chỉ: Thôn Kếu, Xã Đạo Đức, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Tỉnh/thành phố

An Giang Bà Rịa - Vũng Tàu Bình Dương Bình Định Bình Phước Bình Thuận Bắc Cạn Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bạc Liêu Bắc Ninh Bến Tre Bình Dư Bình Dương Bình Dương. Bình Định Bình Phước Bình Thuận Bình Thuận. Cà Mau Cà Mau. Cần Thơ Cao Bằng Chợ Buôn Trấp - - Huyện Krông A Na - Đắc Lắc Chợ điểng - Xã Đồng Lạc - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn Chợ Tân An - Xã Lạng San - Huyện Na Rì - Bắc Cạn Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp - Xã Thiệu Dương - Thanh Hoá - Thanh Hoá Cụm công nghiệp thị trấn Lập Thạch - Thị trấn Lập Thạch - Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc Đà Nẵng Đắc Lắc Đắc Lắc. Đắk Lắk Đắk Nông Đắk Nông Đắk Nông. Đèo Vai 2 - Xã Quảng Chu - Huyện Chợ mới - Bắc Cạn Điện Biên Đồng Nai Đồng Tháp Đồng Tháp. Đường Bà Triệu - Phường Liên Bảo - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc Đường Đầm Vạc - Phường Đống Đa - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc đường Hạc Thành - Phường Tân Sơn - Thanh Hoá - Thanh Hoá Đường Nguyễn Du- Thị Trấn Buôn trấp - - Huyện Krông A Na - Đắc Lắc Đường Nguyễn Văn Linh - Phường Liên Bảo - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc Đường Trần Hưng Đạo - Phường Trưng Trắc - Thị xã Phúc Yên - Vĩnh Phúc Gia Lai GT 01/QĐ ngày 11/10/2016 H Hà Nam Hà Tĩnh Hà Giang Hà Giang. Hà Nam Hà Nam. Hà Nội Hà Nội. Hà Tĩnh Hà Tĩnh. Hà Tĩnh" target="_blank">Xem bản đồ) Hải Dương Hải Dương. Hải Phòng Hậu Giang Hậu Giang. Hồ C Hồ Chí Minh Hòa Bình Hòa Bình. Huế Hưng Yên Hưng Yên Hưng Yên. Huyện Tiên KCN Khai Quang - Phường Khai Quang - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc Khánh Hòa Khánh Hòa Khánh Hòa. khu 3 phố Vĩnh Đoài - Thị trấn Yên Lạc - Huyện Yên Lạc - Vĩnh Phúc Khu 6 - Thị trấn Thanh Ba - Huyện Thanh Ba - Phú Thọ Khu Chùa mãng - Thị trấn Thanh Lãng - Huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc Khu doanh nghiệp Thanh Lãng - Thị trấn Thanh Lãng - Huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc Khu đô thị mới Đồng Sơn - Phường Phúc Thắng - Thị xã Phúc Yên - Vĩnh Phúc Khu I - Xã Vân Tùng - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn Khu phố 3 Đoài - Thị trấn Yên Lạc - Huyện Yên Lạc - Vĩnh Phúc Khu Quang Trung - Xã Hợp Thịnh - Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc Kiên Giang Kiên Giang Kiên Giang. Kon Tum Lâm Đồng Lai Châu Lai Châu Lâm Đồng Lâm Đồng. Làng Chẽ - Xã Quảng Chu - Huyện Chợ mới - Bắc Cạn Làng Quân Nhân Z195 - Xã Hợp Châu - Huyện Tam đảo - Vĩnh Phúc Lạng Sơn Lạng Sơn. Lào Cai Lào Cai. lô S3 khu đom thị Chùa Hà Tiên - Xã Định Trung - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc Long An Lý Thường Kiệt - - Huyện Phù Ninh - Phú Thọ Nà Cượn - Xã Tân Lập - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn Nà Đán - Xã Đôn Phong - Huyện Bạch Thông - Bắc Cạn Nà Kha - Xã Quang Thuận - Huyện Bạch Thông - Bắc Cạn Nam Định Nam Định. Nghệ An Nghệ An. Ninh Bình Ninh Bình Ninh Bình. Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Phan Đình Phùng - Phường 6 - Trà Vinh - Trà Vinh phố 25 phường Mường Thanh - - Điện Biên - Điện Biên Phố Núi Đinh - Phường Khai Quang - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc Phú Thọ Phú Thọ. Phú Yên Phú Yên. phường 4 - - Phú Yên - Phú Yên phường Trưng Trắc - Phường Trưng Trắc - Thị xã Phúc Yên - Vĩnh Phúc Quận Thanh Xuân- Quảng Bình Quảng Bình Quảng Bình. Quảng Nam Quảng Nam. Quảng Ngãi Quảng Ngãi Quảng Ngãi. Quảng Ninh Quảng Trị Quảng Trị. Số 145 đường Chu Văn An - - Huyện Krông A Na - Đắc Lắc Số nhà 56 đường Trần Thị Nam - Phường Trường Thi - Thanh Hoá - Thanh Hoá Số: 56 Phan Chu Trinh - Phường Nguyễn Nghiêm - Quảng Ngãi - Quảng Ngãi Sóc Trăng Sóc Trăng. Sơn La Sơn La. Tây Ninh Tây Ninh Tây Ninh. Thành phố Đà Nẵng Thành phố Hà Nội Thành phố Hải Phòng Thành phố Hồ Chí Minh Thái Bình Thái Nguyên Thái Bình Thái Bình. Thái Bình" target="_blank">Xem bản đồ) Thái Nguyên Thái Nguyên. Thanh Hoá Thanh Hoá Thanh Hoá. Thành ph Thôn 2 - - Huyện Ea H'leo - Đắc Lắc Thôn 2 - Xã Ea Sol - Huyện Ea H'leo - Đắc Lắc Thôn 3 - - Huyện Ea H'leo - Đắc Lắc thôn 4 - Xã Ea Phê - Huyện Krông Pắk - Đắc Lắc thôn 8 - Ea Kly - Xã Ea Kly - Huyện Krông Pắk - Đắc Lắc Thôn Bá Cầu - Xã Sơn Lôi - Huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc Thôn Cao Quang - Xã Cao Minh - Thị xã Phúc Yên - Vĩnh Phúc Thôn Cốc Po - Xã Thanh Bình - Huyện Chợ mới - Bắc Cạn Thôn Đình - Xã Bồ Sao - Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc thôn Hòa Thắng - Xã Hoà Đông - Huyện Krông Pắk - Đắc Lắc Thôn Khuổi Cuồng - Xã Nông Thượng - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn thôn Nhân Hậu - Xã Hòa Hậu - Huyện Lý Nhân - Hà Nam Thôn ông Cân - Xã La Sơn - Huyện Bình Lục - Hà Nam Thôn Pác Phàn - Xã Cư Lễ - Huyện Na Rì - Bắc Cạn Thôn Phiêng Liềng - Xã Ngọc Phái - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn Thôn Quế Lâm - - Huyện Phù Cừ - Hưng Yên Thôn Quỳnh Tân 1 - Thị trấn Buôn Trấp - Huyện Krông A Na - Đắc Lắc Thôn Trung Hậu - Xã Tề Lỗ - Huyện Yên Lạc - Vĩnh Phúc Thôn Yên Thái - Xã Đồng Thịnh - Huyện Sông Lô - Vĩnh Phúc Tiền Giang Tin Đồn - Xã Thượng Giáo - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn TỈNH HẢI DƯƠNG TỈNH PHÚ THỌ Tổ 13 - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn Tổ 2 - Phường Hoà Chung - Cao Bằng - Cao Bằng tổ 20 - Phường Trung Thành - Thái Nguyên - Thái Nguyên Tổ 2A - Xã ĐôngViên - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn Tổ 2B - Thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn Tổ 3 - Thị trấn Chợ Mới - Huyện Chợ mới - Bắc Cạn Tổ 7 - Thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn tổ 7A - Phường Đức Xuân - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn Tổ 8 - Thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn Trà Vinh Trà Vinh Trà Vinh. Trại Giao - Phường Khai Quang - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc Tuyên Quang Tuyên Quang V056 - Tổ 8B - Vườn cam - Hợp giang - - Cao Bằng - Cao Bằng Việt Nam Vĩnh Long Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc. Vĩnh Phúc" target="_blank">Xem bản đồ) Vũng Tàu xã Đliêng Yang - - Huyện Ea H'leo - Đắc Lắc Xã Hương Nê - - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn Xã Hương Nê - Xã Hương Nê - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn Yên Bái Yên Bái