BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM CỦA TỈNH HÀ TĨNH

  • Địa chỉ: 01 đường Đặng Dung, Phường Nam Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
  • Giấy phép kinh doanh: 3002018791 – ngày cấp: 06/01/2016
  • Ngày hoạt động: 14/04/2015
  • Điện thoại: 0393837979 – Fax: (hide)
  • Giám đốc: /