BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN SỬA CHỮA VÀ NÂNG CẤP AN TOÀN ĐẬP, TỈNH HÀ TĨNH (WB8)

  • Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Huy Tự, Phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
  • Giấy phép kinh doanh: 3002018752 – ngày cấp: 06/01/2016
  • Ngày hoạt động: 09/12/2015
  • Điện thoại: (hide) – Fax: (hide)
  • Giám đốc: NGUYỄN VĂN TÂM / NGUYỄN VĂN TÂM