CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ATT VIỆT NAM

  • Địa chỉ: 288H1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 08, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
  • Giấy phép kinh doanh: 0106324389-002 – ngày cấp: 06/01/2016
  • Ngày hoạt động: 05/01/2016
  • Điện thoại: (hide) – Fax: (hide)
  • Giám đốc: NGUYỄN QUỐC CHUNG / NGUYỄN QUỐC CHUNG