CÔNG TY TNHH MTV HOÀNH SƠN

  • Địa chỉ: Tổ dân phố Thuận Minh, Xã Đức Thuận, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh
  • Giấy phép kinh doanh: 3002021434 – ngày cấp: 13/01/2016
  • Ngày hoạt động: 12/01/2016
  • Điện thoại: 0393575555 – Fax: 0393575999
  • Giám đốc: /