CÔNG TY TNHH SƠN KIỀU

  • Địa chỉ: Tại nhà ông Nguyễn Huy Sơn, xóm Phúc Sơn, Xã Trường Lộc, Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh
  • Giấy phép kinh doanh: 3002018939 – ngày cấp: 08/01/2016
  • Ngày hoạt động: 08/01/2016
  • Điện thoại: (hide) – Fax: (hide)
  • Giám đốc: NGUYỄN HUY SƠN / NGUYỄN HUY SƠN
  • Điện thoại: 0904910966