CÔNG TY TNHH SƠN VĨNH

  • Địa chỉ: (Nhà bà Nguyễn Thị Hương), Thôn Ngọc Hà, Xã Ngọc Sơn, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh
  • Giấy phép kinh doanh: 3002021579 – ngày cấp: 14/01/2016
  • Ngày hoạt động: 13/01/2016
  • Điện thoại: (hide) – Fax: 09776387
  • Giám đốc: NGUYỄN THỊ HƯƠNG / NGUYỄN THỊ HƯƠNG
  • Điện thoại: 0912984868