HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VÀ CHĂN NUÔI HƯƠU SƠN DIỆM

  • Địa chỉ: Thôn 4, Xã Sơn Diệm, Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
  • Giấy phép kinh doanh: 2807E00123 – ngày cấp: 07/01/2016
  • Ngày hoạt động: 01/01/2016
  • Điện thoại: (hide) – Fax: (hide)
  • Giám đốc: NGUYỄN VĂN TRUNG / NGUYỄN VĂN TRUNG