HỢP TÁC XÃ DUY THIỆU

  • Địa chỉ: Hòa Xuân, Xã Hương Xuân, Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh
  • Giấy phép kinh doanh: 281007000044 – ngày cấp: 12/01/2016
  • Ngày hoạt động: 06/06/2012
  • Điện thoại: (hide) – Fax: (hide)
  • Giám đốc: HÁN THỊ THƠM / HÁN THỊ THƠM