HTX NUÔI TRỒNG THỦY SẢN VIỆT HỒNG

  • Địa chỉ: Thôn mai lâm, Xã Mai Phụ, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh
  • Giấy phép kinh doanh: 281207000056 – ngày cấp: 07/01/2016
  • Ngày hoạt động: 01/01/2016
  • Điện thoại: (hide) – Fax: (hide)
  • Giám đốc: NGUYỄN VĂN VIỆT / NGUYỄN VĂN VIỆT