VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

  • Địa chỉ: Làng Co Me, Xã Trung Sơn, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá
  • Giấy phép kinh doanh: 4100258747-015 – ngày cấp: 06/03/2013
  • Ngày hoạt động: 08/03/2013
  • Email: [email protected]
  • Điện thoại: 0913440790 – 0986 – Fax: (hide)
  • Giám đốc: NGUYỄN LƯƠNG AM / LÊ VĂN ĐỒNG
  • Điện thoại: 0913440790-0986