Bạn hoàn toàn có thể ghi nhật ký hằng ngày dễ dàng để gợi nhớ được hồ hết sự kiện đã xảy ra trong ngày. Lúc viết ra, bạn hãy nghĩ lại về phần đa về điều đó: trên sáo tình huống này lại khiến cho bạn căng thẳng? Sự stress này tác động thế nào cho sức khoẻ, công việc và năng suất của bạn? bạn cũng có thể sử dụng Thang đo căng thẳng mệt mỏi Holmes với Rahe để xác định các sự kiện thay thể có thể khiến các bạn có nguy hại bị căng thẳng lâu dài hơn (Tham khảo thêm TẠI ĐÂY)

Sau lúc đã khẳng định được nguyên nhân và sự tác động ảnh hưởng của ức chế đến bạn, bạn cũng có thể sử dụng những cách dưới đây để kiểm soát và điều hành stress hiệu quả:

1. Phương pháp tiếp cận theo hành động: Với cách tiếp cận theo định hướng hành động, bạn cũng có thể hành động hoặc làm cho ngay việc nào đó để chuyển đổi các triệu chứng căng thẳng. Một trong những điều chúng ta cũng có thể thực hiện tại ngay từ bỏ hôm nay: