Định nút QLDA và Tư vấn theo Thông tư 12/2021/TT-BXDPhần I THUYẾT MINH ÁP DỤNG ĐỊNH MỨC chi PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGChương I ĐỊNH MỨC chi PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN2.

Bạn đang xem: Cách tính chi phí quản lý dự án

Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, report nghiên cứu vãn khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật3. Phía dẫn vận dụng định mức ngân sách thiết kế xây dựng4. Hướng dẫn vận dụng định mức túi tiền thẩm định, thẩm tra báo cáo nghiên cứu vãn tiền khả thi, report nghiên cứu vãn khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật5.

Xem thêm: Làm sao để thu hút khách hàng bán lẻ “đỉnh của chóp”, 6 cách để thu hút khách hàng mới

Hướng dẫn áp dụng định mức giá cả thẩm tra kiến tạo xây dựng6. Phía dẫn vận dụng định mức ngân sách thẩm tra dự toán xây dựng7. Hướng dẫn vận dụng định mức chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu8. Hướng dẫn vận dụng định mức giá thành giám sát9. Phía dẫn áp dụng định mức túi tiền quy thay đổi vốn chi tiêu xây dựng
file pdf PL 8 Thông tứ số 12/2021/TT-BXD