Tài khoản 154 ngân sách chi tiêu sản xuất, marketing dở dang thường xuyên được dùng để phản ánh, đối chiếu tổng hòa hợp về chi tiêu sản xuất, sale nhằm giao hàng cho việc tính toán chi tiêu sản phẩm, thương mại dịch vụ tại doanh nghiệp áp dụng thường xuyên phương thức hạch toán, kê khai mặt hàng tồn kho. Để rất có thể nắm bắt những nguyên tắc, cơ cấu, nội dung giải pháp hạch toán tài khoản 154 chi tiêu sản xuất, marketing dở dang theo thông bốn 200, mời bạn đọc theo dõi nội dung bài viết của MISA Me
Invoice.

Bạn đang xem: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang là gì

1. Nguyên tắc thông tin tài khoản 154 chi tiêu sản xuất, sale dở dang

– Đối với điều 27 tại thông bốn 200/2014/TT-BTC ban hành vào ngày 22 mon 12 năm năm trước về chính sách kế toán doanh nghiệp khí cụ về tk 154. Lúc hạch toán, kê khai thông tin tài khoản 154 – giá cả sản xuất, kinh doanh dở dang cần đảm bảo an toàn những chế độ sau.

– tài khoản này dùng để phản ánh tổng hợp giá cả sản xuất, tởm doanh phục vụ cho việc tính túi tiền sản phẩm, dịch vụ ở công ty áp dụng phương thức kê khai liên tiếp trong hạch toán hàng tồn kho. Ở rất nhiều doanh nghiệp áp dụng cách thức kiểm kê chu trình trong hạch toán sản phẩm tồn kho, thông tin tài khoản 154 chỉ phản chiếu giá trị thực tế của sản phẩm, thương mại dịch vụ dở dang cuối kỳ.

– thông tin tài khoản 154 “Chi phí tổn sản xuất, kinh doanh dở dang” bội nghịch ánh ngân sách chi tiêu sản xuất, kinh doanh phát sinh vào kỳ; giá cả sản xuất, kinh doanh của cân nặng sản phẩm, dịch vụ kết thúc trong kỳ; chi tiêu sản xuất, kinh doanh dở dang đầu kỳ, vào cuối kỳ của các chuyển động sản xuất, sale chính, phụ với thuê ngoài gia công chế biến hóa ở những doanh nghiệp sản xuất hoặc ở những doanh nghiệp sale dịch vụ. Thông tin tài khoản 154 cũng bội phản ánh giá cả sản xuất, marketing của các hoạt động sản xuất, gia công chế biến, hoặc hỗ trợ dịch vụ của các doanh nghiệp mến mại, nếu có tổ chức những loại hình chuyển động này.

– túi tiền sản xuất, marketing hạch toán trên tài khoản 154 bắt buộc được chi tiết theo địa điểm phát sinh ngân sách (phân xưởng, phần tử sản xuất, nhóm sản xuất, công trường,…); theo loại, đội sản phẩm, hoặc chi tiết, thành phần sản phẩm; theo từng loại dịch vụ hoặc theo từng quy trình dịch vụ.

– ngân sách sản xuất, marketing phản ánh trên tài khoản 154 bao gồm những ngân sách sau:

Chi mức giá nguyên liệu, vật liệu trực tiếp;Chi giá thành nhân công trực tiếp;Chi phí sử dụng máy kiến thiết (đối với vận động xây lắp);Chi phí tiếp tế chung. 

– ngân sách nguyên liệu, thiết bị liệu, giá cả nhân công vượt trên mức thông thường và ngân sách chi tiêu sản xuất chung cố định và thắt chặt không phân bổ không được xem vào giá trị hàng tồn kho mà bắt buộc tính vào giá bán vốn hàng chào bán của kỳ kế toán. 

– Cuối kỳ, phân bổ và kết chuyển túi tiền sản xuất chung thắt chặt và cố định vào giá thành chế biến cho mỗi đơn vị thành phầm theo nút công suất thông thường (Có TK 627, Nợ TK 154). Trường hòa hợp mức sản phẩm thực tế cung ứng ra thấp rộng công suất bình thường thì kế toán buộc phải tính và xác định túi tiền sản xuất chung cố định và thắt chặt phân bửa vào ngân sách chi tiêu chế biến cho từng đơn vị thành phầm theo mức năng suất bình thường. Khoản ngân sách sản xuất chung thắt chặt và cố định không phân bổ (không tính vào túi tiền sản phẩm) được ghi nhận vào giá vốn hàng chào bán trong kỳ (Có TK 627, Nợ TK 632). Giá cả sản xuất chung đổi khác được phân bổ hết vào giá thành chế biến cho từng đơn vị thành phầm theo chi phí thực tế phân phát sinh.

– không hạch toán vào thông tin tài khoản 154 những ngân sách sau:

Chi phí chào bán hàng;Chi phí cai quản doanh nghiệp;Chi phí tổn tài chính;Chi tổn phí khác;Chi sự nghiệp, bỏ ra dự án;Chi chi tiêu xây dựng cơ bản;Các khoản đưa ra được trang trải bằng nguồn khác.

2. Kết cấu và văn bản phản ánh của thông tin tài khoản 154

Để biểu lộ được câu chữ của tk 154 về giá cả sản xuất, sale dở dang. Kết cấu và ngôn từ được bội phản ánh rõ ràng qua phía 2 bên nợ và có như sau:

2.1. Đối với bên nợ

– Các ngân sách chi tiêu nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, giá cả nhân công trực tiếp, chi tiêu sử dụng sản phẩm công nghệ thi công, giá cả sản xuất bình thường phát sinh vào kỳ tương quan đến sản xuất sản phẩm và chi tiêu thực hiện nay dịch vụ;

– Các chi phí nguyên liệu, vật tư trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, giá thành sử dụng sản phẩm thi công, ngân sách chi tiêu sản xuất tầm thường phát sinh vào kỳ tương quan đến giá cả sản phẩm xây lắp công trình xây dựng hoặc ngân sách xây đính thêm theo giá khoán nội bộ;

– Kết chuyển giá cả sản xuất, sale dở dang cuối kỳ (trường hợp doanh nghiệp lớn hạch toán mặt hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).

2.2. Đối với mặt có

– túi tiền sản xuất thực tế của sản phẩm đã chế tạo xong nhập kho, gửi đi bán, tiêu dùng nội cỗ ngay hoặc áp dụng ngay vào chuyển động XDCB;

– chi phí sản xuất thành phầm xây lắp kết thúc bàn giao từng phần, hoặc toàn bộ tiêu thụ trong kỳ; hoặc bàn giao cho khách hàng nhận thầu chính xây thêm (cấp bên trên hoặc nội bộ); hoặc chi tiêu sản phẩm xây lắp xong xuôi chờ tiêu thụ;

– chi phí thực tế của khối lượng dịch vụ đã dứt cung cấp cho khách hàng;

– Trị giá chỉ phế liệu thu hồi, giá bán trị thành phầm hỏng không sửa chữa được;

– Trị giá chỉ nguyên liệu, vật liệu, mặt hàng hoá gia công xong nhập lại kho;

– làm phản ánh giá thành nguyên đồ dùng liệu, chi tiêu nhân công vượt trên mức thông thường và giá thành sản xuất chung thắt chặt và cố định không phân chia không được xem vào trị giá chỉ hàng tồn kho mà cần tính vào giá bán vốn hàng bán của kỳ kế toán. Đối cùng với doanh nghiệp cung ứng theo đối chọi đặt hàng, hoặc công ty lớn có chu kỳ luân hồi sản xuất sản phẩm dài mà hàng kỳ kế toán đang kết chuyển chi tiêu sản xuất chung cố định và thắt chặt vào TK 154 cho đến khi sản phẩm dứt mới xác định được ngân sách sản xuất chung cố định và thắt chặt không được xem vào trị giá bán hàng tồn kho mà nên hạch toán vào giá bán vốn hàng bán (Có TK 154, Nợ TK 632);

– Kết chuyển ngân sách sản xuất, sale dở dang đầu kỳ (trường hợp công ty lớn hạch toán sản phẩm tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).

Số dư bên Nợ: túi tiền sản xuất, marketing còn dở dang cuối kỳ

3. Phương pháp vận dụng thông tin tài khoản 154

Căn cứ vào những phương pháp kế toán thông tin tài khoản 154 và các tài khoản khác bao gồm liên quan, với kết cấu câu chữ phản ánh của tài khoản 154, MISA Me
Invoice
xin đưa ra những lí giải đối với phương thức vận dụng thông tin tài khoản 154 giữa những ngành gớm doanh.

3.1. Trong nghề công nghiệp

– Trong thông tin tài khoản 154 giá cả sản xuất, marketing dở dang được vận dụng trong chế tạo công nghiệp nhằm mục đích để tổng hợp giá thành sản xuất và suy nghĩ giá thành thành phầm của các xưởng, thành phần sản xuất, sản xuất sản phẩm. Phần đông doanh nghiệp bao gồm thuê bên thứ bố gia công cũng sẽ được liệt kê giá thành này vào thông tin tài khoản 154.

– Những ngân sách chi tiêu được phản ánh tại tài khoản 154 đối với ngành công nghiệp:

Chi giá thành nguyên liệu, vật tư trực tiếp cho câu hỏi sản xuất, sản xuất sản phẩm;Chi tổn phí nhân công trực tiếp cho câu hỏi sản xuất, chế tạo sản phẩm;Chi phí phân phối chung ship hàng trực tiếp cho vấn đề sản xuất, sản xuất sản phẩm.

– Đối với các khâu chế tạo có giá cả phát sinh như phân xưởng, phần tử sản xuất, theo từng nhóm, hay loại thành phầm sẽ được hạch toán làm việc tk 154.

– hầu hết doanh nghiệp thêm vào công nghiệp có thuê gia công bên ngoài chế biến, sản xuất, hay ship hàng cho việc sản xuất cũng rất được tập hòa hợp tại tài khoản 154.

3.2. Cách thức kế toán một trong những giao dịch kinh tế chủ yếu trong ngành công nghiệp

Đối với việc vận dụng được cách thức kế toán với những giao dịch riêng lẻ tại ngành công nghiệp thì có chia làm 2 trường vừa lòng hạch toán sau:

3.2.1. Trường đúng theo hạch toán sản phẩm tồn kho theo phương thức kê khai thường xuyên

– kế toán tài chính kết chuyển chi phí nguyên vật tư trực tiếp theo đối tượng người tiêu dùng tập hợp túi tiền vào cuối kỳ:

Nợ TK 154 – chi tiêu sản xuất, kinh doanh dở dang

Nợ TK 632 – giá bán vốn hàng phân phối (phần chi phí NVL bên trên mức bình thường)

Có TK 621 – chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp.

– Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp theo nhóm đối tượng người dùng tập hợp ngân sách chi tiêu vào cuối kỳ:

Nợ TK 154 – túi tiền sản xuất, sale dở dang

Nợ TK 632 – giá bán vốn hàng chào bán (chi tầm giá nhân công bên trên mức bình thường)

Có TK 622 – chi tiêu nhân công trực tiếp.

– Đối với trường thích hợp sản xuất sản phẩm thực tế cao hơn nữa hoặc bởi công suất bình thường thì kế toán triển khai phân bổ chi phí sản xuất chung cho từng đối tượng người tiêu dùng tập hợp đưa ra phí:

Nợ TK 154 – chi tiêu sản xuất, sale dở dang

Có TK 627 – chi phí sản xuất chung.

– Đối cùng với trường hợp sản xuất sản phẩm thấp rộng công suất thông thường thì kế toán xác định giá thành sản xuất chung cố định phân vấp ngã vào túi tiền chế vươn lên là cho từng đơn vị chức năng sản phẩm. Khoản ngân sách sản xuất chung thắt chặt và cố định không phân chia được ghi thừa nhận vào giá chỉ vốn bán hàng tại kỳ sản xuất đó:

Nợ TK 154 – ngân sách sản xuất, kinh doanh dở dang

Nợ TK 632 – giá bán vốn hàng phân phối (phần ngân sách chi tiêu sản xuất chung cố định không phân bổ vào giá thành sản phẩm)

Có TK 627- giá cả sản xuất chung.

– giá trị nguyên vật liệu thuê gia công ngoài được nhập lại vào kho:

Nợ TK 152 – Nguyên liệu, trang bị liệu

Có TK 154 – giá thành sản xuất, marketing dở dang.

– fan gây thiệt sợ tới sản phẩm, không thay thế sửa chữa được cần bồi thường:

Nợ TK 138 – nên thu không giống (1388)

Nợ TK 334 – buộc phải trả tín đồ lao động

Có TK 154 – giá cả sản xuất, kinh doanh dở dang.

– công ty lớn có chu kỳ luân hồi sản xuất dài nhưng ở trong kỳ kế toán đang kết chuyển chi tiêu nguyên liệu, vật liệu, ngân sách nhân công, chi tiêu sản xuất qua TK 154, kế toán tài chính phản ánh giá cả nguyên liệu, đồ dùng liệu, ngân sách nhân công thừa trên mức thông thường và ngân sách chi tiêu sản xuất chung cố định không phân bổ mà tính vào giá vốn bán sản phẩm của kỳ kế toán đối với trường hòa hợp vượt nút bình thường:

Nợ TK 632 – giá vốn mặt hàng bán

Có TK 154 – ngân sách chi tiêu sản xuất, marketing dở dang (trường hợp vẫn kết chuyển chi tiêu từ TK 621, 622, 627 sang TK 154).

– Giá sản phẩm nhập kho vào kỳ:

Nợ TK 155 – Thành phẩm

Có TK 154 – giá thành sản xuất, kinh doanh dở dang.

– sản phẩm được tiếp tế ra chi tiêu và sử dụng nội cỗ hoặc áp dụng cho vận động XDCB không nhập kho:

Nợ các TK 641, 642, 241

Có TK 154 – chi tiêu sản xuất, kinh doanh dở dang.

– ngôi trường hợp không nhận được phân tách khấu thương mại hoặc giảm ngay bán hàng tương quan tới vật liệu đó, kế toán tài chính thống kê ghi giảm chi phí sản xuất dở dang đối với chiết khấu mến mại trong những khi đã xuất kho nguyên đồ gia dụng liệu:

Nợ các TK 111, 112, 331,….

Có TK 154 – túi tiền sản xuất sale dở dang

Có TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có).

– Kế toán sản phẩm sản xuất thử, các giá thành sản xuất thành phầm thử được tập hòa hợp trên TK 154 như so với các thành phầm khác. Khi tịch thu hoặc thanh lý thành phầm sản xuất thử:

Nợ những TK 111, 112, 131

Có TK 154 – ngân sách chi tiêu sản xuất sale dở dang

Có TK 3331 – Thuế GTGT đề nghị nộp (nếu có).

– Kết chuyển phần chênh lệch giữa túi tiền sản xuất thử và số thu hồi từ những việc bán, thanh lý sản phẩm sản xuất test được chia làm hai ngôi trường hợp:

Nếu ngân sách chi tiêu sản xuất thử cao hơn số thu hồi từ các việc bán, thanh lý sản phẩm sản xuất thử, kế toán tài chính ghi đội giá trị tài sản đầu tư chi tiêu xây dựng:

Nợ TK 241 – XDCB dở dang

Có TK 154 – giá cả sản xuất kinh doanh dở dang.

Nếu giá thành sản xuất thử nhỏ hơn số thu hồi từ những việc bán, thanh lý thành phầm sản xuất thử, kế toán tài chính ghi giảm ngay trị tài sản đầu tư chi tiêu xây dựng:

Nợ TK 154 – ngân sách chi tiêu sản xuất sale dở dang

Có TK 241 – XDCB dở dang.

– Sản xuất ngừng đưa trực tiếp cho tất cả những người bán mà lại không qua nhập kho:

Nợ TK 632 – giá chỉ vốn sản phẩm bán

Có TK 154 – giá cả sản xuất, sale dở dang.

3.2.2. Trường hợp hạch toán mặt hàng tồn kho theo cách thức kiểm kê định kỳ

– khẳng định giá trị thực tiễn về túi tiền sản xuất, sale dở dang để triển khai kết chuyển địa thế căn cứ vào hiệu quả kiểm kê thực tiễn vào vào cuối kỳ kế toán:

Nợ TK 154 – chi tiêu sản xuất, kinh doanh dở dang

Có TK 631 – ngân sách sản xuất.

– Kết chuyển giá cả thực tế sản xuất, sale dở dang vào đầu kỳ:

Nợ TK 631 – chi phí sản xuất

Có TK 154 – túi tiền sản xuất, kinh doanh dở dang.

3.3. Trong lĩnh vực nông nghiệp

– tài khoản 154 áp dụng trong nông nghiệp dùng để tổng hợp giá thành sản xuất với tính giá thành phầm của hoạt động nuôi trồng, chế biến sản phẩm dịch vụ nông nghiệp. Tài khoản được hạch toán cụ thể theo từng ngành sale nông nghiệp, vị trí và từng loại món đồ nông nghiệp.

– giá thành thực tế của thành phầm nông nghiệp được xem vào cuối vụ mùa thu hoạch. Sản phẩm thu hoạch năm như thế nào thì tính chi phí năm đó.

– Đối cùng với ngành trồng trọt, túi tiền phải được hạch toán cụ thể theo 3 nhiều loại cây:

Cây ngắn ngày (lúa, khoai, sắn,…);Cây trồng một lần thu hoạch những lần (dứa, chuối,…); Cây lâu năm (chè, cà phê, cao su, hồ tiêu, cây ăn uống quả,…).

Đối với loại cây trồng 2 hoặc 3 năm mới thu hoạch thì phải căn cứ vào tình hình thực tiễn để ghi chép, bội phản ánh cụ thể từng loại giá thành của từng vụ.

– Không phản ảnh vào thông tin tài khoản 154 cho nông nghiệp & trồng trọt vào chi tiêu khai hoang, chăm sóc cây lâu năm trong thời kỳ XDCB, và các loại giá thành quản lý, chuyển động nông nghiệp khác.

– ngân sách chi tiêu sản xuất trồng trọt được hạch toán vào bên nợ thông tin tài khoản 154 chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang theo từng đối tượng được tập hợp bỏ ra phí. Đối với một trong những loại chi tiêu liên quan tới nhiều đối tượng người sử dụng hạch toán thì phản ánh qua tài khoản riêng như giá thành tiêu tưới, chi tiêu chuẩn bị khu đất đai,….

– bên trên cùng diện tích canh tác mà lại trồng đan xen nhiều loại cây xanh ngắn ngày khác nhau thì được tập đúng theo riêng và phân bổ một bí quyết phù hợp.

– Đối với gần như loại cây xanh lâu năm, thì được hạch toán như quá trình đầu tư XDCB để xuất hiện TSCĐ thì tập hợp ngân sách tại TK 241.

– Những chú ý khi hạch toán ngân sách chăn nuôi tại tk 154:

Hạch toán túi tiền chăn nuôi phải cụ thể đối cùng với từng nhóm hoạt động chăn nuôi;Súc vật bé được sinh ra do vày những súc trang bị cơ bản nuôi lớn đẻ ra sau khi bóc mẹ thì được mở sổ chi tiết theo dõi chi tiêu thực tế.Đối với phần lớn vật nuôi cơ bản khi đào thải, nuôi khủng thì được hạch toán vào tk 154 theo giá bán trị còn sót lại của súc vật dụng cơ bản;Đơn vị tính túi tiền trong ngành chăn nuôi là 1kg sữa tươi, 1 con bò tiêu chuẩn, túi tiền 1kg giết mổ tăng, 1kg giết hơi, ngân sách chi tiêu 1 ngày/con

 – chi phí nguyên vật tư vượt nấc bình thường, chi tiêu chung không phân bổ không được tính vào túi tiền sản phẩm cơ mà hạch toán vào giá chỉ vốn chào bán hàng.

3.4. Phương thức kế toán một số giao dịch kinh tế tài chính chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp

3.4.1. Trường hòa hợp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên xuyên

– kế toán tài chính kết chuyển túi tiền nguyên vật liệu trực tiếp theo đối tượng người tiêu dùng tập hợp chi phí sản xuất vào thời gian cuối kỳ:

Nợ TK 154 – giá thành sản xuất, marketing dở dang

Nợ TK 632 – giá chỉ vốn hàng cung cấp (phần giá thành NVL bên trên mức bình thường)

Có TK 621 – ngân sách nguyên liệu, vật tư trực tiếp.

– kế toán kết chuyển giá cả nhân công trực tiếp sau từng đối tượng tập hợp chi tiêu vào cuối kỳ:

Nợ TK 154 – túi tiền sản xuất, kinh doanh dở dang

Nợ TK 632 – giá chỉ vốn hàng chào bán (chi tổn phí nhân công bên trên mức bình thường)

Có TK 622 – túi tiền nhân công trực tiếp.

– Kế toán phân bổ và kết chuyển giá thành sản xuất thông thường cho từng đối tượng vào cuối kỳ:

Nợ TK 154 – túi tiền sản xuất, kinh doanh dở dang

Nợ TK 632 – giá bán vốn hàng phân phối (phần chi tiêu sản xuất chung cố định và thắt chặt không phân bổ vào giá thành sản phẩm)

Có TK 627 – giá thành sản xuất chung.

– Trị giá sản phẩm phụ thu hồi:

Nợ TK 152 – Nguyên liệu, thiết bị liệu

Có TK 154 – giá thành sản xuất, marketing dở dang.

– Trị giá phế liệu thu hồi, vật liệu thuê gia công ở ngoài gia công và nhập lại vào kho:

Nợ TK 152 – Nguyên liệu, vật dụng liệu

Có TK 154 – túi tiền sản xuất, marketing dở dang.

– Trị giá bán gia súc nuôi phệ chuyển có tác dụng súc vật thao tác làm việc hoặc sinh sản:

Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình (2116)

Có TK 154 – chi tiêu sản xuất, kinh doanh dở dang.

– Giá thực tế sản xuất nông nghiệp trồng trọt nhập kho hoặc tiêu thụ ngay:

Nợ TK 155 – Thành phẩm

Nợ TK 632 – giá bán vốn mặt hàng bán

Có TK 154 – giá cả sản xuất, marketing dở dang.

– sản phẩm được sản xuất tiêu dùng nội bộ không qua nhập kho:

Nợ những TK 641, 642, 241

Có TK 154 – ngân sách sản xuất, sale dở dang.

Xem thêm: Khởi Nghiệp Với 200 Triệu - 5 Ý Tưởng Kinh Doanh Với Số Vốn 200 Triệu

3.4.2. Trường hợp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ

Phương pháp hạch toán một số vận động kinh tế chủ yếu ở thông tin tài khoản 154 trong nghề Nông nghiệp giống như như đối với ngành Công nghiệp.

3.5. Trong lĩnh vực dịch vụ

– Đối cùng với ngành dịch vụ, tài khoản 154 chi tiêu sản xuất, kinh doanh dở dang được vận dụng để tổng hợp giá thành (nguyên trang bị liệu, nhân công, giá thành sản xuất) và tính chi tiêu của cân nặng dịch vụ đang làm.

– riêng rẽ với ngành GTVT, tài khoản 154 dùng để tập hợp chi tiêu và tính ngân sách về đường vận tải đường bộ đường bộ và vận tải đường sắt. Thông tin tài khoản 154 vận dụng cho ngành GTVT đề xuất mở cụ thể cho từng hoạt động theo từng doanh nghiệp lớn hoặc phần tử kinh doanh thương mại & dịch vụ giao thông vận tải.

– nếu như trong quy trình vận chuyển, săm lốp bị hao mòn cấp tốc hơn so với khoảng khấu hao đầu xe các lần thì ngoại trừ vào ngân sách vận cài đặt ngay lút xuất dùng mà buộc phải chuyển sang trọng khấu hao theo tháng. Các tháng doanh nghiệp vận tải đường bộ ô tô được trích trước chi tiêu khấu hao săm lốp vào chi phí vận thiết lập theo quy định cơ chế tài bao gồm hiện hành.

– Phần chi tiêu về nguyên vật dụng liệu, nhân công, túi tiền sản xuất vượt quá mức thông thường thì sẽ không còn được tính vào giá thành sản phẩm mà phải hạch toán vào giá bán vốn bán sản phẩm trong kỳ.

– vận động kinh doanh du lịch, tài khoản được mở cụ thể đối cùng với từng vận động như khuyên bảo du lịch, marketing vận mua du lịch, kinh doanh khách sạn,….

– chuyển động kinh doanh khách hàng sạn, tài khoản được mở cụ thể tương tự như vận động du kế hoạch từ thương mại dịch vụ ăn uống, buồng nghỉ, vui chơi, vui chơi giải trí và giao hàng khác.

3.6. Phương thức kế toán một số giao dịch tài chính chủ yếu trong ngành dịch vụ

Riêng đối với phương pháp kế toán một số trong những giao dịch kinh tế chủ yếu vào ngành thương mại & dịch vụ tương đương giống hệt như ngành công nghiệp. Dường như vẫn còn một số chú ý khi các doanh nghiệp mở thông tin tài khoản 154 mang đến ngành thương mại & dịch vụ như sau:

– Kết chuyển giá thành thực tế của khối lượng dịch vụ ngừng và đưa giao cho những người mua đã được xác minh trong kỳ:

Nợ TK 632 – giá vốn mặt hàng bán

Có TK 154 – giá thành sản xuất, sale dở dang.

– Các vận động dịch vụ được chi tiêu và sử dụng nội bộ:

Nợ các TK 641, 642

Có TK 154 – chi tiêu sản xuất, marketing dở dang.

3.7. Trong ngành xây dựng

– tài khoản 154 túi tiền sản xuất, sale dở dang được vận dụng trong ngành xây dựng vận dụng tính hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai tiếp tục và không vận dụng cho cách thức hạch toán kiểm kê định kỳ. Thông tin tài khoản 154 được dùng để làm tập hợp giá thành sản xuất, gớm doanh ship hàng cho việc tính giá cả sản phẩm xây đính thêm công nghiệp và dịch vụ thương mại xây lắp.

– Đối với túi tiền nguyên vật dụng liệu, nhân công trực tiếp thừa mức bình thường và túi tiền sản xuất chung cố định và thắt chặt không phân bổ thì không được tính vào giá cả sản phẩm mà bắt buộc tính vào giá chỉ vốn bán sản phẩm trong kỳ.

– tài khoản 154 “chi giá thành sản xuất, kinh doanh dở dang” trong lĩnh vực xây lắp gồm 4 thông tin tài khoản cấp 2 như sau:

Tài khoản 1541 – Xây lắp: dùng làm tập hợp đưa ra phí, tính chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp với phản ánh giá chỉ trị thành phầm xây đính thêm dở dang cuối kỳ;Tài khoản 1542 – sản phẩm khác: dùng để tập hợp chi phí, tính ngân sách sản xuất sản phẩm khác với phản ánh giá bán trị sản phẩm khác dở dang cuối kỳ;Tài khoản 1543 – Dịch vụ: dùng để tập hợp đưa ra phí, tính giá cả dịch vụ cùng phản ánh chi phí dịch vụ dở dang cuối kỳ;Tài khoản 1544 – bỏ ra phí bảo hành xây lắp: dùng làm tập hợp chi phí bh công trình xây dựng, lắp đặt thực tiễn phát sinh trong kỳ và quý giá công trình bảo hành xây đính còn dở dang cuối kỳ.

– Tập hợp giá thành sản xuất, tính giá thành sản phẩm xây thêm theo từng công trình, hạng mục và khoản mục ngân sách chi tiêu quy định quý hiếm xây gắn bao gồm: chi phí vật liệu, ngân sách chi tiêu chung, ngân sách của nhân công và chi tiêu sử dụng máy thi công xây lắp.

– giá cả chung được tập hợp mặt Nợ thông tin tài khoản 1541 “xây lắp”, đưa ra phí thống trị doanh nghiệp xây đính thêm được tập hợp bên nợ thông tin tài khoản 642 “chi phí thống trị doanh nghiệp”. Giá thành kết đưa tập đúng theo vào mặt nợ thông tin tài khoản 911 “xác định hiệu quả kinh doanh”.

– Chủ đầu tư chi tiêu bất đụng sản sử dụng tài khoản 154 này để tập hợp túi tiền xây dựng thành phẩm bất động đậy sản. Nếu bất động sản nhà đất được xây hình thành sử dụng cho các mục đích khác nhau phải tuân thủ các hình thức sau:

Nếu đủ địa thế căn cứ để hạch toán riêng biệt hoặc khẳng định tỷ trọng của phần giá thành xây dựng để cung cấp thì hạch toán trên TK 154 sống phần giá thành xây dựng thành phẩm không cử động sản. Phần chi phí xây dựng TSCĐ giỏi BĐS đầu tư thì đề đạt trên thông tin tài khoản 241 là sản xuất cơ bạn dạng dở dang.Nếu không hạch toán riêng rẽ hay xác định được tỷ trọng ngân sách xây dựng cho các thành phần sinh sản thành sản phẩm BĐS đầu tư, TSCĐ thì kế toán tập hợp chi tiêu phát sinh xây dựng trên tài khoản 241 về việc “đầu tứ xây dựng”. Khi chuyển giao dự án, kế toán địa thế căn cứ vào phương pháp sử dụng tài sản để kết chuyển giá thành đầu tư làm thế nào để cho phù hợp.

3.8. Cách thức kế toán một trong những giao dịch tài chính chủ yếu trong ngành xây dựng

3.8.1. Phương pháp hạch toán tập hợp giá thành xây đính thêm (bên Nợ thông tin tài khoản 1541 “Xây lắp”):

– Đối với hạch toán khoản mục nguyên liệu, vật tư trực tiếp:

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp bao hàm giá trị thực tế, vật liệu phụ, những cấu khiếu nại hoặc phần tử rời, thứ liệu vận chuyển tham gia sản xuất thành sản phẩm hoặc cung cấp hoàn thành khối lượng xây lắp.Nguyên tắc hạch toán: những nguyên liệu sử dụng cho xây dựng hạng mục công trình nào buộc phải tính trực tiếp cho thành phầm hạng mục công trình xây dựng đó trên cơ sở triệu chứng từ gốc đã báo số lượng thực tế sử dụng trước đó cùng theo giá chỉ kho nhập vào.Cuối kỳ hạch toán hoặc lúc bàn giao dự án công trình khi ngừng cần kiểm kê lại con số vật liệu còn tồn động lại nhằm ghi nhận giảm trừ đưa ra phí.Trong điều kiện thực tiễn sản xuất xây gắn thêm không chất nhận được tính túi tiền nguyên vật liệu trực tiếp mang lại từng dự án, công trình xây dựng hay khuôn khổ thì doanh nghiệp có thể áp dụng cách thức phân bổ vật liệu cho từng đối tượng người sử dụng theo tiêu thức vừa lòng lệ.Căn cứ vào bảng phân bổ vật liệu cho công trình, khuôn khổ công trình:

Nợ TK 154 – ngân sách sản xuất, sale dở dang (chi tầm giá vật liệu)

Nợ TK 632 – giá chỉ vốn hàng chào bán (chi mức giá NVL trực tiếp bên trên mức bình thường)

Có TK 621 – ngân sách nguyên liệu, vật tư trực tiếp.

– Hạch toán khoản mục chi phí nhân công trực tiếp y hệt như hạch toán nhân lực trực tiếp sống ngành công nghiệp.

– Hạch toán giá cả sử dụng máy thi công bao hàm chi phí những máy kiến tạo thực hiện trọng lượng công tác xây lắp bằng máy móc. Những loại máy móc được giao hàng trong quy trình xây gắn thêm là máy vận động bằng động cơ hơi nước,diezen, xăng, điện,…

– ngân sách sử dụng máy xây đắp bao gồm: chi phí thường xuyên và ngân sách chi tiêu tạm thời.

Chi phí tiếp tục cho hoạt động vui chơi của máy thi công, gồm: giá thành nhân công điều khiển máy, giao hàng máy,chi chi phí vật liệu, giá thành công cụ, dụng cụ, chi tiêu khấu hao TSCĐ, ngân sách dịch vụ sở hữu ngoài, ngân sách chi tiêu khác bởi tiền.Chi phí tạm thời cho hoạt động của máy thi công, gồm: chi tiêu sửa chữa béo máy xây dựng (đại tu, trung tu,…) ko đủ điều kiện ghi tăng nguyên giá trang bị thi công; túi tiền công trình trong thời điểm tạm thời cho máy xây dựng (lều, lán, bệ, đường ray chạy máy,…). Chi mức giá tạm thời của sản phẩm phát sinh trước được đề đạt qua tài khoản 242 sau đó bổ sung cập nhật dần vào nợ tài khoản 632 “chi phí áp dụng máy thi công”. Giả dụ trường hợp đề nghị chi trả trước thì ghi có tài khoản 352 “dự phòng trả nợ và nợ tài khoản 632 “chi phí sử dụng máy thi công”.

– Tập hợp túi tiền và tính ngân sách về giá thành sử dụng máy xây đắp phải hạch toán cá biệt theo từng máy.

– địa thế căn cứ vào bảng phân bổ chi tiêu máy kiến thiết cho từng hạng mục, dự án , công trình:

Nợ TK 154 – chi phí sản xuất, sale dở dang

Nợ TK 632 – giá chỉ vốn hàng buôn bán (số chi phí trên nút bình thường)

Có TK 623 – chi tiêu sử dụng máy thi công.

– Hạch toán khoản mục chi tiêu sản xuất phổ biến phản ánh chi phí sản xuất của đội, nhóm công trường thi công xây dựng bao hàm lương nhân viên cai quản xưởng, đội, nhóm, khoản trích bảo đảm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí đầu tư công đoàn theo phần trăm quy định tiền lương, khấu hao TSCĐ dùng phổ biến họa hễ của đội, team và gần như loại túi tiền khác gây ra trong kỳ:

Nợ TK 627 – túi tiền sản xuất chung

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112, 152, 153, 214, 242, 334, 338,…

– xác minh số dự trữ trả về bảo hành công trình xây lắp:

Nợ TK 627 – chi phí sản xuất chung

Có TK 352 – dự phòng phải trả.

– rất nhiều loại chi tiêu phát sinh sửa chữa, bảo hành công trình, dự án kế toán nên ánh vào những tài khoản có tương quan sau:

Nợ TK 621 – chi tiêu nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

Nợ TK 622 – ngân sách nhân công trực tiếp

Nợ TK 623 – ngân sách sử dụng sản phẩm thi công

Nợ TK 627 – chi phí sản xuất chung

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 112, 152, 153, 214, 331, 334, 338,…

– Kết chuyển giá thành thực tế vào kỳ về nguyên đồ dùng liệu, nhân công trực tiếp, ngân sách chi tiêu sử dụng trang thiết bị thi công, giá thành sản xuất chung liên quan tới những hoạt động sửa chữa bảo hành công trình xây lắp để tổng hợp ngân sách và tính giá bh thể hiện vào thời điểm cuối kỳ:

Nợ TK 154 – túi tiền sản xuất, kinh doanh dở dang

Có TK 621 – ngân sách nguyên liệu, vật tư trực tiếp

Có TK 622 – ngân sách nhân công trực tiếp

Có TK 623 – ngân sách sử dụng máy thi công

Có TK 627 – túi tiền sản xuất chung.

– các bước sửa chữa bh dự án dự án công trình xây lắp kết thúc bàn giao mang đến khách hàng:

Nợ TK 352 – dự trữ phải trả

Có TK 154 – túi tiền sản xuất, kinh doanh dở dang.

– thời gian bảo hành, sửa chữa công trình hết thời gian sử dụng nhưng chi phí chi trả đến việc bh bị chênh lệch phải hoàn nhập:

Nợ TK 352 – dự trữ phải trả

Có TK 711 – thu nhập cá nhân khác.

– địa thế căn cứ vào bảng phân bổ túi tiền sản xuất thông thường để phân chia kết chuyển túi tiền sản xuất chung cho những dự án, hạng mục, công trình có liên quan:

Nợ TK 154 – giá thành sản xuất, kinh doanh dở dang

Nợ TK 632 – giá bán vốn hàng bán (phần giá cả sản xuất chung cố định và thắt chặt không phân bổ không tính vào ngân sách chi tiêu công trình xây lắp)

Có TK 627 – ngân sách chi tiêu sản xuất chung.

3.8.2. Phương pháp hạch toán và kết chuyển chi phí xây lắp

– căn cứ vào các chi tiêu hợp đồng ko thể tịch thu được ghi thừa nhận ngay trong kỳ:

Nợ TK 632 – giá chỉ vốn mặt hàng bán

Có TK 154 – giá thành sản xuất, kinh doanh dở dang.

– giá cả liên quan trực tiếp tới đúng theo đồng có thể giảm nếu có khoản thu quanh đó luồng không bao gồm trong lợi nhuận ký trong vừa lòng đồng.

– Nhập kho vật liệu khi vừa dứt hợp đồng:

Nợ TK 152 – Nguyên liệu, vật tư (theo giá chỉ gốc)

Có TK 154 – giá cả sản xuất, marketing dở dang.

– phế truất liệu tịch thu nhập kho:

Nợ TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu (theo giá rất có thể thu hồi)

Có TK 154 – chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.

– vật tư thừa hoặc thứ liệu thu hồi không qua nhập kho mà cung cấp ngay mang lại khách hàng, kế toán đề đạt qua những khoản thu bán vật liệu, ghi dấn giảm bỏ ra phí:

Nợ những TK 111, 112, 131,… (tổng giá chỉ thanh toán)

Có TK 3331 – Thuế GTGT đề xuất nộp (33311)

Có TK 154 – giá cả sản xuất, sale dở dang.

– những khoản thanh lý sản phẩm công nghệ móc, đồ vật thi công chuyên được dùng cho dự án hợp đồng kiến tạo khác cùng TSCĐ trích đủ khấu hao theo nguyên giá chỉ ngay khi kết thúc hợp đồng:

 + phản chiếu số đuc rút thanh lý lắp thêm móc, sản phẩm thi công, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131,…

Có TK 3331 – Thuế GTGT bắt buộc nộp (33311)

Có TK 154 – chi tiêu sản xuất, kinh doanh dở dang.

+ phản nghịch ánh ngân sách thanh lý lắp thêm móc, lắp thêm (nếu có), ghi:

Nợ TK 154 – túi tiền sản xuất, marketing dở dang

Nợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (1331)

Có các TK 111, 112,…

+ Ghi giảm TSCĐ sẽ khấu hao không còn là thiết bị móc, thiết bị kiến thiết chuyên cần sử dụng đã thanh lý, ghi:

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ

Có TK 211 – TSCĐ hữu hình.

Căn cứ vào chi phí sản xuất thành phầm xây đính thực tế chấm dứt xác định đã bán hoặc bàn giao cho doanh nghiệp thầu bao gồm nội bộ.

+ trường hợp bàn giao cho mặt A:

Nợ TK 632 – giá chỉ vốn sản phẩm bán

Có TK 154 – chi tiêu sản xuất, sale dở dang (1541).

+ trường hợp sản phẩm xây lắp xong xuôi chờ bán (xây dựng nhà nhằm bán,…) hoặc thành phầm xây lắp hoàn thành nhưng chưa bàn giao, căn cứ vào ngân sách chi tiêu sản phẩm xây lắp dứt chờ bán:

Nợ TK 155 – Thành phẩm

Có TK 154 – chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (1541).

+ Trường đúng theo bàn giao sản phẩm xây lắp xong xuôi cho công ty lớn nhận thầu chính xây lắp:

Nợ TK 336 – bắt buộc trả nội bộ (3368)

Có TK 154 – ngân sách chi tiêu sản xuất, marketing dở dang (1541).

4. Tạm bợ kết

Trên đây là những phương pháp hạch toán thông tin tài khoản 154 “chi chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang” áp dụng cho từng ngành hàng tởm doanh. Mong muốn qua bài viết của MISA Me
Invoice sẽ giúp đỡ doanh nghiệp vận dụng hợp lý.

Tài khoản 154 ngân sách chi tiêu sản xuất, kinh doanh dở dang được dùng làm hạch toán các giá thành sản xuất, kinh doanh nhằm giao hàng cho việc tính toán chi phí hàng hóa của doanh nghiệp. Trong bài viết hôm nay, thuộc i
HOADON
tò mò về nguyên tắc, kết cấu và cách thức vận dụng thông tin tài khoản 154.

1. Nguyên tắc thông tin tài khoản 154 ngân sách sản xuất, marketing dở dang

*

Tài khoản 154 theo phép tắc tại Thông tứ 200

Theo điều khoản tại Điều 27 Thông bốn 200/2014/TT-BTC về chính sách kế toán doanh nghiệp mức sử dụng về thông tin tài khoản 154. Lúc kê khai, hạch toán thông tin tài khoản 154 ngân sách sản xuất, marketing dở dang cần bảo đảm những hiệ tượng được quy định.

Tài khoản 154 dùng làm phản ánh tổng hợp chi tiêu sản xuất, gớm doanh phục vụ cho bài toán tính giá thành hàng hóa, thương mại & dịch vụ ở doanh nghiệp lớn áp dụng phương pháp kê khai tiếp tục trong hạch toán tồn kho. Tại những doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ hàng tồn kho, tài khoản 154 chỉ phản ảnh giá trị thực tế của sản phẩm, thương mại & dịch vụ dở dang cuối kỳ.

Tài khoản này bội nghịch ánh túi tiền sản xuất, sale phát sinh trong kỳ; ngân sách sản xuất, kinh doanh của thành phầm hình thành trong kỳ; giá cả sản xuất, kinh doanh dở dang thời điểm đầu kỳ và cuối kỳ của các doanh nghiệp cấp dưỡng hoặc kinh doanh dịch vụ. TK 154 phản bội ánh giá thành của các hoạt động sản xuất, gia công chế thay đổi hoặc các doanh nghiệp yêu đương mại cung cấp dịch vụ.

Chi phí được hạch toán trong TK 154 đề nghị được cụ thể theo địa điểm phát sinh (xưởng, kho, phần tử sản xuất, công trường,...), theo loại, nhóm phân phối hoặc các chi tiết của sản phẩm.

Tài khoản 154 tất cả các ngân sách chi tiêu sau:

- giá thành nguyên vật liệu trực tiếp;

- giá cả nhân công trực tiếp;

- giá thành sử dụng thứ thi công đối với các hoạt động xây, lắp;

- chi phí SXC (sản xuất chung).

2. Kết cấu thông tin tài khoản 154

*

Kết cấu tài khoản 154 theo Thông bốn 200, Thông bốn 133

2.1. Nợ TK 154

- Các giá thành nguyên vật liệu trực tiếp, chi tiêu nhân công trực tiếp, giá thành sử dụng sản phẩm công nghệ thi công, ngân sách chi tiêu SXC phát sinh trong kỳ liên quan đến chế tạo hàng hóa;

- chi tiêu nguyên vật vật liệu trực tiếp, ngân sách chi tiêu nhân công trực tiếp, chi tiêu sử dụng sản phẩm công nghệ thi công, chi phí SXC phát sinh trong kỳ, liên quan đến giá thành sản phẩm xây lắp công trình xây dựng hoặc giá bán khoán nội bộ xây lắp;

- Kết chuyển ngân sách chi tiêu sản xuất, kinh doanh dang dở thời điểm cuối kỳ (đối với doanh nghiệp hạch toán sản phẩm tồn kho theo phương thức kiểm kê định kỳ).

2.2. Có TK 154

- túi tiền sản xuất thực tiễn của thành phầm đã hoàn thành nhập kho, đưa đi bán, chi tiêu và sử dụng nội cỗ hoặc đã thực hiện ngay;

- chi phí sản xuất sản phẩm xây đính đã xong xuôi và bàn giao từng phần hoặc tiêu thụ cục bộ trong kỳ;

- chi tiêu thực tế của trọng lượng dịch vụ đã cung ứng cho khách hàng hàng;

- giá trị vật liệu hay sản phẩm bị hư lỗi không thay thế sửa chữa được;

- cực hiếm nguyên đồ vật liệu, hàng hóa gia công dứt nhập lại kho

- túi tiền nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công vượt trên mức bình thường;

- túi tiền SXC thắt chặt và cố định không phân bổ, không được xem vào quý giá hàng tồn kho mà buộc phải tính vào giá chỉ vốn hàng hóa của kỳ kế toán;

- những doanh nghiệp tiếp tế theo đơn hàng hoặc doanh nghiệp lớn có chu kỳ sản xuất thành phầm dài nhưng kỳ kế toán đang kết chuyển chi tiêu SXC cố định và thắt chặt đến khi sản phẩm hoàn thành mới xác định được chi phí SXC thắt chặt và cố định không được tính vào quý giá hàng tồn kho mà phải hạch toán vào giá bán vốn hàng hóa (Có TK 154, Nợ TK 632);

- Kết chuyển túi tiền sản xuất, sale dang dở vào đầu kỳ (với công ty lớn hạch toán tồn kho theo cách thức kiểm kê định kỳ).

3. Cách thức vận dụng tài khoản 154

*

Phương pháp áp dụng TK 154 theo các Thông tư

Phương pháp vận dụng tài khoản 154 vâng lệnh nguyên tắc được hiện tượng tại Thông tư 200/2014/TT-BTC với 133/2016/TT-BTC và áp dụng riêng đối với các ngành không giống nhau. Phương pháp vận dụng TK 154 thường xuyên được tra cứu kiếm và áp dụng trong ngành Công nghiệp, Nông nghiệp, thi công và marketing dịch vụ.

Phương pháp kế toán một vài giao dịch kinh tế trong ngành Công nghiệp

Trong trường phù hợp hạch toán tồn kho theo phương thức kê khai thường xuyên, chống kế toán nên hạch toán như sau:

a) thời điểm cuối kỳ kế toán kết chuyển chi phí NVL trực tiếp sau từng đối tượng người dùng tập hợp đưa ra phí:

Nợ TK 154 - giá thành SXKD dở dang

Nợ TK 632 - giá vốn mặt hàng hóa

Có TK 621 - giá thành NVL trực tiếp

b) thời điểm cuối kỳ kế toán kết chuyển ngân sách chi tiêu NCTT theo từng đối tượng người dùng tập hợp chi phí:

Nợ TK 154 - chi tiêu SXKD dở dang

Nợ TK 632 - giá chỉ vốn hàng hóa (với ngân sách chi tiêu nhân công cao hơn nữa mức bình thường)

Có TK 622 - chi tiêu NCTT

c) Trường hòa hợp mức sản phẩm thực tế được cung ứng ra cao hơn nữa hoặc bằng năng suất bình thường, thì kế toán triển khai tính toán, phân chia và kết đưa toàn bộ giá thành SXC mang đến từng đối tượng người sử dụng tập hợp đưa ra phí:

Nợ TK 154 - ngân sách SXKD dở dang

Có TK 627 - giá thành SXC

d) Trường phù hợp mức thành phầm thực tế được cung cấp ra tốt hơn công suất bình thường, thì kế toán đề nghị tính cùng xác định chi phí SXC cố định và thắt chặt phân vấp ngã vào chi tiêu chế biến cho mỗi đơn vị thành phầm theo mức công suất bình thường. Khoản giá cả SXC cố định không phân bổ được ghi dìm vào giá chỉ vốn sản phẩm & hàng hóa trong kỳ.

Nợ TK 154 - chi tiêu SXKD dở dang

Nợ TK 632 - giá vốn sản phẩm bán

Có TK 627 - chi tiêu SXC

e) quý hiếm NVL xuất thuê ngoài gia công nhập lại kho

Nợ TK 152 - ngân sách chi tiêu NVL

Có TK 154 - túi tiền SXKD dở dang

g) giá chỉ trị sản phẩm hỏng không thay thế được, bạn gây thiệt hại cần bồi thường

Nợ TK 138 - Khoản thu khác (TK 1388)

Nợ TK 334 - phải trả cho người lao động

Có TK 154 - ngân sách SXKD dang dở

h) Với công ty có chu kỳ SXKD dài mà trong kỳ kế toán vẫn kết chuyển giá cả NVL trực tiếp, chi tiêu NCTT và chi tiêu SXC thanh lịch TK 154. Khi xác định được chi phí NVL, chi tiêu NCTT vượt quá mức bình thường và giá thành SXC cố định không tính vào chi phí sản phẩm. Thì kế toán tài chính phản ánh giá cả NVL, NCTT cùng SXC thắt chặt và cố định không phân bổ mà buộc phải tính giá vốn sản phẩm hóa

Nợ TK 632 - giá bán vốn mặt hàng hóa

Có TK 154 - ngân sách chi tiêu SXKD dở dang (trong ngôi trường hợp đang kết chuyển chi tiêu từ TK 621, 622 lịch sự TK 154)

i) chi tiêu sản phẩm thực tế nhập kho vào kỳ

Nợ TK 155 - Thành phẩm

Có TK 154 - ngân sách chi tiêu SXKD dở dang

Trên đây là nội dung tương quan đến áp dụng tài khoản 154 - chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang. Thông qua bài viết, hi vọng bạn đọc đang hiểu về phong thái hạch toán, kết đưa các chi phí liên quan mang lại TK 154.

Đăng ký dùng thử miễn phí hóa 1-1 điện tử i
HOADON TẠI ĐÂY

*

✅ i
HOADON chuyên gia thời thượng về hóa đơn điện tử

✅ liên hệ với chúng tôi để được support miễn phí: