(Chinhphu.vn) - Bộ giáo dục và đào tạo và Đào sinh sản đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư cơ chế về cửa hàng dữ liệu giáo dục và đào tạo.


*
Cơ sở dữ liệu về giáo dục bao gồm thông tin về mạng lưới cơ sở giáo dục, thông tin cơ bản về giáo viên, giảng viên, về quy trình học tập, kết quả học tập của học sinh, sinh viên...
Dự thảo nêu rõ mục đích của việc xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) về giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) nhằm nâng cấp hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý bên nước về GD&ĐT, như công tác làm việc báo cáo, thống kê, theo dõi, giám sát, cảnh báo, dự báo và thanh tra, kiểm tra trong nghề giáo dục dựa bên trên nền tảng dữ liệu lớn và công nghệ số. Đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số trong quản trị, quản lý giáo dục cùng đào tạo, góp phần xây dựng gớm tế số, xóm hội số và bao gồm phủ số theo định hướng của Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của chủ yếu phủ.

Bạn đang xem: Cơ sở giáo dục không quản lý thông tin

Danh mục csdl về GD&ĐT được xây dựng với cung cấp thống nhất vào toàn ngành, bao gồm: Cơ sở dữ liệu về giáo dục mầm non, cơ sở dữ liệu về giáo dục phổ thông, cơ sở dữ liệu về giáo dục thường xuyên, cơ sở dữ liệu về giáo dục đại học, cơ sở dữ liệu về giáo dục khác.

Nội dung của cơ sở dữ liệu về giáo dục mầm non gồm các thông tin mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non như: tin tức định danh cơ sở giáo dục, loại hình giáo dục, thông tin cơ bản về điểm trường; thông tin về hệ thống lớp mẫu giáo, team trẻ, danh sách lớp học, nhóm tuổi; thông tin cơ bản của giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý giáo dục về thông tin chung, trình độ chuyên môn; tin tức cơ bản về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đồ chơi trẻ em…

Nội dung của cơ sở dữ liệu về giáo dục phổ thông (bao gồm những cấp tiểu học, THCS, THPT) gồm: tin tức định danh cơ sở giáo dục, loại hình giáo dục, thông tin cơ bản về điểm trường bao gồm và những điểm trường (nếu có); thông tin cơ bản về list lớp học, lớp ghép, học 2 buổi/ngày, lớp học phân phối trú, lớp học ngoại ngữ; thông tin cơ bản của giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý giáo dục về trình độ chăm môn, đào tạo cùng bồi dưỡng; thông tin về hồ sơ lý lịch, quy trình học tập, kết quả học tập của học sinh; tin tức tài chính…

Nội dung của csdl về giáo dục đại học gồm: thông tin về danh mục ngành đào tạo như khối ngành, lĩnh vực, team ngành, ngành chuẩn; thông tin cơ bản về chương trình đào tạo, loại chương trình, khóa đào tạo, loại hình đào tạo, chuẩn đầu ra và các thông tin không giống theo quy định; thông tin cơ bản của giảng viên, nhân viên, cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục về tin tức chung, trình độ chuyên môn; thông tin người như hồ sơ lý lịch, tuyển sinh, quy trình học tập, kết quả học tập, rèn luyện, văn bằng, ra trường bao gồm việc làm và những thông tin không giống theo quy định; thông tin tài chính; thông tin về những chương trình, dự án hợp tác quốc tế; đội ngũ cán bộ, sinh viên là người nước ngoài…

Khai thác, sử dụng thông tin trong database về GD&ĐT

Theo dự thảo, tin tức trong csdl về GD&ĐT được sử dụng thống nhất bên trên toàn quốc, có giá trị pháp luật trong quản lý đơn vị nước về giáo dục cùng đào tạo.

Việc sử dụng tin tức trong database về GD&ĐT được thực hiện thông qua tài khoản được cấp, qua trục kết nối trao đổi dữ liệu hoặc văn bản. Việc sử dụng thông tin trong database về GD&ĐT phải tuân thủ những quy định của pháp luật về sở hữu dữ liệu với bảo vệ an toàn thông tin cá nhân.

Cơ quan quản lý công ty nước về giáo dục và các cơ sở giáo dục được quyền khai thác, sử dụng dữ liệu vào phạm vi quản lý; ban hành quy định nội bộ về quản lý, sử dụng, khai thác thông tin, trong đó quy định cụ thể trách nhiệm quản lý và khai quật sử dụng tin tức từ các tài khoản người dùng; tiếp nhận với xử lý những góp ý, khiếu nại đối với dữ liệu trong thẩm quyền quản lý.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân ngoài ngành GD&ĐT nếu bao gồm nhu cầu sử dụng tin tức từ database về GD&ĐT tất cả thể đề nghị đơn vị quản lý theo phân cấp cung cấp với sử dụng thông tin theo quy định của pháp luật.

Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến góp ý của dân chúng với dự thảo này tại Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Xin hỏi, trong quá trình sử dụng, nếu như phát hiện tại sự vắt kỹ thuật tương quan đến khối hệ thống cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo và giảng dạy phải báo mang đến ai? cơ sở nào chịu trách nhiệm quản lý kỹ thuật, đảm bảo an toàn Hệ thống cửa hàng dữ liệu giáo dục đào tạo và đào tạo vận hành thông suốt? thắc mắc của chị Khả Hân sống Đồng Tháp.
*
Nội dung thiết yếu

Trong quy trình sử dụng, trường hợp phát hiện nay sự núm kỹ thuật liên quan đến khối hệ thống cơ sở dữ liệu giáo dục đào tạo và đào tạo phải báo đến ai?

Căn cứ theo Điều 7 quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo và huấn luyện tại Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo quyết định 4279/QĐ-BGDĐT năm 2022 khí cụ như sau:

Hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật các đơn vị sử dụng khối hệ thống CSDL giáo dục đào tạo và đào tạo1. Cục công nghệ thông tin cung cấp tài liệu năng lượng điện tử hướng dẫn thực hiện và các học liệu liên quan ship hàng nhu cầu tập huấn, sử dụng của người dùng tại địa chỉ https://csdl.moet.gov.vn; cung cấp kỹ thuật cùng hướng dẫn áp dụng qua add thư năng lượng điện tử csdl
moet.edu.vn.
2. Trong quá trình sử dụng, ví như phát hiện sự vậy kỹ thuật tương quan đến khối hệ thống CSDL giáo dục và đào tạo và đào tạo, các đơn vị, cá nhân tổng vừa lòng gửi về Cục công nghệ thông tin để phối hợp xử lý kịp thời.

Theo cơ chế trên, Cục công nghệ thông tin hỗ trợ tài liệu năng lượng điện tử phía dẫn sử dụng và những học liệu liên quan giao hàng nhu ước tập huấn, thực hiện của người dùng tại showroom https://csdl.moet.gov.vn; hỗ trợ kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng qua địa chỉ thư điện tử csdl
moet.edu.vn.

Trong quy trình sử dụng, trường hợp phát hiện nay sự nạm kỹ thuật liên quan đến hệ thống cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo và đào tạo, các đơn vị, cá thể tổng hòa hợp gửi về Cục technology thông tin để phối kết hợp xử lý kịp thời.

Xem thêm: Yếu tố cơ bản của quản lý là gì, quản lý là gì

*

Hệ thống các đại lý dữ liệu giáo dục đào tạo và huấn luyện và giảng dạy (Hình từ Internet)

Cơ quan liêu nào chịu đựng trách nhiệm quản lý và vận hành kỹ thuật, đảm bảo an toàn Hệ thống đại lý dữ liệu giáo dục và đào tạo và đào tạo quản lý thông suốt?

Căn cứ theo Điều 8 quy định quản lý, vận hành, khai quật sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo và đào tạo tại Bộ giáo dục và Đào tạo phát hành kèm theo quyết định 4279/QĐ-BGDĐT năm 2022 phương pháp như sau:

Vận hành khối hệ thống CSDL giáo dục đào tạo và đào tạo1. Cục technology thông tin chịu đựng trách nhiệm quản lý kỹ thuật, đảm bảo an toàn Hệ thống CSDL giáo dục và đào tạo và đào tạo quản lý thông suốt, an toàn; đảm bảo Hệ thống CSDL giáo dục và đào tạo và huấn luyện được kết nối với những CSDL nghỉ ngơi địa phương, CSDL giang sơn và CSDL siêng ngành không giống theo quy định.2. Kinh phí đầu tư quản lý, vận hành, bảo trì, mở rộng và nâng cấp khối hệ thống CSDL giáo dục đào tạo và đào tạo và giảng dạy được bảo đảm an toàn từ nguồn kinh phí chi sự nghiệp, nguồn kinh phí đầu tư chi đầu tư chi tiêu phát triển và những nguồn ngân sách đầu tư hợp pháp không giống theo khí cụ của pháp luật.

Như vậy, Cục công nghệ thông tin chịu đựng trách nhiệm quản lý kỹ thuật, đảm bảo Hệ thống các đại lý dữ liệu giáo dục đào tạo và đào tạo quản lý thông suốt, an toàn; bảo đảm an toàn Hệ thống cửa hàng dữ liệu giáo dục và đào tạo và giảng dạy được kết nối với những cơ sở tài liệu ở địa phương, cơ sở dữ liệu tổ quốc và cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác theo quy định.

Kinh phí quản lý, vận hành, bảo trì, mở rộng và nâng cấp khối hệ thống cơ sở dữ liệu giáo dục đào tạo và huấn luyện và đào tạo được bảo đảm an toàn từ nguồn ngân sách đầu tư chi sự nghiệp, nguồn kinh phí chi chi tiêu phát triển và những nguồn kinh phí hợp pháp không giống theo luật của pháp luật.

Cục công nghệ thông tin bao gồm trách nhiệm như vậy nào so với Hệ thống cửa hàng dữ liệu giáo dục và đào tạo và đào tạo?

Theo Điều 10 quy định quản lý, vận hành, khai quật sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo tại Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo ban hành kèm theo đưa ra quyết định 4279/QĐ-BGDĐT năm 2022 hiện tượng như sau:

Trách nhiệm của Cục technology thông tin1. Chịu trách nhiệm quản lý, vận hành kỹ thuật hệ thống CSDL giáo dục đào tạo và đào tạo và huấn luyện đảm bảo an toàn và vận động thông suốt, ổn định định.2. Nghiên cứu, tổng hợp cạnh tranh khăn, vướng mắc của các đơn vị, cá nhân trong quy trình khai thác sử dụng để kịp thời điều chỉnh, vấp ngã sung, upgrade các công dụng của khối hệ thống CSDL giáo dục và đào tạo; khuyến cáo giải pháp đảm bảo cơ sở hạ tầng kỹ thuật, an toàn, bình yên thông tin, các chiến thuật để không ngừng mở rộng kênh thu thập thông tin và nâng cấp, mở rộng hệ thống CSDL giáo dục và đào tạo.3. Chủ trì tổ chức triển khai theo dõi, đôn đốc, khám nghiệm và đánh giá việc tiến hành Quy chế này.

Theo đó, Cục công nghệ thông tin chịu trách nhiệm quản lý, quản lý kỹ thuật hệ thống cơ sở dữ liệu giáo dục và giảng dạy đảm bảo an ninh và chuyển động thông suốt, ổn định.

Đồng thời, có nhiệm vụ nghiên cứu, tổng hợp cực nhọc khăn, vướng mắc của các đơn vị, cá thể trong quá trình khai thác thực hiện để kịp thời điều chỉnh, xẻ sung, nâng cấp các công dụng của hệ thống cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo và đào tạo; lời khuyên giải pháp bảo vệ cơ sở hạ tầng kỹ thuật, an toàn, bình an thông tin, các chiến thuật để mở rộng kênh tích lũy thông tin và nâng cấp, mở rộng khối hệ thống cơ sở dữ liệu giáo dục đào tạo và đào tạo.

Bên cạnh đó, Cục technology thông tin có nhiệm vụ chủ trì tổ chức triển khai theo dõi, đôn đốc, đánh giá và đánh giá việc triển khai Quy chế này.