viên Hàng không nước ta là cơ quan làm chủ nhà nước về sản phẩm không gia dụng trong phạm vi toàn nước có đúng không? cục Hàng không việt nam là có những Cảng vụ mặt hàng không trực ở trong nào? lãnh đạo Cục hàng không việt nam là hồ hết ai? - thắc mắc của anh Trung Quân đến từ Khánh Hòa
*
Nội dung chủ yếu

Cục mặt hàng không việt nam là cơ quan cai quản nhà nước về sản phẩm không dân dụng trong phạm vi cả nước có đúng không?

Vị trí cùng chức năng1. Cục Hàng không nước ta là tổ chức triển khai trực nằm trong Bộ giao thông vận tải vận tải, thực hiện công dụng tham mưu giúp bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (sau đây hotline tắt là bộ trưởng) quản lý nhà nước về hàng không dân dụng trong phạm vi cả nước; trực tiếp thực thi nhiệm vụ, quyền hạn ở trong phòng chức trách hàng không áp theo quy định của pháp luật và Điều ước nước ngoài mà nước cùng hòa xóm hội chủ nghĩa việt nam là thành viên.

Bạn đang xem: Cục quản lý hàng không

Theo đó, cục Hàng không vn là tổ chức triển khai trực trực thuộc Bộ giao thông vận tải vận tải, thực hiện chức năng tham mưu giúp bộ trưởng liên nghành Bộ Giao thông vận tải đường bộ (sau đây gọi tắt là cỗ trưởng) thống trị nhà nước về hàng không dân dụng trong phạm vi cả nước.

Vị trí cùng chức năng1. Viên Hàng không nước ta là cơ sở trực nằm trong Bộ giao thông vận tải, thực hiện tác dụng tham mưu giúp bộ trưởng Bộ giao thông vận tải thống trị nhà nước về sản phẩm không dân dụng trong phạm vi cả nước; trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của phòng chức trách hàng không theo quy định của luật pháp và Điều ước thế giới mà cộng hòa buôn bản hội công ty nghĩa nước ta là thành viên.2. Cục Hàng không việt nam có tư cách pháp nhân, nhỏ dấu gồm hình Quốc huy; tài giỏi khoản riêng rẽ theo điều khoản của lao lý và bao gồm trụ sở tại thành phố Hà Nội; tên thanh toán giao dịch quốc tế là “Civil Aviation Authority of Vietnam”.

Cục hàng không vn (tên thanh toán giao dịch quốc tế là “Civil Aviation Authority of Vietnam”) là cơ quan trực ở trong Bộ giao thông vận tải.

Cục mặt hàng không vn thực hiện tại các tác dụng sau:

+ tham vấn giúp bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đường bộ quản lý đơn vị nước về mặt hàng không dân dụng trong phạm vi cả nước;

+ Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của phòng chức trách hàng không theo quy định của luật pháp và Điều ước quốc tế mà cộng hòa xã hội nhà nghĩa vn là thành viên.

Nhiệm vụ và quyền hạn ví dụ của cục Hàng không việt nam anh hoàn toàn có thể tham khảo trên Điều 2 đưa ra quyết định 2606/QĐ-BGTVT năm 2017 (được bổ sung cập nhật bởi Điều 1 quyết định 1055/QĐ-BGTVT năm 2019).

*

Cục hàng không nước ta là cơ quan quản lý nhà nước về mặt hàng không dân dụng trong phạm vi toàn quốc có đúng không? (Hình từ Internet)

Cục hàng không việt nam là có các Cảng vụ mặt hàng không trực ở trong nào?

Cơ cấu tổ chức1. Phòng kế hoạch - Đầu tư.2. Phòng Tài chính.3. Phòng tổ chức cán bộ.4. Phòng cai quản cảng hàng không, sảnh bay.5. Tiêu phòng chuẩn bình yên bay.6. Phòng quản lý hoạt rượu cồn bay.7. Phòng vận tải đường bộ hàng không.8. Phòng an toàn hàng không.9. Chống Khoa học, technology và Môi trường.10. Chống Pháp chế - bắt tay hợp tác quốc tế.11. Văn phòng.12. Thanh tra viên Hàng ko Việt Nam.13. Cảng vụ sản phẩm không miền Bắc.14. Cảng vụ sản phẩm không miền Trung.15. Cảng vụ mặt hàng không miền Nam.16. Trung chổ chính giữa Y tế hàng không.Các tổ chức quy định từ khoản 1 cho khoản 11 Điều này là tổ chức giúp cục trưởng tiến hành chức năng thống trị nhà nước; tổ chức triển khai quy định trên khoản 12 Điều này là phòng ban của Cục, tiến hành nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành vào phạm vi quản lý nhà nước nhưng mà Cục được phân cấp quản lý; những tổ chức nguyên lý từ khoản 13 mang lại khoản 15 Điều này là tổ chức hành chính tương tự chi cục; tổ chức triển khai quy định trên khoản 16 Điều này là đơn vị chức năng sự nghiệp công lập trực thuộc Cục.Bộ trưởng ra quyết định thành lập, tổ chức triển khai lại, giải thể các tổ chức nguyên lý tại Điều này theo chính sách của pháp luật; hình thức chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và cơ cấu tổ chức của các Cảng vụ sản phẩm không, Thanh tra viên Hàng không vn và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc viên theo ý kiến đề nghị của viên trưởng viên Hàng ko Việt Nam.Cục trưởng cục Hàng không nước ta quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của những tổ chức còn sót lại thuộc Cục.

Như vậy, những Cảng vụ sản phẩm không trực thuộc viên Hàng không nước ta bao gồm:

- Cảng vụ hàng không miền Bắc.

- Cảng vụ sản phẩm không miền Trung.

- Cảng vụ hàng không miền Nam.

Cơ cấu tổ chức1. Những tổ chức giúp vấn đề Cục trưởnga) Phòng planer - Đầu tư.b) chống Tài chính.c) Phòng tổ chức triển khai cán bộ.d) Phòng quản lý cảng mặt hàng không, sảnh bay.đ) cung quế chuẩn an ninh bay.e) Phòng làm chủ hoạt rượu cồn bay.g) Phòng vận tải hàng không.h) Phòng bình an hàng không.i) chống Khoa học, technology và môi trường.k) chống Pháp chế.l) Phòng bắt tay hợp tác quốc tế.m) Thanh tra cục Hàng không Việt Nam.n) Văn phòng.2. Những Cảng vụ sản phẩm không khu vực vựca) Cảng vụ hàng không miền Bắc.b) Cảng vụ mặt hàng không miền Trung.c) Cảng vụ mặt hàng không miền Nam.3. Đơn vị sự nghiệp trực thuộc: Trung trung tâm Y tế sản phẩm không.4. Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải ra quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể; biện pháp chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và tổ chức cơ cấu tổ chức của những Cảng vụ hàng không, Thanh tra viên Hàng không vn và đơn vị chức năng sự nghiệp trực thuộc viên theo kiến nghị của cục trưởng cục Hàng ko Việt Nam.Cục trưởng viên Hàng không nước ta quy định chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và tổ chức cơ cấu tổ chức của các tổ chức còn sót lại thuộc Cục.

Như vậy, những Cảng vụ hàng không trực thuộc viên Hàng không vn bao gồm:

- Cảng vụ hàng không miền Bắc.

Xem thêm: Khởi Nghiệp Kinh Doanh Quần Áo Online, Kinh Nghiệm Mở Shop Quần Áo Cho Người Mới Bắt Đầu

- Cảng vụ mặt hàng không miền Trung.

- Cảng vụ sản phẩm không miền Nam.

Lãnh đạo cục Hàng không vn là đều ai?

- viên Hàng không vn có viên trưởng và những Phó viên trưởng.

Số lượng Phó cục trưởng triển khai theo phương tiện của điều khoản và của Bộ giao thông vận tải.

Cục trưởng viên Hàng không việt nam do bộ trưởng quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, điều hễ theo luật pháp của pháp luật.

Phó cục trưởng cục Hàng không vn do cỗ trưởng ra quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, điều rượu cồn theo ý kiến đề xuất của viên trưởng cục Hàng ko Việt Nam.

- cục trưởng cục Hàng không vn chịu trách nhiệm trước bộ trưởng liên nghành và trước luật pháp về toàn bộ buổi giao lưu của Cục. Phó cục trưởng cục Hàng không vn chịu trách nhiệm trước cục trưởng cùng trước quy định về nghành nghề công tác được phân công phụ trách.

- cục trưởng viên Hàng không nước ta bổ nhiệm, miễn nhiệm những chức danh lãnh đạo, cai quản thuộc cục theo luật của điều khoản và phân cấp của bộ trưởng.

Lãnh đạo1. Cục Hàng không nước ta có viên trưởng là tín đồ đứng đầu, phụ trách trước bộ trưởng liên nghành Bộ Giao thông vận tải đường bộ và điều khoản về toàn bộ hoạt động của Cục mặt hàng không Việt Nam. Giúp việc Cục trưởng có các Phó viên trưởng, chịu trách nhiệm trước cục trưởng và lao lý về trọng trách được viên trưởng phân công.2. Viên trưởng viên Hàng không việt nam do bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải bổ nhiệm, miễn nhiệm.3. Những Phó viên trưởng do bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải bổ nhiệm, miễn nhiệm theo kiến nghị của viên trưởng cục Hàng không Việt Nam.

Cục mặt hàng không nước ta có viên trưởng là tín đồ đứng đầu, giúp việc Cục trưởng có những Phó cục trưởng.

Cục trưởng viên Hàng không việt nam do bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đường bộ bổ nhiệm, miễn nhiệm.

Các Phó cục trưởng do bộ trưởng liên nghành Bộ Giao thông vận tải bổ nhiệm, miễn nhiệm theo ý kiến đề nghị của viên trưởng cục Hàng không Việt Nam.

Cục trưởng bây chừ của cục Hàng ko Việt Nam hiện nay là ông Đinh Việt Thắng.

Cục technology thông tin, bộ Tư pháp trân trọng cảm ơn Quý độc giả trong thời hạn qua sẽ sử dụng khối hệ thống văn bản quy bất hợp pháp luật tại địa chỉ http://www.congtyonline.com/pages/vbpq.aspx.

Đến nay, nhằm giao hàng tốt hơn nhu yếu khai thác, tra cứu giúp văn phiên bản quy bất hợp pháp luật từ tw đến địa phương, Cục technology thông tin đã đưa đại lý dữ liệu nước nhà về văn bạn dạng pháp dụng cụ vào áp dụng tại showroom http://vbpl.vn/Pages/portal.aspx để thay thế cho khối hệ thống cũ nói trên.

Cục technology thông tin trân trọng thông báo tới Quý độc giả được biết và muốn rằng cửa hàng dữ liệu giang sơn về văn phiên bản pháp phương pháp sẽ thường xuyên là địa chỉ tin cậy nhằm khai thác, tra cứu văn phiên bản quy phạm pháp luật.

Trong quy trình sử dụng, công ty chúng tôi luôn hoan nghênh mọi chủ kiến góp ý của Quý fan hâm mộ để đại lý dữ liệu tổ quốc về văn bản pháp quy định được trả thiện.

Ý kiến góp ý xin gửi về Phòng thông tin điện tử, Cục technology thông tin, bộ Tư pháp theo số điện thoại thông minh 046 273 9718 hoặc địa chỉ cửa hàng thư năng lượng điện tử banbientap
congtyonline.com .


Tình trạng hiệu lực hiện hành văn bản: hết hiệu lực
*
Thuộc tính
*
Lược đồ
*
Bản in
CHÍNH PHỦ
Số: 68/CP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - thoải mái - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 1995
Nghị định

NGHỊ ĐỊNH

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và cơ cấu tổ chức tổ chức cỗ máy của viên Hàng không dân dụng Việt Nam

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ cách thức tổ chức cơ quan chỉ đạo của chính phủ ngày 30 mon 9 năm 1992;

Căn cứ cách thức Hàng không gia dụng Việt phái mạnh ngày 26 mon 12 năm 1991; hiện tượng sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của pháp luật Hàng không gia dụng Việt nam giới ngày 20 tháng bốn năm 1995;

Xét đề xuất của cục trưởng cục Hàng không gia dụng Việt phái nam và cỗ trưởng, trưởng ban Ban tổ chức - Cán bộ thiết yếu phủ,

 

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Cục mặt hàng không gia dụng Việt phái nam là cơ sở thuộc chính phủ có chức năng quản lý Nhà nước ngành hàng không gia dụng trong phạm vi cả nước.

1. Trình thiết yếu phủ các dự án luật, pháp lệnh, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế phát triển ngành hàng không dân dụng, các quy định của chính phủ nước nhà về cai quản ngành mặt hàng không dân dụng và tổ chức thực hiện các vấn đề nói trên.

2. Trình cơ quan chỉ đạo của chính phủ việc tùy chỉnh và có thể chấp nhận được khai thác những đường mặt hàng không, khu vực cấm hoặc giảm bớt bay, việc tham gia, ký kết những điều ước quốc tế về mặt hàng không; ký kết kết các văn phiên bản hợp tác với các nước và những tổ chức thế giới về hàng không gia dụng theo luật của chính phủ.

3. Phát hành các quy trình, quy phạm chuyên môn nghiệp vụ, bình an về mặt hàng không dân dụng, tham gia thiết kế các cơ chế về thuế, chi phí và lệ phí đối với các vận động hàng không dân dụng.

4. Tổ chức và quản lý việc khai thác đường hàng không dân dụng, vùng thông tin bay và quản lý bay, quy hướng và cai quản hệ thống nghệ thuật thông tin ship hàng hàng ko dân dụng. Phối hợp với các cơ quan có liên quan làm chủ vùng trời, bảo vệ an toàn quốc gia.

5. Công ty trì, phối phù hợp với Bộ Quốc phòng, bộ Nội vụ, những cơ quan làm chủ Nhà nước liên quan và tổ chức chính quyền địa phương để đảm bảo an ninh, bình an hàng không, các chuyến cất cánh chuyên cơ, chuyến cất cánh đặc biệt, các Cảng mặt hàng không, trường bay dân dụng, sân bay dùng thông thường với quốc phòng. Tổ chức triển khai phối phù hợp với các ngành với địa phương tương quan trong việc tìm kiếm kiếm giải cứu và điều tra tai nạn sản phẩm không dân dụng.

6. Trình Thủ tướng chính phủ việc thành lập, giải thể các doanh nghiệp vận tải hàng không, những dự án vừa lòng tác đầu tư nước xung quanh trong nghành hàng ko dân dụng, việc thành lập và khai thác cảng sản phẩm không, sảnh bay.

Quản lý vận tải hàng không đối với các doanh nghiệp chuyên chở hàng không gia dụng trong nước theo lao lý và các quy định của chủ yếu phủ; thống trị các buổi giao lưu của các hãng sản xuất hàng ko nước ngoài vận động trên lãnh thổ vn theo lao lý Việt Nam cùng thông lệ quốc tế.

7. Thống trị việc đk tầu bay dân dụng; phối phù hợp với Bộ yêu đương mại quản lý việc nhập khẩu, xuất khẩu tầu bay, trang bị, thiết bị, vật dụng tư ship hàng hàng ko dân dụng; quản lí lý, thống kê giám sát việc sửa chữa, bảo dưỡng tầu bay, hộp động cơ tầu bay, vấn đề sản xuất trang bị, trang bị của tầu cất cánh và các trang bị, thiết bị chuyên dùng phục vụ chuyển động hàng không dân dụng.

8. Cấp, đình chỉ, gia hạn, sửa đổi, thu hồi các chứng chỉ, bằng, giấy phép tương quan tới vận động hàng không gia dụng theo giải pháp của chính phủ.

9. Làm chủ hoạt rượu cồn khoa học công nghệ trong lĩnh vực hàng không dân dụng; tổ chức nghiên cứu, áp dụng các tân tiến khoa học, công nghệ trong lĩnh vực hàng không dân dụng; phối phù hợp với Bộ Khoa học, technology và môi trường thiên nhiên trong việc đảm bảo an toàn môi trường vào các hoạt động hàng ko dân dụng.

10. Quản lý công tác tổ chức, viên chức, đào tạo, tuyển chọn và trở nên tân tiến nhân lực của ngành sản phẩm không dân dụng; phối phù hợp với Bộ giáo dục đào tạo và Đào chế tạo trong công tác huấn luyện và đào tạo cán cỗ cho ngành hàng không dân dụng.

11. Cai quản tài sản, đất đai vày Nhà nước giao.

12. Thống trị đầu tư và xây dựng những công trình sản phẩm không dân dụng theo phân cấp làm chủ của chủ yếu phủ.

13. Tổ chức triển khai kiểm tra, thanh tra giải quyết và xử lý khiếu nại, tố giác và xử lý những vi phạm trong vận động hàng không gia dụng theo chính sách của pháp luật.

Điều 3. Cục hàng không dân dụng Việt Nam vày Cục trưởng phụ trách, giúp việc Cục trưởng có các Phó viên trưởng. Cục trưởng, các Phó viên trưởng bởi Thủ tướng chính phủ nước nhà bổ nhiệm, miễn nhiệm. Viên trưởng chịu trách nhiệm trước cơ quan chính phủ về tiến hành chức năng làm chủ Nhà nước siêng ngành mặt hàng không, các Phó viên trưởng chịu trách nhiệm trước cục trưởng về các bước được phân công.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức triển khai của viên Hàng không dân dụng Việt phái mạnh gồm:

1. Tổ chức triển khai giúp cục trưởng viên Hàng không gia dụng Việt Nam thực hiện chức năng làm chủ Nhà nước:

Ban chiến lược và Đầu tư.

Ban Tài chính.

Ban tổ chức cán cỗ - Lao động.

Ban công nghệ công nghệ.

Ban An ninh.

Ban An toàn.

Ban Không mua và ko vận.

Văn phòng.

Thanh tra.

Phòng Pháp chế.

2. Các Cảng vụ hàng không:

Căn cứ Điều 27 nguyên lý sửa đổi, bổ sung một số điều của vẻ ngoài Hàng không gia dụng Việt Nam, viên trưởng cục Hàng không gia dụng Việt nam trình chính phủ nước nhà quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của Cảng vụ sản phẩm không và quy chế kết hợp giữa các cơ quan thống trị Nhà nước trên Cảng mặt hàng không.

3. Đơn vị sự nghiệp:

Tạp chí hàng không.

Trung tâm thống trị bay dân dụng Việt nam (sự nghiệp bao gồm thu).

Cục trưởng cục Hàng không dân dụng Việt Nam vẻ ngoài nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức tổ chức của các tổ chức nói tại điểm 1 và điểm 3 trên đây.

Điều 6. Cục trưởng viên Hàng không dân dụng Việt Nam, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ sở ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc thiết yếu phủ, chủ tịch Uỷ ban quần chúng tỉnh, thành phố trực nằm trong Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.