Nội dung cai quản nhà nước về đất đai là trong số những quy định được ghi dìm trong quy định về đất đai. Trong cuộc sống đời thường hằng ngày thì đất đai đóng vai trò rất là quan trọng, nó là sản phẩm của tự nhiên, tất cả trước lao rượu cồn và cùng với quá trình lịch sử dân tộc phát triển kinh tế- xã hội, đưa ra quyết định cho sự lâu dài và phát triển của làng hội loài người. Đất đai tham gia vào toàn bộ các hoạt động của đời sống gớm tế, thôn hội, nó là địa điểm, là cơ sở của các thành phố, buôn bản mạc những công trình công nghiệp, giao thông vận tải và các công trình thuỷ lợi khác. Chính vì sự quan trọng đặc biệt của nó cho nên nhà nước phải quản lý một biện pháp chặt chẽ, hiệu quả, tạo điều kiện tối đa cho tất cả những người dân bằng cách những phương pháp khác nhau.


hiện tại nay, nội dung thống trị nhà nước về đất đai được quy định tại Điều 22 chính sách đất đai 2013 như sau:- phát hành văn bạn dạng quy phi pháp luật về quản lí lý, sử dụng đất đai và tổ chức triển khai văn phiên bản đó.- xác minh địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập bản đồ hành chính.- Khảo sát, đo đạc, lập bạn dạng đồ địa chính, phiên bản đồ hiện trạng sử dụng đất và phiên bản đồ quy hoạch sử dụng ...
Tại chế độ đất đai 1987, nội dung thống trị nhà nước về khu đất đai đuợc mức sử dụng tại Điều 9 với nội dung như sau:Việc cai quản Nhà nước đối với đất đai bao gồm:- Điều tra, khảo sát, đo đạc, phân hạng khu đất đai với lập bản đồ địa chính;- quy hướng và kế hoạch hoá việc sử dụng đất đai;- Quy định những chế độ, thể lệ về quản lí lý, áp dụng đất đai cùng tổ chức tiến hành các chế độ, thể lệ ấy;- Giao đất với thu ...

Có thể chúng ta quan tâm:

thống trị đất đai: so với từ khóa quản lý nhà nước: so với từ khóa
*

*
*

*

*

*
Parent company: THU VIEN PHAP LUAT Ltd. Business license No. 32/GP-TTĐT issued by Department of Information & Communications of Ho đưa ra Minh đô thị on May 15, 2019 Editorial Director: Mr. Bui Tuong Vu - Tel. 028 3935 2079
Tôi bao gồm thắc mắc quản lý đất đai là gì? Cơ quan thống trị đất đai gồm các cơ quan nào? Hoạt động cai quản Nhà nước về khu đất đai có các nội dung nào? (Câu hỏi của chị ý Thảo - Huế)
*
Nội dung thiết yếu

Quản lý khu đất đai là gì? Cơ quan quản lý đất đai gồm những cơ quan liêu nào?

Quản lý đất đai là quá trình sử dụng và phát triển đất đai một phương pháp hiệu quả, bền vững, đáp ứng nhu cầu nhu ước phát triển kinh tế - xóm hội của khu đất nước.

Bạn đang xem: Đất đai là gì quản lý nhà nước

Căn cứ theo Điều 24 luật Đất đai 2013 giải pháp về cơ quan thống trị đất đai như sau:

Cơ quan cai quản đất đai1. Hệ thống tổ chức cơ quan thống trị đất đai được tổ chức triển khai thống độc nhất từ tw đến địa phương.2. Cơ quan thống trị nhà nước về khu đất đai ở trung ương là cỗ Tài nguyên và Môi trường.Cơ quan thống trị đất đai ngơi nghỉ địa phương được thành lập và hoạt động ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tổ chức dịch vụ công về khu đất đai được thành lập và chuyển động theo cách thức của chính phủ.

Mặt khác, theo Điều 4 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP vẻ ngoài cơ quan làm chủ đất đai như sau:

Cơ quan quản lý đất đai1. Cơ quan quản lý đất đai sinh hoạt địa phương bao gồm:a) Cơ quan quản lý đất đai sinh hoạt tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là Sở Tài nguyên và Môi trường;b) Cơ quan quản lý đất đai ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh là phòng Tài nguyên với Môi trường.2. Cơ hòm nguyên và môi trường thiên nhiên ở địa phương bao gồm Sở Tài nguyên với Môi trường, chống Tài nguyên và môi trường xung quanh và Văn phòng đăng ký đất đai được giao thực hiện một số trong những nhiệm vụ trong thống trị nhà nước về khu đất đai.3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cung cấp huyện có trọng trách xây dựng tổ chức máy bộ quản lý khu đất đai tại địa phương; Ủy ban nhân dân cấp cho huyện sắp xếp công chức địa thiết yếu xã, phường, thị trấn đảm bảo an toàn thực hiện tại nhiệm vụ.Bổ sung4. Cỗ Tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ quy định cụ thể về chức năng, trách nhiệm và cơ cấu tổ chức của cơ quan thống trị đất đai ngơi nghỉ địa phương và trách nhiệm của công chức địa thiết yếu xã, phường, thị trấn.

Như vậy, hiện tại nay, cơ quan quản lý đất đai bao hàm các ban ngành sau:

<1> Cơ quan quản lý đất đai ở tw là cỗ Tài nguyên với Môi trường.

<2> Cơ quan thống trị đất đai ngơi nghỉ địa phương bao gồm:

- Cơ quan cai quản đất đai làm việc tỉnh, tp trực thuộc trung ương là Sở Tài nguyên với Môi trường;

- Cơ quan thống trị đất đai sinh sống huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc thức giấc là phòng Tài nguyên với Môi trường.

<3> Cơ cỗ áo nguyên và môi trường ở địa phương bao gồm Sở Tài nguyên cùng Môi trường, chống Tài nguyên và môi trường xung quanh và Văn phòng đk đất đai được giao thực hiện một trong những nhiệm vụ trong thống trị đất đai.

*

Quản lý khu đất đai là gì? Cơ quan quản lý đất đai gồm những cơ quan nào? (Hình trường đoản cú Internet)

Hoạt động làm chủ Nhà nước về đất đai có các nội dung nào?

Theo phép tắc Điều 22 quy định Đất đai 2013, hoạt động quản lý Nhà nước về đất đai có những nội dung như sau:

- ban hành văn bạn dạng quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai cùng tổ chức tiến hành văn phiên bản đó.

- xác định địa giới hành chính, lập và cai quản hồ sơ địa giới hành chính, lập bạn dạng đồ hành chính.

- Khảo sát, đo đạc, lập bạn dạng đồ địa chính, bản đồ thực trạng sử dụng khu đất và bạn dạng đồ quy hoạch áp dụng đất; điều tra, review tài nguyên đất; điều tra xây dựng giá đất.

- làm chủ quy hoạch, kế hoạch áp dụng đất.

- quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

- thống trị việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất.

- Đăng ký kết đất đai, lập và cai quản hồ sơ địa chính, cấp cho Giấy chứng nhận quyền áp dụng đất, quyền sở hữu nhà tại và gia tài khác nối liền với đất.

Xem thêm: Quản Lý Thiết Bị Bay Không Người Lái, Quản Lý Phương Tiện Bay Không Người Lái, Siêu Nhẹ

- Thống kê, kiểm kê khu đất đai.

- Xây dựng hệ thống thông tin khu đất đai.

- làm chủ tài chính về đất đai và giá đất.

- quản lí lý, đo lường việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng đất.

- Thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp hành pháp luật của luật pháp về đất đai và xử lý vi bất hợp pháp luật về khu đất đai.

- Phổ biến, giáo dục lao lý về khu đất đai.

- giải quyết tranh chấp về đất đai; giải quyết và xử lý khiếu nại, tố giác trong cai quản và thực hiện đất đai.

- làm chủ hoạt động dịch vụ thương mại về đất đai.

Trách nhiệm quản lý nhà nước về khu đất đai như thế nào?

Căn cứ theo Điều 23 pháp luật Đất đai 2013, trách nhiệm thống trị nhà nước về khu đất đai được quy định rõ ràng như sau:

- cơ quan chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về khu đất đai vào phạm vi cả nước.

- bộ Tài nguyên và môi trường thiên nhiên chịu trách nhiệm trước cơ quan chính phủ trong vấn đề thống nhất thống trị nhà nước về khu đất đai.

Bộ, phòng ban ngang cỗ có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của bản thân có trách nhiệm giúp chính phủ nước nhà trong quản lý nhà nước về đất đai.

- Ủy ban nhân dân những cấp bao gồm trách nhiệm quản lý nhà nước về khu đất đai tại địa phương theo thẩm quyền pháp luật tại nguyên tắc này.