THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 844/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2016

QUYT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞ
I NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2025”

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ biện pháp Tổ chức chính phủ ngày19 mon 6 năm 2015;

Căn cứ cơ chế khoa học cùng công nghệngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ quyết nghị số 46/NQ-CP ngày29 mon 3 năm trước đó của chủ yếu phủ ban hành Chương trình hành vi thực hiện tại Nghịquyết số 20-NQ/TW ngày 01 tháng 11 thời điểm năm 2012 của họp báo hội nghị lần trang bị 6 của Ban Chấphành tw Đảng khóa XI về cải cách và phát triển khoa họcvà technology phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, tiến bộ hóa trong điều kiệnkinh tế thị trường kim chỉ nan xã hội nhà nghĩa với hội nhập quốc tế;

Căn cứ nghị quyết số 19/2015/NQ-CPngày 12 tháng 3 năm 2015 của chính phủ nước nhà về phần đông nhiệm vụ, phương án chủ yếu ớt tiếptục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cấp năng lực tuyên chiến đối đầu quốc gia hainăm 2015-2016;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của cơ quan chính phủ quy định chi tiết và gợi ý thi hànhmột số điều của giải pháp Khoa học cùng công nghệ;

Xét đề nghị của bộ trưởng Bộ Khoahọc với Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Đề án 844 khởi nghiệp

Phê chuẩn y Đề án “Hỗ trợhệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tổ quốc đến năm 2025” (gọi tắt là Đềán) với phần đông nội dung thiết yếu sau đây:

I. MỤC TIÊU ĐỀÁN

Tạo lập môi trường dễ dãi để thúcđẩy, cung cấp quá trình hiện ra và phát triển loại hìnhdoanh nghiệp có tác dụng tăng trưởng cấp tốc dựa trên khai quật tài sản trí tuệ,công nghệ, tế bào hình kinh doanh mới.

Khẩn trương hoàn thiện khối hệ thống pháplý cung ứng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; cấu hình thiết lập được Cổng tin tức khởi nghiệp thay đổi sáng chế tạo ra quốc gia; hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp lớn khởi nghiệp,trong đó 50 doanh nghiệp điện thoại tư vấn được vốn thành công từ những nhà đầu tư mạo hiểm, tiến hành mua cung cấp và sáp nhập, với tổng giá trịước tính khoảng tầm 1.000 tỷ đồng.

Đến năm 2025:

- cung ứng phát triển 2.000 dự án khởinghiệp thay đổi sáng tạo;

- cung ứng phát triển 600 doanh nghiệpkhởi nghiệp thay đổi sáng tạo;

- 100 công ty tham gia Đềán call được vốn đầu tư chi tiêu từ các nhà đầu tư mạohiểm, tiến hành mua bán và sáp nhập, với tổng giá trị ướctính khoảng 2.000 tỷ đồng.

II. ĐỐI TƯỢNG HỖTRỢ

1. Cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởinghiệp, công ty lớn khởi nghiệp có chức năng tăng trưởngnhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, tế bào hình marketing mới.Doanh nghiệp khởi nghiệp bao gồm thời gian hoạt động không vượt 5 năm tính từ lúc ngày được cung cấp Giấy ghi nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

2. Tổ chức cungcấp dịch vụ, cơ sở vật hóa học - kỹ thuật, đầu tư, truyền thông media cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, vận động hiệu quả, thỏa mãn nhu cầu các tiêu chí sau:

a) người đứng đầu có tối thiểu 01 nămkinh nghiệm vận động tư vấn đầu tư, tài chủ yếu và hỗ trợ, cách tân và phát triển doanh nghiệp;

b) tổ chức triển khai có tối thiểu 01 năm hoạt động,cung cấp thương mại dịch vụ cho ít nhất 10 đội khởi nghiệp thay đổi sáng chế tác và đã đầu tưhoặc call vốn đầu tư chi tiêu được tối thiểu 01 tỷ đồng cho những nhóm khởi nghiệp thay đổi sáng chế tạo ra tại Việt Nam;

c) có quy trình cung cấp khởi nghiệpphù phù hợp với chức năng, trọng trách và thỏa thuận hợp tác với tổ chức, cá nhântrong nước, nước ngoài về đầu tư, đào tạo, huấn luyện, tư vấn cho khởi nghiệp thay đổi sáng sản xuất tại Việt Nam.

III. CÁC HOẠT ĐỘNGCỦA ĐỀ ÁN

1. Thi công Cổngthông tin khởi nghiệp thay đổi sáng tạo nên quốc gia tin báo về công nghệ,sáng chế, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, cài trí tuệ;chính sách, pháp luật; nguồn nhân lực; nguồn chi tiêu và thanh toán giao dịch đầu tư; đối tác, khách hàng hàng; sản phẩm, dịch vụ, tế bào hình sale mới; tổ chức, cánhân hỗ trợ; tin tức, sự khiếu nại trong nước, nước ngoài và các vận động khác hỗtrợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

2. Sản xuất Khutập trung dịch vụ cung cấp khởi nghiệp thay đổi sáng tạo nên tại các Bộ địa phương cótiềm năng vạc triển chuyển động khởi nghiệp thay đổi sáng tạo, trong đó:

a) cung cấp một phầnkinh phí thay thế và áp dụng mức chi phí ưu đãi trong khai quật cơ sở hạ tầng (diệntích, không gian sẵn có) tại các địa điểm dễ dàng chocung cấp dịch vụ cung cấp khởi nghiệp thay đổi sáng tạo, ưu tiên khu vực gần các trường đại học, tổ chức kinh tế, tài chính;

b) cung cấp kinhphí lắp đặt hạ tầng technology thông tin và cung cấp dịch vụ internet miễn phítrong Khu triệu tập dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp thay đổi sáng tạo;

c) Thu hút tư nhân đầu tư chi tiêu sửa chữa,trả phí khai thác cơ sở hạ tầng, lắp ráp trang thiết bị quan trọng và tổ chức triển khai quản lý,khai thác Khu tập trung dịch vụ cung cấp khởi nghiệp thay đổi mớisáng tạo; cung cấp các dịch vụ đào tạo, huấn luyện, tư vấn; kết nối đầu tư,khách hàng; cung cấp nguồn nhân lực, không gian làm việc,thiết bị dùng thông thường cho hoạt động khởi nghiệp thay đổi sáng tạo.

3. Cung cấp kinh giá tiền từ mối cung cấp ngân sáchnhà nước về kỹ thuật và technology hằng năm để tổ chức triển khai sự khiếu nại Ngày hội khởinghiệp công nghệ quốc gia (TECHFEST) với đồ sộ quốc tế.

Các Bộ, ngành, địa phương, tổ chứcchính trị thôn hội - nghề nghiệp, cơ sở nghiên cứu, cơ sở huấn luyện và đào tạo có tiềm năngphát triển vận động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cung cấp kinh phí tổn cho bài toán thuê địa điểm, gian hàng, trưng bày, tải trang thiết bị, truyền thông chocác sự kiện, hội thi khởi nghiệp đổi mới sáng chế tạo ra thuộc những ngành, lĩnh vực, tạicác địa phương, đơn vị chức năng cơ sở.

4. Thường xuyên triểnkhai Đề án thương mại hóa công nghệ với quy mô dự án công trình khoa học tập và technology cấpquốc gia mang lại năm 2020 với những nội dung sau:

a) Xây dựng, cải tiến và phát triển mạng lưới cáctổ chức thúc đẩy marketing dựa trên câu hỏi lựa chọn, xây dựngnăng lực cho một số cá nhân, đội cá nhân, doanh nghiệp lớn khởinghiệp thay đổi sáng chế tác tiềm năng vàđầu tư vốn thuở đầu cho doanh nghiệp lớn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;

b) tạo ra mạng lưới nhà chi tiêu cánhân với mạng lưới quỹ đầu tư chi tiêu mạo hiểm mang đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

5. Phát triển chuyển động đào tạo, nângcao năng lượng và dịch vụ cho khởi nghiệp thay đổi sáng tạo:

a) Hỗ trợ 1 phần kinh phí mua bảnquyền công tác đào tạo, huấn luyện khởi nghiệp, chuyểngiao, thịnh hành giáo trình khởi nghiệp đã có được nghiên cứu,thử nghiệm thành công xuất sắc trong nước, quốc tế cho một số trong những cơ sở giáo dục, cửa hàng ươm tạo và tổchức liên hệ kinh doanh;

b) Hỗ trợ một phần kinh tầm giá thuêchuyên gia vào nước, thế giới để triển khai những khóa đàotạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đào tạo đào tạo viên khởi nghiệp, nhà chi tiêu khởi nghiệp tại một vài cơ sở giáo dục, cửa hàng ươm chế tác và tổ chức thúc đẩy tởm doanh;

c) Hỗ trợ 1 phần kinh phí cho doanhnghiệp khởi nghiệp thay đổi sáng tạo ra trả tiền công huân động trực tiếp với sử dụng những dịch vụ: đào tạo, đào tạo và giảng dạy khởi nghiệp; marketing, tiếp thị sản phẩm,dịch vụ; khai quật thông tin công nghệ, sáng sủa chế; thanh toán, tài chính; đánh giá, định giá tác dụng nghiên cứukhoa học và cải tiến và phát triển công nghệ, gia sản trí tuệ; tư vấn pháp lý, tải trí tuệ, đầu tư, thành lập và hoạt động doanhnghiệp công nghệ và công nghệ, thương mại hóa công dụng nghiên cứu kỹ thuật vàphát triển công nghệ, gia sản trí tuệ.

6. Phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuậtphục vụ chuyển động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo:

a) Hỗ trợ 1 phần kinh phí tăng cấp cơsở vật hóa học - kỹ thuật của một số cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy ghê doanh, tổ chức cung ứng thiết bị dùng chungcho những nhóm khởi nghiệp, doanh nghiệp lớn khởi nghiệp thay đổi sáng tạo; kinh phítư vấn thành lập cơ sở ươm chế tạo ra doanh nghiệp khoa học và công nghệ; dự án hỗ trợthành lập cửa hàng và dắt mối ươm chế tác công nghệ, ươm tạodoanh nghiệp khoa học và công nghệ;

b) Hỗ trợ một trong những phần kinh giá thành cung cấpkhông gian số, dịch vụ cung ứng trực tuyến; kinh phí sản xuất demo nghiệm, có tác dụng sảnphẩm mẫu, triển khai xong công nghệ cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

7. Hỗ trợ 1 phần kinh tầm giá xây dựngchương trình truyền thông media về vận động khởi nghiệp, cung cấp khởi nghiệp, hỗ trợđầu bốn cho khởi nghiệp cùng phổ biến,tuyên truyền các điển hình khởi nghiệpthành công của Việt Nam.

8. Hỗ trợ một trong những phần kinh tổn phí để kết nốicác mạng lưới khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, đầu tư mạo hiểm của nước ta với khu vực và nạm giới; liên kết và hỗ trợ một phần kinhphí để doanh nghiệp khởi nghiệp thay đổi mớisáng tạo ra tham gia những khóa đào tạo và giảng dạy tập trung ngắn hạn tại một vài tổ chức thúcđẩy marketing uy tín ở nước ngoài.

Xem thêm: Kinh Doanh Tháng 7 Có Nên Kinh Doanh Cần Làm Gì Để Tránh Đại Hạn

9. Giới thiệu đối tác, bên đầu tư, cung cấp thủ tục nhà đầu tư, doanh nghiệp lớn khởi nghiệp trong nướcthông qua các đại diện khoa học cùng công nghệ, thay mặt đại diện thương mại nước ta ởnước quanh đó tiếp cận thị phần nước ngoài.

10. Khích lệ sử dụng những quỹ pháttriển khoa học và technology của Bộ, phòng ban ngang Bộ, cơ sở thuộc chính phủ,tỉnh, tp trực thuộc trung ương và của doanh nghiệp để tài trợ, hỗ trợ 1 phần kinh phí tổn nghiên cứu, thí nghiệm công nghệ, thửnghiệm thị trường, cho vay vốn với lãi suất thấp hoặc không đem lãi, góp vốn chi tiêu vàodoanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

11. Nghiên cứu, đề xuất ban hành mới,sửa đổi, bổ sung các văn phiên bản pháp luật cần thiết để thúc đẩy môi trường xung quanh khởi nghiệp thay đổi sáng chế tác về:

a) Đăng ký thành lập, hoạt động của tổchức, cá nhân đầu tư mạo hiểm;

b) Cơ chế, chínhsách đầu tư, hỗ trợ thuở đầu của công ty nước với khuyến khích chi tiêu tiếp theo mang lại khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các thành phần kinh tế, tổchức, cá thể và cộng đồng xã hội;

c) Cơ chế chuyển động hỗ trợ khởi nghiệpcủa những Bộ, ngành, địa phương mong muốn và năng lực phát triển vận động khởi nghiệp;

d) nguyên lý thuế, tài thiết yếu đặc thù so với tổ chức và cá nhân có chuyển động khởi nghiệp thay đổi sáng chế tạo ra hoặcđầu tứ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nên được áp dụng chínhsách ưu đãi đầu tư, khuyến mãi thuế đối với doanh nghiệp kỹ thuật và công nghệ;

đ) Cơ chế cung cấp thoái vốn trong phòng đầutư trong nước và nước ngoài từ khoản đầu tư chi tiêu vào doanh nghiệp khởi nghiệp thay đổi sáng tạo.

IV. Khiếp PHÍ THỰCHIỆN ĐỀ ÁN

1. Nguồn kinh phí triển khai Đề án:

a) ngân sách chi tiêu nhà nước dành cho khoa họcvà technology cấp cho cỗ Khoa học và công nghệ và các Bộ, ngành, địa phương;

b) kinh phí từ ngân sách nhà nước cấpcho những Bộ, ngành, địa phương, cơ sở nghiên cứu, đại lý đào tạo;

c) kinh phí đầu tư nhà nước cấp cho các tổchức thiết yếu trị - xã hội - nghề nghiệp;

d) những nguồn tài chủ yếu hợp pháp kháccủa những tổ chức, cá nhân và các quỹ đầu tư chi tiêu trong nước, nước ngoài.

2. Ngôn từ và định mức cung cấp kinhphí công ty nước mang đến các hoạt động của Đề án áp dụng theo những quy định hiện nay hành vềquản lý tài chính đối với Chươngtrình cải cách và phát triển thị trường công nghệ và technology đến năm 2020, Chương trình cung cấp phát triển doanhnghiệp kỹ thuật và công nghệ và tổ chức khoa học cùng côngnghệ công lập tiến hành cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, công tác đổi mớicông nghệ đất nước đến năm 2020, quy định về phía dẫn địnhmức xây dựng, phân chia dự toán cùng quyết toán ngân sách đầu tư đối vớinhiệm vụ kỹ thuật và công nghệ có sử dụng chi phí nhà nước và những quy địnhkhác bao gồm liên quan.

Điều 2. Tổ chức tiến hành Đề án

1. Bộ Khoa học và
Công nghệ gồm trách nhiệm:

a) ra đời và ban hành quy chế hoạtđộng của Ban Điều hành Đề án thuộc bộ Khoa học và Công nghệvà quá trình xử lý hồ sơ gia nhập Đề án;

b) công ty trì thành lập kế hoạch và triểnkhai những nội dung của Đề án;

c) gây ra hệthống tin tức hỗ trợ làm chủ Đề án; desgin và vận hành Cổng tin tức khởinghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, Khu tập trung dịch vụ cung ứng khởi nghiệp đổimới sáng tạo trực thuộc bộ tại thủ đô hà nội và tp.hcm và tổ chức triển khai Ngàyhội khởi nghiệp technology quốc gia;

d) tổ chức lựachọn những tổ chức, cá thể phù phù hợp tham gia Đề án, bao hàm cả tổ chức có năng lực,kinh nghiệm trong cung cấp khởi nghiệp thay đổi sáng chế tác làm solo vị quản lý thựchiện Đề án dịch vụ thương mại hóa công nghệ theo quy định;

đ) Phối hợp với các Bộ, ngành liênquan tổ chức nghiên cứu, đề xuất phát hành mới, sửa đổi, bổ sung các văn bảnpháp luật cần thiết để liên tưởng môitrường khởi nghiệp thay đổi sáng tạo;

e) công ty trì gây ra kế hoạch, dự toánvà sắp xếp kinh giá thành sự nghiệp khoa học và công nghệ hằng năm, ngân sách đầu tư từ cácchương trình, quỹ, dự án đầu tư, dự án cung cấp đổi mới trí tuệ sáng tạo trong nước và nước ngoài có nội dung tương xứng để tiến hành Đề án;

g) tổ chức triển khai sơ kết cùng tổng kết tìnhhình triển khai Đề án. Định kỳ hằng năm báo cáo Thủ tướng
Chính phủ tình hình triển khai Đề án.

2. Bộ Tài chính:

a) Thống nhất với bộ Khoa học cùng Côngnghệ về câu chữ và mức cung cấp kinh tổn phí từ chi phí nhà nước mang đến các vận động theo khí cụ hiện hành;

b) sắp xếp kinh giá thành sự nghiệp để thựchiện các nội dung của Đề án.

3. Các Bộ, ban ngành ngang Bộ, cơ quanthuộc cơ quan chính phủ và Ủy ban nhân dân những tỉnh, tp trựcthuộc Trung ương, Phòng dịch vụ thương mại và Công nghiệp Việt Nam, trung ương Đoàn
Thanh niên cùng sản sài gòn và các tổ chức thiết yếu trị - làng hội - nghề nghiệp,dựa trên nhu cầu thực tế của nghành quản lý:

a) chế tạo kế hoạch hỗ trợ khởinghiệp đổi mới sáng tạo thành hằng năm và 5 năm trên đại lý Đề án này;

b) đảm bảo an toàn kinh phí để thực hiện cáchoạt đụng của Đề án theo kế hoạch hằng năm với 5 năm vẫn đượccơ quan tất cả thẩm quyền phê duyệt; tăngcường link với các đơn vị bốn nhân để triển khai các hoạt động hỗ trợ, chi tiêu cho khởinghiệp đổi mới sáng tạo.

4. Tổng công ty
Đầu tư và marketing vốn công ty nước nghiên cứu, lời khuyên cơ chế có thể chấp nhận được góp vốn vớitổ chức chi tiêu khác ra đời quỹ, công ty thống trị quỹ đểthực hiện hoạt động cho vay, đầu tư chi tiêu vàodoanh nghiệp khởi nghiệp thay đổi sáng tạo.

5. Những đơn vị, Bộ,ngành, địa phương có vận động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hằng năm cótrách nhiệm report tình hình triển khai Đề án, kết quả và vụ việc phát sinh cầngiải quyết cho cỗ Khoa học và công nghệ để tổng hợp, report Thủ tướng chính phủ.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực thực hành kểtừ ngày ký kết ban hành.

Các cỗ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, Thủ trưởng cơ sở thuộc bao gồm phủ, chủ tịch Ủyban nhân dân những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức chủ yếu trị - buôn bản hội - công việc và nghề nghiệp và các tổ chứcliên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng bao gồm phủ; - Cáo Bộ, ban ngành ngang Bộ, phòng ban thuộc chính phủ; - UBND những tỉnh, thành phố trực trực thuộc Trung ương; - Văn phòng tw Đảng; - văn phòng và công sở Tổng bí thư; - Văn phòng quản trị nước; - công sở Quốc hội; - tandtc nhân dân về tối cao; - Viện Kiểm gần kề nhân dân buổi tối cao; - Ủy ban thống kê giám sát tài chủ yếu Quốc gia; - truy thuế kiểm toán Nhà nước; - Ngân hàng chính sách xã hội; - Ngân hàng cách tân và phát triển Việt Nam; - Ủy ban tw Mặt trận sơn hà Việt Nam; - phòng ban Trung ương của những đoàn thể; - VPCP: BTCN; các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ; - Lưu: VT, KGVX (3b).KN146

Ở quy trình hiện tại, Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái xanh khởi nghiệp thay đổi sáng tạo nước nhà đến năm 2025" (Đề án 844) tập trung cung ứng các tổ chức triển khai trung gian cung ứng khởi nghiệp như vườn ươm; tổ chức thúc đẩy tởm doanh, đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo (KNST); Tổ chức cung cấp dịch vụ đến KNST; Đơn vị truyền thông cho khởi nghiệp; Trường đh hay các Cơ sở đào làm cho KNST.Cùng cùng với đó, để thực hiện Đề án 844, các Bộ, ngành, địa phương rất có thể chỉ định cơ sở đầu mối nhằm tham mưu cho cỗ trưởng/Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, tp trực thuộc tw hoặc ra đời Ban Chỉ đạo, Văn phòng ban Chỉ đạo, Tổ công tác tiến hành Đề án tại địa phương.
Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp thay đổi sáng tạo nước nhà đến năm 2025” (Đề án 844) tất cả mục tiêu:
*

Tạo môi trường thiên nhiên thuận lợi cho khách hàng khởi nghiệp

Thúc đẩy, cung ứng quá trình có mặt và vạc triển loại hình doanh nghiệp có tác dụng tăng trưởng cấp tốc dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình sale mới


*

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Khẩn trương hoàn thiện hệ thống pháp lý hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo


*

Thiết lập Cổng tin tức khởi nghiệp

Thiết lập được Cổng tin tức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia


*

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 công ty lớn khởi nghiệp

Trong đó 50 doanh nghiệp gọi được vốn thành công xuất sắc từ những nhà đầu tư chi tiêu mạo hiểm, tiến hành mua bán và sáp nhật, với tổng mức khoảng 2 nghìn tỷ đồng.


Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp thay đổi sáng tạo tổ quốc đến năm 2025” lôi kéo nộp hồ sơ đăng ký tiến hành nhiệm vụ cùng nhận hỗ trợ kinh tổn phí

Theo dõi thông tin tuyển chọn và nộp làm hồ sơ đăng ký


Họp thẩm định ngân sách đầu tư

Điều kiện: tổ chức triển khai được hội đồng nhận xét thuyết minh kiến nghị triển khai nhiệm vụ, đã hoàn thành hồ sơ theo góp ý của hội đồng


Thumb.png" alt="*">
“Hỗ trợ hệ sinh thái xanh khởi nghiệp đổi mới sáng tạo non sông đến năm 2025” kêu gọi nộp hồ sơ tham gia nhiệm vụ
QUYẾT ĐỊNH SỐ 862/QĐ-BKHCN PHÊ DUYỆT DANH MỤC NHIỆM VỤ HÀNG NĂM, ĐỊNH KỲ THUỘC ĐỀ ÁN ĐỀ ÁN 844, BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ NĂM 2023
thông tin tuyển chọn tổ chức chủ trì triển khai nhiệm vụ hằng năm, chu kỳ thuộc Đề án 844
Đổi mới technology ở Việt Nam: Đóng góp của công nghệ vào tăng trưởng kinh tế tài chính