Bạn là 1 thương nhân buôn bán hàng trong nước Trung Quốc. Vậy thì ko thể làm lơ 500 trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Trung chủ đề kinh doanh, vẫn rất có ích khi chúng ta nhập Quâng Châu, Trung Quốc.

Bạn đang xem: Giấy phép kinh doanh tiếng trung là gì

*

Trong lĩnh vực marketing thương mại có nhiều các thuật ngữ khác nhau mà chắc hẳn rằng ngay cả trong tiếng Việt chỉ các người hoạt động trong lĩnh vực này new biếthết được các thuật ngữ chăm ngành. Vậy thuộc lưu ngay cỗ từ vựng giờ Trung chủ đề kinh doanh sau đây để sử dụng khi đề xuất nhé.

Kinh doanh /商业 / Shāngyè


Stt

Chữ Hán

Phiên âm

Dịch nghĩa

1

销售

xiāoshòu

Bán

2

资产负债表

zīchǎn fùzhài biǎo

Bản cân đối kế toán

3

公关部

gōngguān bù

Ban công tác làm việc quần chúng

4

经理部门

jīnglǐ bùmén

Ban giám đốc

5

物流部

wù liú bù

Ban hậu cần

6

卖空

mài kōng

Bán khống

7

卖空

mài kōng

Bán khống, Sell Short or Bear

8

营销部

yíng xiāo bù

Ban marketing

9

倾销

qīngxiāo

Bán phá giá

10

倾销

qīngxiāo

Bán phá giá, Dumping

11

市场销售部

shìchǎng xiāoshòu bù

Ban bày bán thị trường

12

主管 部门

zhǔguǎn bùmén

Ban quản lí lý, cục quản lý

13

国际部

guójì bù

Ban quốc tế

14

财务部

cáiwù bù

Ban tài vụ

15

购货部

gòu huò bù

Ban thống kê mua hàng

16

国际贸易部

guójì màoyì bù

Ban thương mại dịch vụ quốc tế

17

人事部

rénshì bù

Ban tổ chức triển khai nhân sự

18

出口部

chūkǒu bù

Ban xuất khẩu

19

进出口部

jìnchūkǒu bù

Ban xuất nhập khẩu

20

舱单

cāng dān

Bảng kê khai sản phẩm hóa

21

舱单

Cāng dān

Bảng kê khai hàng hóa ,manifest

22

进口部

jìnkǒu bù

Bann nhập khẩu

23

年度财务会计报告

niándù cáiwù kuàijì bàogào

Báo cáo kế toán tài vụ thường niên

24

审计报告

shěnjì bàogào

Báo cáo kiểm toán

25

年报

niánbào

Báo cáo thường niên

26

报价

Bàojià

Báo giá

27

保险

bǎoxiǎn

Bảo hiểm

28

银行保险

yínháng bǎoxiǎn

Bảo hiểm ngân hàng

29

银行担保,银行保函

yínháng dānbǎo, yínháng bǎohán

Bảo lãnh ngân hàng

30

卖方

Màifāng

Bên bán

31

买方

Mǎifāng

Bên mua

32

借项,借方

jiè xiàng, jièfāng

Bên nợ

33

债务人

zhàiwùrén

Bên nợ

34

借项,借方

jiè xiàng, jièfāng

Bên nợ, Debit

35

债务人

zhàiwùrén

Bên nợ, Debtors

36

受益方

shòuyì fāng

Bên thụ hưởng

37

大幅

dàfú

Biên độ lớn

38

北美部

běiměi bù

Bộ phận Bắc Mĩ

39

亚洲部

yàzhōu bù

Bộ phận Châu Á

40

亚太部

yà tài bù

Bộ phận Châu Á tỉnh thái bình Dương

41

欧洲部

ōuzhōu bù

Bộ phận Châu Âu

42

非洲部

fēizhōu bù

Bộ phận Châu Phi

43

拉美部

lā měi bù

Bộ phận Mĩ Latinh

44

南 美部

nán měi bù

Bộ phận nam giới Mĩ

45

赔偿

Péicháng

Bồi thường

46

改革

gǎigé

Cải cách

47

国际收支差额

guójì shōu zhī chāi é

Cán cân thanh toán

48

贸易差额

màoyì chā’é

Cán cân thương mại

49

船籍港

Chuánjí gǎng

Cảng đăng ký ( tàu thuyền )

50

到达港

Dàodá gǎng

Cảng đến

51

交货港

Jiāo huò gǎng

Cảng giao hàng

52

进口港

Jìnkǒu gǎng

Cảng nhập khẩu

53

自由港

Zìyóugǎng

Cảng trường đoản cú do

54

装运港

Zhuāngyùn gǎng

Cảng xếp mặt hàng vận chuyển

55

出发港

Chūfā gǎng

Cảng xuất phát

56

合同的终止

hétóng de zhōngzhǐ

Chấm hoàn thành hợp đồng

57

询盘

Xún pán

Chào giá

58

承兑,接受

Chéngduì, jiēshòu

Chấp nhận ân hận phiếu

59

质量

Zhìliàng

Chất lượng

60

出口限额制度

Chūkǒu xiàn’é zhìdù

Chế độ tiêu giảm mức xuất khẩu

61

进口限额制度

Jìnkǒu xiàn’é zhìdù

Chế độ giảm bớt nhập khẩu

62

证券买卖差价

zhèngquàn mǎimài chājià

Chênh lệch giá thiết lập chứng khoán

63

固定成本

gùdìng chéngběn

Chi phí cố định

64

固定成本

gùdìng chéngběn

Chi phí cố định, Fixed Cost

65

机会成本

jīhuì chéngběn

Chi phí cơ hội

66

机会成本

jīhuì chéngběn

Chi tầm giá cơ hội, Opportunity Cost

67

营运开支

yíngyùn kāizhī

Chi phí hoạt động

68

营运开支

yíngyùn kāizhī

Chi phí tổn hoạt động, Operating expenses

69

成本

chéngběn

Chi phí, giá thành

70

消费者物价指数

xiāofèi zhě wùjià zhǐshù

Chỉ số giá hàng hoá

71

消费者物价指数

xiāofèizhě wùjià zhǐshù

Chỉ số giá chỉ hàng hoá, Consumer Price Index (CPI)

72

股价与销售额比率

gǔjià yú xiāoshòu é bǐlǜ

Chỉ số giá trên doanh thu

73

股价与销售额比率

gǔjià yǔ xiāoshòu é bǐlǜ

Chỉ số giá bán trên doanh thu, Price-To-Sales Ratio

74

资产净值

zīchǎn jìngzhí

Chỉ số giá trị tài sản thuần

75

资产净值

zīchǎn jìngzhí

Chỉ số giá trị gia tài thuần, Net Asset Value, NAV

76

支付

Zhīfù

Chi trả

77

易货支付

Yì huò zhīfù

Chi trả bởi đổi hàng

78

现金支付

Xiànjīn zhīfù

Chi trả bởi tiền mặt

79

信用支付

Xìnyòng zhīfù

Chi trả bởi tín dụng

80

折扣,贴现

zhékòu, tiēxiàn

Chiết khấu

81

折扣,贴现

zhékòu, tiēxiàn

Chiết khấu, Discount

82

资本主义

zīběn zhǔyì

Chủ nghĩa bốn bản

83

总裁

zǒng cái

Chủ tịch

84

衍生证券

yǎnshēng zhèngquàn

Chứng khoán phái sinh

85

衍生证券

yǎnshēng zhèngquàn

Chứng khoán phái sinh, Derivative Security, Derivative Tools

86

保险单,保单

Bǎoxiǎn dān, bǎodān

Chứng thừa nhận bảo hiểm

87

( 货物) 品质证明书

(Huòwù) pǐnzhí zhèngmíng shū

Chứng nhận hóa học lượng

88

产地证书,原产地证明书

Chǎndì zhèngshū, yuán chǎndì zhèngmíng shū

Chứng dìm xuất xứ

89

分析员

fēnxī yuán

Chuyên gia phân tích

90

转让

zhuǎnràng

Chuyển nhượng

91

金融机构

jīnróng jīgòu

Cơ cấu tài chính, tổ chức tài chính

92

个股

gègǔ

Cổ phần riêng lẻ

93

股票

gǔpiào

Cổ phiếu

94

股票

gǔpiào

Cổ phiếu

95

库存股

kùcún gǔ

Cố phiếu quỹ

96

库存股

kùcún gǔ

Cố phiếu quỹ, Treasury Share,treasury stock

97

优先股

yōuxiān gǔ

Cổ phiếu ưu đãi

98

优先股

yōuxiān gǔ

Cổ phiếu ưu đãi, Preferred Stock/Preferred Shares/Preference Shares

99

股票

gǔpiào

Cổ phiếu, stock

100

股息

gǔxí

Cổ tức

101

股息

gǔxí

Cổ tức, Dividend

102

产业

chǎnyè

Công nghiệp

103

公司

Gōngsī

Công ty

104

私人股本公司

sīrén gǔběn gōngsī

Công ty góp vốn tư nhân

105

私人股本公司

sīrén gǔběn gōngsī

Công ty góp vốn tứ nhân, Private Equity Firm

106

英特尔公司

yīng tè ěr gōngsī

Công ty Intel

107

县外贸公司

Xiàn wàimào gōngsī

Công ty ngoại thương của huyện

108

市外贸公司

Shì wàimào gōngsī

Công ty ngoại thương của thành phố

109

省外贸公司

Shěng wàimào gōngsī

Công ty nước ngoài thương của tỉnh

110

国际贸易公司

Guójì màoyì gōngsī

Công ty nước ngoài thương quốc tế

111

上市公司

shàngshì gōngsī

Công ty niêm yết bên trên thị trường chứng khoán

112

耐克公司

nài kè gōngsī

Công ty Nike

113

进出口公司

Jìn chūkǒu gōngsī

Công ty xuất nhập khẩu

114

条约口岸

Tiáoyuē kǒu’àn

Cửa khẩu theo hiệp ước

115

通商口岸

Tōngshāng kǒu’ àn

Cửa khẩu thông yêu đương ,cửa khẩu yêu thương mại

116

装货口岸

Zhuāng huò kǒu’àn

Của khẩu xếp mặt hàng ,cảng xếp hàng

117

商品检验局

Shāngpǐn jiǎnyàn jú

Cục chu chỉnh hàng hóa

118

外贸局

Wàimào jú

Cục nước ngoài thương

119

贸易大国

Màoyì dàguó

Cường quốc mậu dịch ( nước bán buôn lớn)

120

特产品

Tè chǎnpǐn

Đặc sản

121

业务代表

yèwù dàibiǎo

Đại diện bán hàng, người chào hàng

122

价格谈判

Jiàgé tánpàn

Đàm phán giá cả

123

价格谈判

Jiàgé tánpàn

Đàm phán giá chỉ cả

124

资产估值

zīchǎn gū zhí

Đánh giá tài sản

125

信用评级

xìnyòng píngjí

Đánh giá tín dụng

126

信用评级

xìnyòng píngjí

Đánh giá bán tín dụng, Credit Rating

127

进口商品目录

Jìnkǒu shāngpǐn mùlù

Danh mục hàng hóa nhập khẩu

128

出口商品目录

Chūkǒu shāngpǐn mùlù

Danh mục mặt hàng xuất khẩu

129

装箱单,包装清单,花色码单

Zhuāng xiāng dān, bāozhuāng qīngdān, huāsè mǎ dān

Danh sách đóng gói

130

名片

míngpiàn

Danh thiếp

131

投资

tóuzī

Đầu tư

132

交货地点

Jiāo huò dìdiǎn

Địa nút giao hàng

133

收支相抵点

shōu zhī xiāngdǐ diǎn

Điểm hoà vốn

134

合同的终止

Hétóng de zhōngzhǐ

Đình chỉ phù hợp đồng

135

定价

Dìngjià

Định giá

136

美元

měiyuán

Đô la Mỹ

137

谈判代表

Tánpàn dàibiǎo

Đoàn đại biểu đàm phán

138

贸易代表团

Màoyì dàibiǎo tuán

Đoàn đại biểu mậu dịch, phái bộ thương mại

139

代理商

Dàilǐ shāng

Doanh nghiệp đại lý

140

进口商

Jìnkǒu shāng

Doanh nghiệp nhập khẩu, đơn vị nhập khẩu

141

制造商

Zhìzào shāng

Doanh nghiệp sản xuất, bên sản xuất

142

出口商

Chūkǒu shāng

Doanh nghiệp xuất khẩu, bên xuất khẩu

143

进出口商行

Jìn chūkǒu shāngháng

Doanh nghiệp xuất nhập khẩu

144

索赔

Suǒpéi

Đòi bồi thường

145

贸易伙伴

Màoyì huǒbàn

Đối tác yêu mến mại

146

贸易竞争对手

Màoyì jìngzhēng duìshǒu

Đối thủ tuyên chiến và cạnh tranh mậu dịch

147

定单

Dìngdān

Đơn đặt hàng

148

订单

dìngdān

Đơn để hàng

149

长期定单

Chángqí dìngdān

Đơn mua hàng dài hạn

150

长期订单

chángqí dìngdān

Đơn mua hàng dài hạn

151

丝绸定货单

Sīchóu dìnghuò dān

Đơn mua hàng tơ lụa

152

丝绸订货单

sīchóu dìnghuò dān

Đơn mua hàng tơ lụa

153

现金流量

xiànjīn liúliàng

Dòng tiền

154

商业垃圾邮件, 未经同意的广告邮件

Shāngyè lèsè yóujiàn, wèi jīng tóngyì de guǎnggào yóujiàn

Email dịch vụ thương mại không muốn

155

价格

jiàgé

Giá

156

批发价

Pīfā jià

Giá sắm sửa ( bán buôn bán sỉ )

157

商品价格

Shāngpǐn jiàgé

Giá cả hàng hóa

158

现时价格

xiànshí jiàgé

Giá cả hiện thời

159

现时价格

xiànshí jiàgé

Giá cả hiện thời, Current Price

160

到岸价格

Dào àn jiàgé

Giá CIF ( tới cảng )

161

股价

gǔjià

Giá cổ phiếu

162

离岸价格

Lí àn jiàgé

Giá FOB, giá giao hàng trên tàu ,giá tránh cảng, giá không tính tiền vận chuyển

163

交货价格

Jiāo huò jiàgé

Giá giao hàng

164

买方出价

mǎifāng chūjià

Giá mua

165

行情

hángqíng

Giá thị trường

166

帐面价值

zhàng miàn jiàzhí

Giá trị ghi số

167

进口值

Jìnkǒu zhí

Giá trị nhập khẩu

168

总市值,市价总额

zǒng shìzhí, shìjià zǒng’é

Giá trị vốn hoá thị trường

169

出口值

Chūkǒu zhí

Giá trị xuất khẩu

170

优惠价格

Yōuhuì jiàgé

Giá ưu đãi

171

已售商品成本

yǐ shòu shāngpǐn chéngběn

Giá vốn hàng bán

172

总经理

zǒngjīnglǐ

Giám đốc điều hành

173

通货紧缩

tōnghuò jǐnsuō

Giảm phát

174

通货紧缩

tōnghuò jǐnsuō

Giảm phát, Deflation

175

间接进口

Jiànjiē jìnkǒu

Gián tiếp nhập khẩu

176

货交承运人(指定地点)

Huò jiāo chéngyùn nhón nhén (zhǐdìng dìdiǎn)

Giao cho tất cả những người vận tải

177

货交承运人(指定地点)

huò jiāo chéngyùn rón rén (zhǐdìng dìdiǎn)

Giao cho những người vận tải

178

交易

jiāoyì

Giao dịch

179

对冲交易

duìchōng jiāoyì

Giao dịch hàng rào

180

对冲交易

duìchōng jiāoyì

Giao dịch mặt hàng rào, Hedge Transactions

181

( 启运港)船边交货

(Qǐyùn gǎng) chuán biān jiāo huò

Giao dọc mạn tàu

182

( 启运港)船边交货

(qǐyùn gǎng) chuán biān jiāo huò

Giao dọc mạn tàu

183

定期交货

Dìngqí jiāo huò

Giao mặt hàng định kỳ

184

仓库交货

Cāngkù jiāo huò

Giao hàng tại kho

185

仓库交货

cāngkù jiāo huò

Giao hàng tại kho

186

工厂交货

Gōngchǎng jiāo huò

Giao mặt hàng tại xưởng

187

工厂交货

gōngchǎng jiāo huò

Giao hàng tại xưởng

188

船上交货

Chuánshàng jiāo huò

Giao sản phẩm trên tàu

189

船上交货

chuánshàng jiāo huò

Giao hàng trên tàu

190

近期交货

Jìnqí jiāo huò

Giao mặt hàng vào thời gian gần ,giao hạn gần

191

远期交货

Yuǎn qí jiāo huò

Giao hàng về sau, giao sau

192

边境交货

Biānjìng jiāo huò

Giao tai biên giới

193

边境交货

biānjìng jiāo huò

Giao tai biên giới

194

进口许可证

Jìnkǒu xǔkě zhèng

Giấy phép nhập khẩu

195

出口许可证

Chūkǒu xǔkě zhèng

Giấy phép xuất khẩu

196

私募股权投资

sīmù gǔquán tóuzī

Góp vốn tứ nhân

197

私募股权投资

sīmù gǔquán tóuzī

Góp vốn tứ nhân, Private Equity,“PE”

198

进口商品

Jìnkǒu shāngpǐn

Hàg hóa nhập khẩu

199

批发商

Pīfā shāng

Hãng phân phối buôn, đơn vị phân phối

200

工业品

Gōngyè pǐn

Hàng công nghiệp

201

重工业品

Zhònggōngyè pǐn

Hàng công nghiệp nặng

202

轻工业品

Qīnggōngyè pǐn

Hàng công nghiệp nhẹ

203

期货

qíhuò

Hàng hoá kỳ hạn

204

期货

qíhuò

Hàng hoá kỳ hạn, Futures

205

商品

shāngpǐn

Hàng hoá vật tư sản xuất

206

出口商品

Chūkǒu shāngpǐn

Hàng hóa xuất khẩu

207

商品

shāngpǐn

Hàng hoá, Commodity / Goods

208

矿产品

Kuàng chǎnpǐn

Hàng khoáng sản

209

转口税

Zhuǎnkǒu shuì

Hạng mục nhập khẩu

210

进口项目

Jìnkǒu xiàngmù

Hạng mục nhập khẩu

211

出口项目

Chūkǒu xiàngmù

Hạng mục xuất khẩu

212

外国商品

Wàiguó shāngpǐn

Hàng ngoại

213

进口货物

Jìnkǒu huòwù

Hàng nhập khẩu

214

过境货物

Guòjìng huòwù

Hàng vượt cảnh

215

出口的制造品

Chūkǒu de zhìzào pǐn

Hàng cấp dưỡng để xuất khẩu

216

畜产品

Xù chǎnpǐn

Hàng súc sản

217

工艺美术品

Gōngyì měishù pǐn

Hàng bằng tay thủ công mỹ nghệ

218

存货

cúnhuò

Hàng tồn kho

219

存货

cúnhuò

Hàng tồn kho, Inventory

220

出口货物

Chūkǒu huòwù

Hàng xuất khẩu

221

利润率

lìrùn lǜ

Hệ số biên lợi nhuận

222

利润率

lìrùn lǜ

Hệ số biên lợi nhuận, Profit rate

223

流动比率

liúdòng bǐlǜ

Hệ số tài năng thanh toán ngắn hạn

224

流动比率

liúdòng bǐlǜ

Hệ số kỹ năng thanh toán ngắn hạn, Current Ratio

225

营运利润率

yíngyùn lìrùn lǜ

Hệ số lợi nhuận hoạt động

226

营业利润率

yíngyè lìrùn lǜ

Hệ số lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh

227

营业利润率

yíngyè lìrùn lǜ

Hệ số lợi nhuận vận động sản xuất tởm doanh, Operating Profit Ratio

228

营运利润率

yíngyùn lìrùn lǜ

Hệ số lợi tức đầu tư hoạt động, Operating Margin

229

资产周转率

zīchǎn zhōuzhuǎn lǜ

Hệ số con quay vòng tổng tài sản

230

收入回报率

shōurù huíbào lǜ

Hệ số thu nhập bên trên doanh thu

231

收入回报率

shōurù huíbào lǜ

Hệ số các khoản thu nhập trên doanh thu, Return On Revenue (ROR)

232

资产收益率

zīchǎn shōuyì lǜ

Hệ số thu nhập bên trên tài sản

233

资产收益率

zīchǎn shōuyìlǜ

Hệ số thu nhập cá nhân trên tài sản, Return On Assets (ROA)

234

股本回报率 , 产权收益率 , 产权报酬率

gǔběn huíbào lǜ, chǎnquán shōuyì lǜ, chǎnquán bàochóu lǜ

Hế số thu nhập bên trên vốn cổ phần

235

股本回报率

gǔběn huíbào lǜ

Hệ số thu nhập bên trên vốn cổ phần

236

股本回报率, 产权收益率, 产权报酬率

gǔběn huíbàolǜ, chǎnquán shōuyì lǜ, chǎnquán bàochóulǜ

Hế số các khoản thu nhập trên vốn cổ phần, Return On Equity (ROE)

237

股本回报率

gǔběn huíbào lǜ

Hệ số thu nhập cá nhân trên vốn cổ phần, Return On Equity (ROE)

238

投资资本回报率

tóuzī zīběn huíbào lǜ

Hệ số thu nhập trên vốn đầu tư

239

投资资本回报率

tóuzī zīběn huíbào lǜ

Hệ số thu nhập cá nhân trên vốn đầu tư, Return on Invested Capital (ROIC)

240

已动用资本回报率

yǐ dòngyòng zīběn huíbào lǜ

Hệ số thu nhập bên trên vốn sử dụng

241

已动用资本回报率

yǐ dòngyòng zīběn huíbào lǜ

Hệ số thu nhập trên vốn sử dụng, Return on Capital Employed, ROCE ratio

242

库存周转率

kùcún zhōuzhuǎn lǜ

Hệ số vòng tảo hàng tồn kho

243

库存周转率

kùcún zhōuzhuǎnlǜ

Hệ số vòng quay hàng tồn kho, Inventory Carry Rate / Turnover Rate of Inventory / Inventory Turnover

244

市场泡沫

shìchǎng pàomò

Hiện tượng bong bóng gớm tế (thị trường)

245

双边贸易协定

Shuāngbiān màoyì xiédìng

Hiệp định mậu dịch song phương

246

发票,发单,装货清单

Fāpiào, fā dān, zhuāng huò qīngdān

Hóa đơn

247

形式发票

Xíngshì fǎ piào

Hóa đối kháng chiếu lệ

248

假定发票

Jiǎdìng fāpiào

Hóa solo chiếu lệ

249

确定发票

Quèdìng fāpiào

Hóa đối chọi chính thức

250

最终发票

Zuìzhōng fāpiào

Hóa đơn chính thức

251

领事发票

Lǐngshì fāpiào

Hóa solo lãnh sự

252

领事签证发票

Lǐngshì qiānzhèng fāpiào

Hóa đơn lãnh sự

253

临时发票

Línshí fāpiào

Hóa đơn tạm

254

商业发票

Shāngyè fāpiào

Hóa đối kháng thương mại

255

佣金

yōngjīn

Hoa hồng

256

佣金

yōngjīn

Hoa hồng, Commission

257

商品交易会

Shāngpǐn jiāoyì huì

Hội chợ giao dịch hàng hóa

258

发盘

fā pán

Hỏi giá

259

汇票

Huìpiào

Hối phiếu

260

远期汇票

Yuǎn qí huìpiào

Hối phiếu bao gồm kỳ hạn

261

跟单汇票

Gēn dān huìpiào

Hối phiếu kèm chứng từ

262

执票人汇票,执票人票据

Zhí piào nhón nhén huìpiào, zhí piào nhón nhén piàojù

Hối phiếu trả cho những người cầm phiếu

263

光票

Guāng piào

Hối phiếu trơn

264

反弹

fǎntán

Hồi phục

265

远期合约

yuǎn qí héyuē

Hợp đồng giao dịch trong tương lai

266

远期合约

yuǎn qí héyuē

Hợp đồng thanh toán giao dịch trong tương lai, Forward Contract

267

期货合约

qíhuò héyuē

Hợp đồng hàng hoá kỳ hạn

268

期货合约

qíhuò héyuē

Hợp đồng sản phẩm hoá kỳ hạn, Futures Contract

269

购货合同

Sīchóu dìnghuò dān

Hợp đồng cài đặt hàng

270

购货合同

dìnghuò dān

Hợp đồng cài đặt hàng

271

外贸合同

Wàimào hétóng

Hợp đồng nước ngoài thương

272

销售合同

Xiāoshòu hétóng

Hợp đồng tiêu tốn ,hợp đồng bán

273

销售合同

xiāoshòu hétóng

Hợp đồng tiêu thụ, đúng theo đồng bán

274

互惠合同

Hùhuì hétóng

Hợp đồng tương hỗ

275

互惠合同

hùhuì hétóng

Hợp đồng tương hỗ

276

货币期权,外汇期权

huòbì qíquán, wàihuì qíquán

Hợp đồng với tỉ giá cụ thể

277

货币期权,外汇期权

huòbì qíquán, wàihuì qíquán

Hợp đồng với tỉ giá thế thể, Currency Option

278

商业印刷, 专业印刷

shāngyè yìnshuā, zhuānyè yìnshuā

In yêu mến mại

279

结算

Jiésuàn

Kết toán

280

多边结算

Duōbiān jiésuàn

Kết toán đa phương

281

国际结算

Guójì jiésuàn

Kết toán quốc tế

282

双边结算

Shuāngbiān jiésuàn

Kết toán song phương

283

现金结算

Xiànjīn jiésuàn

Kết toán tiền mặt

284

速动比率

sù chiếc bǐlǜ

Khả năng thanh toán nhanh

285

速动比率

sùdòng bǐlǜ

Khả năng thanh toán giao dịch nhanh, Quick Ratio

286

客户

kèhù

Khách hàng

287

消费者

xiāofèi zhě

Khách hàng

288

软件授权商务客户端, 软体授权商业客户

ruǎnjiàn shòuquán shāngwù kèhù duān, ruǎntǐ shòuquán shāngyè kèhù

Khách thương mại dịch vụ được trao giấy phép phần mềm

289

折旧

zhéjiù

Khấu hao

290

摊销

tān xiāo

Khầu hao

291

折旧

zhéjiù

Khấu hao, depreciation

292

应付帐款

Yìngfù zhàng kuǎn

Khoản phả trả

293

应收账款

yīng shōu zhàng kuǎn

Khoản phải thu

294

贷款

dàikuǎn

Khoản vay

295

对外贸易区

Duìwài màoyì qū

Khu mậu dịch đối ngoại

296

自由贸易区

Zìyóu màoyì qū

Khu vực tự do mậu dịch

297

商品检验

Shāngpǐn jiǎnyàn

Kiểm nghiệm mặt hàng hóa

298

进口检验

Jìnkǒu jiǎnyàn

Kiểm nghiệm nhập khẩu

299

出口检验

Chūkǒu jiǎnyàn

Kiểm nghiệm xuất khẩu

300

审计

shěnjì

Kiểm toán

301

业务

yèwù

Kinh doanh, nghiệp vụ

302

经营

jīngyíng

Kinh doanh, quản lý

303

财经

cáijīng

Kinh tế tài chính

304

空白背书,不记名背书

Kòngbái bèishū, bù jìmíng bèishū

Ký hậu để trắng

305

限制性背书

Xiànzhì xìng bèishū

Ký hậu hạn chếa

306

背书,批单

Bèishū, pī dān

Ký hậu hối hận phiếu

307

合同的签定

Hétóng de qiān dìng

Ký phối hợp đồng

308

合同的签定

hétóng de qiān dìng

Ký phối kết hợp đồng

309

利息

lìxí

Lãi

310

利率

lìlǜ

Lãi suất

311

固定利率

gùdìng lìlǜ

Lãi suất cố định

312

固定利率

gùdìng lìlǜ

Lãi suất nắm định, Fixed interest rate

313

浮息票据

fú xí piàojù

Lãi suất thả nổi

314

浮息票据

fú xí piàojù

Lãi suất thả nổi, Floating Rate Notes, FRNs

315

利率

lìlǜ

Lãi suất, Interest Rates

316

利息

lìxi

Lãi, Interest

317

商品检验费

Shāngpǐn jiǎnyàn fèi

Lệ phí kiểm nghiệm sản phẩm hóa

318

经纪公司催缴通知

jīngjì gōngsī cuī jiǎo tōngzhī

Lệnh gọi vốn của công ty môi giới

319

经纪公司催缴通知

jīngjì gōngsi cuījiǎo tōngzhī

Lệnh hotline vốn của khách hàng môi giới, House Call

320

利润

lìrùn

Lợi nhuận

321

扣除利息及税项前盈利

kòuchú lìxí jí shuì xiàng qián yínglì

Lợi nhuận trước lúc trả lãi với thuế, EBIT, Earnings Before Interest và Tax

322

扣除利息,税项及折扣前盈利

kòuchú lìxí, shuì xiàng jí zhékòu qián yínglì

Lợi nhuận trước lúc trả lãi, thuế cùng khấu hao, EBITD, Earnings Before Interest, Tax và Depreciation

HỌC THỬ MIỄN PHÍGiáo Trình Hán Ngữ Mới
Từ Vựng HSKHSK 1Luyện Thi HSKBổ Trợ Kỹ Năng
Kiểm Tra kiến Thức
CHƯƠNG TRÌNH HỌCGIÁO TRÌNH HÁN NGỮGIÁO TRÌNH BOYAGIÁO TRÌNH SUTONGTIẾNG TRUNG TRẺ EMLUYỆN KỸ NĂNGNói
BÀI TẬP LUYỆN DỊCH BỔ TRỢLUYỆN - THI HSK / TOCFLTừ vựng HSKLuyện đề HSKTừ vựng TOCFLLuyện đề Tocfl
TIẾNG TRUNG BỒI CẤP TỐC
*
HỌC THỬ MIỄN PHÍGiáo Trình Hán Ngữ Mới

Xem thêm: Tên khách hàng không hợp lệ 530, tại sao không liên kết được ví shopeepay

Từ Vựng HSKHSK 1Luyện Thi HSKBổ Trợ Kỹ Năng
Kiểm Tra con kiến Thức
CHƯƠNG TRÌNH HỌCGIÁO TRÌNH HÁN NGỮGIÁO TRÌNH BOYAGIÁO TRÌNH SUTONGTIẾNG TRUNG TRẺ EMLUYỆN KỸ NĂNGNói
BÀI TẬP LUYỆN DỊCH BỔ TRỢLUYỆN - THI HSK / TOCFLTừ vựng HSKLuyện đề HSKTừ vựng TOCFLLuyện đề Tocfl
TIẾNG TRUNG BỒI CẤP TỐC
*

TỪ VỰNG VỀ DOANH NGHIỆP

STT

Tiếng Trung

Phiên âm

Tiếng Việt

1

集团

jítuán

Tập đoàn

2

公司

gōngsī

Công ty

3

母公司

mǔ gōngsī

Công ty mẹ

4

子公司

zǐ gōngsī

Công ty con

5

有限责任公司

yǒuxiàn zérèn gōngsī

Công ty trách nhiệm hữu hạn

6

股份公司

gǔfèn gōngsī

Công ty Cổ phần

7

合名公司

hémíng gōngsī

Công ty đúng theo danh

8

经营户

jīngyíng hù

Hộ tởm doanh

9

分公司

fēn gōngsī

Chi nhánh công ty

10

代表处

dàibiǎo chù

Văn chống đại diện

11

成立公司

chénglì gōngsī

Thành lập công ty

12

公司名称

gōngsī míngchēng

Tên công ty

13

公司住址

gōngsī zhùzhǐ

Địa chỉ công ty

14

税号

shuì hào

Mã số thuế

15

营业执照

yíngyè zhízhào

Giấy phép kinh doanh

16

投资许可证

tóuzī xǔkě zhèng

Giấy phép đầu tư

17

施工许可证

shīgōng xǔkě zhèng

Giấy phép xây dựng

18

房地产

fángdìchǎn

Bất cồn sản

19

土地使用权

tǔdì shǐyòng quán

Quyền sử dụng đất

20

行业

hángyè

Ngành nghề

21

领域

lǐngyù

Lĩnh vực

22

营业范围

yíngyè fànwéi

Ngành nghề gớm doanh

23

财务证明

cáiwù zhèngmíng

Chứng minh tài chính

24

门牌税

mén pái shùi

Thuế môn bài

25

企业所得税

qǐyè suǒdéshuì

Thuế thu nhập doanh nghiệp

26

注册资本

zhùcè zīběn

Vốn điều lệ

27

章程

zhāngchéng

Điều lệ

28

法定资金

fǎdìng zījīn

Vốn pháp định

29

增资

zēng zī

Tăng vốn

30

印章

yìnzhāng

Con dấu

31

刻章

kèzhāng

Khắc dấu

32

盖章

gài zhāng

Đóng dấu

33

盖骑缝章

gài qí féng zhāng

Đóng dấu ngay cạnh lai

34

正本

zhèngběn

Bản gốc

35

副本

fùběn

Bản sao

36

扫描

sǎomiáo

Scan

37

公证

gōngzhèng

Công chứng

38

投资

tóuzī

Đầu tư

39

市场

shìchǎng

Thị trường

40

客户

kèhù

Khách hàng

41

文件

wénjiàn

Hồ sơ, tài liệu

42

直接投资

zhíjiē tóuzī

Đầu bốn trực tiếp

43

间接投资

jiànjiē tóuzī

Đầu tứ gián tiếp

44

外国投资商

wàiguó tóuzī shāng

Nhà đầu tư chi tiêu nước ngoài

45

外国承包商

wàiguó chéngbāo shāng

Nhà thầu nước ngoài

46

工业区

gōngyè qū

Khu công nghiệp

47

出口加工区

chūkǒu jiāgōng qū

Khu chế xuất

48

高科技区

gāo kējì qū

Khu technology cao

49

经济区

jīngjì qū

Khu ghê tế


Giỏi giờ đồng hồ Trung.VN nền tảng học trực đường hàng đầu

Với 9 năm kinh nghiệm huấn luyện và giảng dạy tại những trung trung ương lớn nhỏ dại trên toàn quốc, đội hình Giảng Viên của congtyonline.com từ bỏ hào rằng đang giúp hàng chục nghìn học viên tiếp cận, học tập Hán Ngữ.100% giảng viên, biên tập viên làm cho khóa học đều phải có bằng Cử Nhân, Thạc Sĩ, ts và các chứng chỉ cao cấp.Giáo trình được biên soạn theo chuẩn chỉnh giáo trình Hán Ngữ thiết yếu quy được huấn luyện và đào tạo tại những trường Đại Học.Hình ảnh sinh động, phân phát âm chuẩn, làm bài xích tập bên dưới dạng trắc nghiệm, thi demo HSK/HSKK/TOCFL vv...lộ trình học chuyên nghiệp hóa đảm bảo cho học viên phần đa trải nghiệm như được ngồi trên lớp nghe giảng.Học các lúc đa số nơi, dữ thế chủ động học tăng tốc độ hoặc giãn cách cân xứng với đa số đối tượng.Chi tổn phí cực thấp, chỉ bởi 1/10 chi phí học tại trung tâm.
Đăng ký tứ vấn