cho tôi hỏi, công ty tôi bàn giao hàng hóa cho mặt mua trong thời điểm tháng 12/2019 nhưng đến tháng 1/2020 mặt mua thanh toán tiền mặt hàng thì công ty tôi mới xuất hóa đơn GTGT thì đã có được không? (Câu hỏi của anh ý Tuấn - Phú Yên)
*
Nội dung thiết yếu

Hóa đơn GTGT được quy định như vậy nào?

Theo khí cụ tại khoản 2 Điều 12 điều khoản Thuế giá bán trị gia tăng 2008 được sửa đổi vị khoản 6 Điều 1 quy định sửa đổi, bổ sung một số Điều của lý lẽ Thuế giá chỉ trị ngày càng tăng 2013 khí cụ về khấu trừ thuế giá chỉ trị tăng thêm đầu vào:

Khấu trừ thuế giá bán trị ngày càng tăng đầu vào.....2. Điều khiếu nại khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào được quy định như sau:a) Có hoá solo giá trị tăng thêm mua hàng hoá, thương mại & dịch vụ hoặc bệnh từ nộp thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu;b) có chứng từ giao dịch không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ thương mại mua vào, trừ hàng hoá, thương mại dịch vụ mua từng lần có mức giá trị dưới hai mươi triệu đồng;......

Bạn đang xem: Khách hàng trả tiền trước có xuất hóa đơn không

Căn cứ theo khoản 1 Điều 14 quy định Thuế giá bán trị gia tăng 2008 về hóa đơn, hội chứng từ như sau:

Hóa đơn, hội chứng từ1. Việc mua bán hàng hóa, thương mại dịch vụ phải có hóa đơn, hội chứng từ theo công cụ của luật pháp và các quy định sau đây:a) Cơ sở marketing nộp thuế theo cách thức khấu trừ thuế thực hiện hóa đối chọi giá trị gia tăng; hóa đối kháng phải được ghi đầy đủ, đúng nội dung quy định, bao hàm cả khoản phụ thu, phí tổn thu thêm (nếu có). Trường hợp bán sản phẩm hóa, thương mại dịch vụ chịu thuế giá bán trị ngày càng tăng mà trên hóa solo giá trị gia tăng không ghi khoản thuế giá bán trị tăng thêm thì thuế giá trị gia tăng đầu ra được khẳng định bằng giá thanh toán giao dịch ghi bên trên hóa solo nhân cùng với thuế suất thuế quý giá gia tăng, trừ trường hợp nguyên lý tại khoản 2 Điều này;b) Cơ sở sale nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng sử dụng hóa 1-1 bán hàng......

Mặt không giống tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 123/2020/NĐ-CP công cụ về các loại hóa đơn.

Loại hóa đơnHóa solo quy định tại Nghị định này gồm những loại sau:1. Hóa đối kháng giá trị gia tăng là hóa đơn giành cho các tổ chức triển khai khai thuế giá trị tăng thêm theo cách thức khấu trừ sử dụng cho các hoạt động:a) bán sản phẩm hóa, cung cấp dịch vụ trong nội địa;b) chuyển động vận sở hữu quốc tế;c) Xuất vào khu phi thuế quan lại và các trường hợp được nhìn nhận như xuất khẩu;d) Xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài......

Theo các căn cứ trên, hóa đối chọi GTGT là hóa đơn giành riêng cho các tổ chức triển khai khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế so với các hoạt động như sau:

Bán sản phẩm hóa, cung cấp dịch vụ vào nội địa.

- chuyển động vận cài đặt quốc tế.

- Xuất vào khu phi thuế quan tiền và những trường hợp được coi như xuất khẩu.

- Xuất khẩu sản phẩm hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài.

Mặt khác, hóa 1-1 GTGT là trong số những điều kiện và để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Thời điểm lập hóa solo GTGT khi nào?

Tại Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP chế độ về thời điểm lập hóa đơn.

Thời điểm lập hóa đơn1. Thời gian lập hóa solo đối với bán hàng hóa (bao gồm cả bán tài sản nhà nước, gia tài tịch thu, sung quỹ nhà nước và bán hàng dự trữ quốc gia) là thời điểm bàn giao quyền cài hoặc quyền thực hiện hàng hóa cho tất cả những người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay không thu được tiền.2. Thời gian lập hóa solo đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm ngừng việc cung ứng dịch vụ không sáng tỏ đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường phù hợp người cung ứng dịch vụ tất cả thu tiền trước hoặc vào khi cung ứng dịch vụ thì thời gian lập hóa đối chọi là thời khắc thu tiền (không bao gồm trường phù hợp thu tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để bảo đảm an toàn thực hiện hợp đồng hỗ trợ các dịch vụ: kế toán, kiểm toán, hỗ trợ tư vấn tài chính, thuế; thẩm định giá; khảo sát, kiến tạo kỹ thuật; support giám sát; lập dự án chi tiêu xây dựng).3. Ngôi trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc chuyển nhượng bàn giao từng hạng mục, quy trình dịch vụ thì mỗi lần ship hàng hoặc chuyển nhượng bàn giao đều phải tạo hóa đối chọi cho khối lượng, cực hiếm hàng hóa, thương mại & dịch vụ được giao tương ứng.

Theo đó, đối với bán hàng hóa thì thời khắc lập hóa đơn GTGT là thời điểm chuyển giao quyền mua hoặc quyền thực hiện hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

- Đối với cung ứng dịch vụ, thời khắc lập hóa đối chọi GTGT là thời điểm chấm dứt việc cung ứng dịch vụ không sáng tỏ đã chiếm được tiền hay không thu được tiền. Trường phù hợp người cung cấp dịch vụ gồm thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ thì thời gian lập hóa đối chọi là thời gian thu tiền.

- trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc chuyển nhượng bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì thời điểm lập hóa 1-1 GTGT là từng lần ship hàng hoặc chuyển nhượng bàn giao khối lượng, quý hiếm hàng hóa, dịch vụ thương mại được giao tương ứng.

*

Xuất hóa solo GTGT sau thời điểm bên mua đã thanh toán tiền hàng dành được không? (Hình tự Internet)

Xuất hóa solo GTGT sau khi bên sở hữu đã thanh toán tiền hàng có được không?

Tại khoản 1 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP lý lẽ về thời điểm lập hóa đơn.

Thời điểm lập hóa đơn1. Thời khắc lập hóa solo đối với bán hàng hóa (bao tất cả cả bán gia sản nhà nước, tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước và bán sản phẩm dự trữ quốc gia) là thời điểm chuyển nhượng bàn giao quyền sở hữu hoặc quyền thực hiện hàng hóa cho người mua, không rõ ràng đã thu được tiền hay chưa thu được tiền........

Căn cứ theo khoản 1 Điều 8 Thông bốn 219/2013/TT-BTC nguyên tắc về thời điểm xác minh thuế GTGT ví dụ như sau:

Thời điểm xác định thuế GTGT1. Đối với bán sản phẩm hóa là thời điểm bàn giao quyền thiết lập hoặc quyền thực hiện hàng hóa cho tất cả những người mua, không phân biệt đã nhận được tiền hay không thu được tiền......

Xem thêm: Nên mua máy photocopy loại nào de kinh doanh, nên mua máy photocopy nào để kinh doanh

Tại lao lý khoản 8 Điều 14 Thông tứ 219/2013/TT-BTC được bổ sung cập nhật bởi điểm b khoản 9 Điều 1 Thông bốn 26/2015/TT-BTC về vẻ ngoài khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị ngày càng tăng đầu vào....8. Thuế GTGT nguồn vào phát sinh vào kỳ như thế nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế cần nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất sử dụng hay còn nhằm trong kho.Trường thích hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị không đúng sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ sở thuế, cơ quan có thẩm quyền chào làng quyết định khám nghiệm thuế, thanh tra thuế tại trụ sở fan nộp thuế......

Mặt khác theo điểm a khoản 1, khoản 3, khoản 4 Điều 24 Nghị đinh 125/2020/NĐ-CP điều khoản về xử vạc hành vi vi phạm quy định về lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ.

Xử phạt hành vi phạm luật quy định về lập hóa đơn khi bán sản phẩm hóa, dịch vụ1. Phạt cảnh cáo so với một trong những hành vi sau đây:a) Lập hóa đối chọi không đúng thời điểm nhưng không dẫn mang đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết bớt nhẹ;.....3. Phân phát tiền từ bỏ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi lập hóa đối kháng không đúng thời điểm nhưng không dẫn cho chậm triển khai nghĩa vụ thuế, trừ ngôi trường hợp điều khoản tại điểm a khoản 1 Điều này.4. Phân phát tiền từ bỏ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:a) Lập hóa solo không đúng thời gian theo hình thức của luật pháp về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, trừ trường hợp mức sử dụng tại điểm a khoản 1, khoản 3 Điều này;.....

Như vậy, trải qua các giải pháp đã nêu, việc doanh nghiệp bàn giao hàng hóa cho mặt mua trong thời điểm tháng 12/2019 nhưng mang lại tháng 1/2020 bên mua thanh toán tiền sản phẩm thì doanh nghiệp mới xuất hóa solo GTGT là hành động vi bất hợp pháp luật.

- Thời điểm xác minh thuế GTGT với lập hóa đối kháng GTGT đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền cài hoặc quyền áp dụng hàng hóa cho tất cả những người mua, không minh bạch đã nhận được tiền hay không thu được tiền.

Trường hợp doanh nghiệp lập hóa đối chọi GTGT sau khi nhận tiền giao dịch thanh toán từ phía mặt mua có khả năng sẽ bị xử vạc về hành động lập hóa đối chọi không đúng thời gian như sau:

- phạt cảnh cáo đối với lập hóa đơn không đúng thời khắc nhưng ko dẫn mang lại chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và gồm tình tiết sút nhẹ.

- phân phát tiền tự 3.000.000 đồng mang đến 5.000.000 đồng đối với hành vi lập hóa đối kháng không đúng thời khắc nhưng không dẫn cho chậm triển khai nghĩa vụ thuế.

- phát tiền trường đoản cú 4.000.000 đồng mang lại 8.000.000 đồng so với lập hóa 1-1 không đúng thời khắc trừ nhì trường hợp đang nêu trên.

Chính vày vậy, không được xuất hóa solo GTGT sau khoản thời gian bên mua đã thanh toán giao dịch tiền hàng.

Khi cung ứng dịch vụ, sản phẩm & hàng hóa cho khách hàng, đối tác, doanh nghiệp rất cần được xuất hóa đối kháng và sử dụng hóa solo để ghi dấn vào doanh thu của đơn vị mình. Mặc dù nhiên, nhiều phần các kế toán các quan niệm khi nào khách giao dịch thanh toán tiền mặt hàng thì đơn vị mới tiến hành xuất hóa 1-1 trả khách. Như vậy, điều này có đúng theo công cụ về thời điểm xuất hóa đơn bán hàng hay không? Việc ship hàng trước xuất hóa solo sau có phạm luật quy định về hóa đơn, thuế không? Điều này sẽ được EFY việt nam giải đáp chi tiết trong bài viết dưới đây:

*

Việc giao hàng trước xuất hóa 1-1 sau đã có được không?

1. Hình thức về thời điểm xuất hóa đơn

Theo nội dung điều khoản tại Điều 7, Nghị định 119/2018/NĐ-CP về thời khắc xuất hóa solo điện tử:

- Đối với hoạt động bán sản phẩm hóa: thời khắc lập hóa 1-1 điện tử là thời điểm bàn giao quyền sở hữu/ quyền thực hiện hàng hóa cho người mua (Không phân biệt hàng hóa đã nhận được tiền hay chưa thu được tiền).

- Đối với vận động cung cấp dịch vụ: thời điểm lập hóa đối chọi điện tử là thời điểm hoàn thành việc hỗ trợ dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn hỗ trợ dịch vụ (Không phân biệt thương mại dịch vụ đã thu được tiền hay không thu được tiền).

- trường hợp ship hàng nhiều lần hoặc triển khai bàn giao theo từng hạng mục, quy trình dịch vụ: lập hóa đối kháng cho khối lượng, quý hiếm hàng hóa, thương mại & dịch vụ được giao tương ứng trong những lần ship hàng hoặc bàn giao, đáp ứng dịch vụ.

2. Mức xử lý vi phạm so với hành vi lập hóa đối chọi không đúng thời điểm

*

Quy định xử phạt đối với hành vi lập hóa 1-1 không đúng thời điểm

Cụ thể:

Phạt chi phí từ 4 cho 8 triệu đồng so với một giữa những hành vi sau:

- Đối với những hành vi lập hóa 1-1 không đúng thời điểm:

+ phân phát cảnh cáo đối với việc lập hóa đối chọi không đúng thời khắc nhưng ko dẫn tới việc chậm tiến hành nghĩa vụ thuế và có tình tiết bớt nhẹ

+ phân phát tiền ở mức tối thiểu của khung hình phạt so với trường hợp không có tình tiết bớt nhẹ:

=> vấn đề lập hóa đơn của chúng ta X như trên là không đúng thời khắc và công ty X cũng đã triển khai kê khai, nộp thuế trong kỳ tính thuế của tháng 03/2020 nên doanh nghiệp X bị xử phạt tại mức 4 triệu đồng do không có tình tiết giảm nhẹ.

- Đối với hành động khác lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định: phạt tiền trường đoản cú 4 đến 8 triệu đồng.

Như vậy, vấn đề doanh nghiệp giao hàng trước, xuất hóa đối kháng sau đạt được không? bao gồm được xem như là hợp lệ không?

Câu trả lời là không, vì việc ship hàng trước - xuất hóa solo sau là hành động lập hóa solo không đúng thời điểm, trường vừa lòng này doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng phạt chi phí từ 4 - 8 triệu đồng. Trong khi thì doanh nghiệp lớn còn rất có thể bị truy vấn thu với phạt chậm rì rì nộp thuế GTGT và thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp (TNDN) nếu thỏa mãn nhu cầu đồng thời 2 đk sau:

+ Ngày phục vụ và ngày lập hóa đối chọi khác cùng với kỳ kê khai thuế

+ Số thuế kế toán không ghi nhấn khi tính quay trái lại vào kỳ kê khai thực tiễn xuất sản phẩm nếu làm tăng số thuế buộc phải nộp.

Còn đối với bên cài đặt vẫn được khấu trừ thuế GTGT nguồn vào tại thời gian nhận hóa đơn bình thường và được tính vào giá thành được trừ (Chỉ cần đơn vị chức năng có hóa đối chọi tại thời khắc cơ thuế quan kiểm tra)

Như vậy, qua nội dung bài viết trên, EFY nước ta mong muốn sẽ đem đến những thông tin bổ ích, cần thiết trong công việc của các bạn.

 

Đăng ký trải nghiệm miễn phí hóa solo điện tử i
HOADON TẠI ĐÂY

*

✅ i
HOADON siêng gia cao cấp về hóa đối chọi điện tử

✅ tương tác với công ty chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn miễn phí: 

i
HOADON chuyên gia thời thượng về hóa đối chọi điện tử


NỘI DUNG LIÊN QUANTHẮC MẮC - Hóa đơn trực tiếp đã có được khấu trừ thuế không?Kê khai giống nhau hóa đơn đầu vào, doanh nghiệp buộc phải xử lý làm cho sao?
TỔNG HỢP: Quy định về thời hạn kê khai hóa đơn đầu vào new nhất