Lưu ý: Diễn giải hiệu tính năng (Performance), năng lượng (Capability) dựa vào TCVN 9944 rất có thể sẽ khác khi mọi bạn đọc bạn dạng dịch phía dẫn đánh giá QTSX ASEAN sử dụng hiệu năng (Performance), hiệu quả (Capability).

Bạn đang xem: Quản lý cpk là gì

Câu hỏi 1: Cp, Cpk với Pp, Ppk là gì ? tính toán thế nào ? biệt lập thế làm sao ?

Theo định nghĩa vì chưng ISO 22514, ASTM E2281

Chỉ số năng lượng quá trình (process capability index) Đại lượng mô tả năng lượng quá trình

Chỉ áp dụng với các quy trình được coi trong trạng thái kiểm soát điều hành thống kê. Kết quả có thể sử dụng để tham dự đoán năng lực quá trình vào tương lại.

Cp”, là chỉ số đo lường và tính toán quan hệ giữa tổng thể khoảng cơ chế (Specification Tolerance) và khoảng quy chiếu đối với đặc trưng thành phầm (Process Capability)

Công thức tổng thể theo ISO 22514

*
Do theo phân bố chuẩn.
*
Đo lường độ lệch trung tâm của vượt trình

Với đưa định phân bổ dữ liệu theo đúng phân bố chuẩn chỉnh ta rất có thể viết gọn bí quyết trên là

*
. Công thức sử dụng biến thiên nhóm bé chỉ sử dụng được với đk dữ liệu tuân theo phân bổ chuẩn. Đối với việc dữ liệu không tuân theo phân bố chuẩn chỉ rất có thể áp dụng phương pháp tính theo phân vị tỷ lệ (ảnh hưởng đến cỡ mẫu về tối thiểu đề xuất lấy).

*

Chỉ số hiệu năng (performance index) đại lượng tế bào tả năng lực quá trìnháp dụng với các quy trình ngơi nghỉ trạng thái không điều hành và kiểm soát thông kê. Tác dụng không thể sử dụng để tham dự đoán dữ liệu trong tương lai.

“Pp“, là chỉ số thống kê giám sát quan hệ giữa tổng thể khoảng cơ chế (Specification Tolerance) và khoảng tầm quy chiếu đối với đặc trưng sản phẩm (Process Performance) khi quy trình ở tinh thần không kiểm soát và điều hành thông kê

Công thức bao quát theo ISO 22514

*
 tương đương cùng với khoảng xê dịch ±  3 σ

 

Minimum process performance index, Ppk giá bán trị bé dại hơn giữa chỉ số tính năng trên với dưới

Ppk = min PpkL, PpkU

Công thức tổng quát theo ISO 22514

Vậy quan niệm về trạng thái kiểm soát thống kê (state of control) là gì ? Là quá trình chỉ chịu rất nhiều nguyên nhân ngẫu nhiên. Mối cung cấp gây biến đụng ngẫu nhiên của quy trình vốn bao gồm trong một quá trình theo thời gian.

CHÚ THÍCH: trong một quá trình chỉ chịu dịch chuyển do lý do ngẫu nhiên, thì hoàn toàn có thể dự đoán được độ dịch chuyển trong phạm vi giới hạn thống kê được thiết lập.

Theo mình/em đọc ngắn gọn thì trạng thái kiểm soát điều hành thông kê là tinh thần mà quá trình không lộ diện xu phía xấu với ổn định.

Vậy xu thế xấu là gì thì có thể tham khảo các xu thế xấu sau

. Một quá trình được xem là ổn định nếu đam mê (Stability index) Process not CapbleProcess CapableProcess StableProduct trouble

Currently unable khổng lồ meet specifications because

process is off-target or variability is too large,

but performance is stable. Center the process or

reduce common cause variation to improve capability

Ppk 1.33 và SI multiple issues addressed in this worstcase scenario

Ppk 1.25Process trouble

Currently able lớn meet specifications, but performance is changing over time. High capability may not be predictable

Ppk > 1.33 và SI >1.25Ảnh lấy ví dụ về TH không ở trạng thái điều hành và kiểm soát thống kê

Từ các điểm lưu ý trên cho thấy ta 2 định nghĩa về Cpk cùng Ppk là khác biệt ở đầy đủ điểm sau:

CpkPpk
Chỉ tính toán các phát triển thành giữa những nhóm mẫu con thông quaĐo lương toàn cục các đổi mới thiên vào toàn quá trình thông qua
Không tính đến sự chuyển đổi và xiêu bạt giữa những giá trị trong cùng 1 đội conVề khía cạnh lý thuyết bao hàm cả sự biến đổi trong

các nhóm con và cả sự dịch chuyển và trôi giạt giữa các giá trị trong cùng nhóm con

Sử dụng trong trường hợp quá trình được xem ở trạng thái kiểm soát thông kêSử dụng trong trường hợp quy trình chưa ở trạng thái kiểm soát và điều hành thông kê
Phân ba dữ liệu có thể thuộc phân bố chuẩn hoặc không phải phân ba chuẩn

 

Một quy trình có Cpk cao nhưng chưa chắc Ppk đã đáp ứng yêu mong Nếu đổi mới thiên toán bộ quá trình quá lớn.

Tổng kết lại :

Ppk đang được chứng tỏ là tương tự với Cpk khi quy trình được kiểm soát thống kêPpk nhạy bén cảm hơn với quá trình không trong điều hành và kiểm soát thống kê, nhạy cảm với với các điểm đơn thân vượt thừa yêu cầu đề ra (Specification Tolerance)Cpk ko nhạy cảm với các điểm chơ vơ vượt quá giới hạn đặt ra, chỉ tinh tế cảm lúc giới hạn điều hành và kiểm soát vượt quá thông số kỹ thuật.Chỉ nên áp dụng Cpk vào trường quá trình không có xu hướng xấu cùng ổn định.Các xu thế xấu của thành phầm thì không mô tả qua Cpk/Ppk chúng chỉ có thể phát hiện nay trên biểu thứ kiểm soát.

Ví dụ:

*

Khi làm sao thì áp dụng Cpk, Ppk thì hoàn toàn có thể tham khảo ISO 22514-2

 Tham số quá trình ổn định

Vị trí phân bố quá trình ổn đinh

Tham số quy trình ổn định

Vị trí phân bố quy trình không ổn đinh

Tham số quy trình không ổn định
Kiểu phân bốA1, A2C1, C2, C3, C4B, D
Chỉ số tiến công giáCp, CpkPp, PpkPp, Ppk
 

Câu số 2: quan điểm của các cơ quan làm chủ đối với hiệu năng (Performance), năng lực(Capability) quá trình như vậy nào?

FDA:

21 CFR section 820.250(a) states, “where appropriate, each manufacturer shall establish and maintain procedures for identifying valid statistical techniques required for establishing, controlling and verifying the acceptability of process capability và product characteristics.

Food và Drug Administration quality Metrics Reporting Program Process: Capability/Performance Indices (Cpk/Ppk): A measure that compares the output of a process lớn the specification limits & can be calculated as a proportion (e.g., total number of attributes with Ppk greater than 1.33 divided by total number of attributes where Ppk is used). It is important to lớn consider standard deviation measurements using a reasonable sample size.

FDA’s “Guidance for…Process Validation” (2011)

Production data should be collected lớn evaluate process stability & capability…

sampling plan must result in statistical confidence…. The number of samples should be adequate to lớn provide sufficient statistical confidence of unique both within a batch and between batches. The confidence level selected can be based on risk analysis as it selates to the particular attribute under examination.”

Bàn luận :

Mức độ tin yêu quy ước thường được áp dụng là 95% (con số được đề cập liên tục trong tài liệu ASTM E2281 TLTK được trích dẫn trong FDA Guideline for Process validation) để chứng minh quy trình sản xuất thương mại có thể ở trạng thái kiểm soát và điều hành thống kê cùng đạt được tài năng quy trình ước muốn (ví dụ: số lượng giới hạn của Cpk độ với tin yêu 95% là > 1 là kỳ vọng của cơ quan thống trị đối với các đại lý sản xuất). Con số này sẽ liên quan đề kỳ vọng kích thước mẫu tối thiểu phải lấy để tính toán.

Hiệu năng quá trình không tính mang đến độ tin cậy và số lượng giới hạn tối thiểu là 1.33

Độ tin yêu 95% (hay 1- α = 95%) tra cứu vãn bảng cho tác dụng Z (1- α) = 1.645

Với phương pháp tính xem xét lower 1-sided 95% confidence limit sẽ đến kết quả

Ppk cùng với độ tin cẩn 95% là 1.17 với khuôn khổ mẫu thống kê giám sát n = 100

Ppk với độ tin cẩn 95% là 1.00 với khuôn khổ mẫu về tối thiểu n = 25

Cỡ mẫu buổi tối thiểu được lời khuyên để thống kê giám sát Cpk, Ppk cần là 100 số liệu (theo ISO 22514). Hoàn toàn có thể giảm xuống một trong những TH khi dữ liệu ít hoặc cực nhọc thu thập. Hoặc có thể tính toán phụ thuộc vào Ppk, Cpk sinh sống độ tin tưởng 95% dự tính mong muốn đạt được (theo ASTM E2281).

ICH

A condition in which the set of controls consistently provides assurance of continued process performance và product quality. ICH q10 Definition of State of Control

Trong ICH quận 9 2022 Processes that exhibit excessive variability (e.g., process drift, non-uniformity) have capability gaps that can result in unpredictable outputs (e.g., quality, timeliness và yield) và consequently can adversely impact sản phẩm availability.

Ngoài ra Process Capability Analysis còn được để xuất là 1 một trong những công vậy thống kê được khuyến nghị để cai quản rủi ro.

Bàn luận giá trị gật đầu của Cpk, Ppk: 

Theo những hướng dẫn của FDA đang nhắc ở trên có gợi ý Cpk/Ppk là 1.33

ASEAN Guideline on Process Validation – Questions and Answers Câu 14. What is the acceptable limit for Cpk?

The guideline states that a Cpk of 1.0, 1.33 & 2.0 represents a 3, 4, 6 sigma respectively. The general rule of thumb is, for a good process under statistical control, Cpk value should be greater than 1.33. If a Cpk value of a process is less than 1.33, the applicant should seek advice from DRA for acceptability
Theo báo cáo thanh tra của WHO so với Lupin giá chỉ trị giới hạn được mong muốn 1.33

Lỗi tiếp sau được ghi nhận là dữ liệu đo lường Cpk, Ppk không minh chứng được quy trình đủ đảm bảo có thể thêm vào sản phẩm đáp ứng yêu ước chất lượng.

TLTK:

ISO 22514ASTM E2281 – 15FDA, Guidance for Industry Process Validation: General Principles và Practices (2011)ICHQ10, Pharmaceutical chất lượng System (2009)ICHQ9, ICH guideline quận 9 (R1) on unique risk management, 2022FDA, Part 211 – CFR Current Good Manufacturing Practice for Finished pharmaceuticals (April 1, 2018)ASEAN, ASEAN Guideline on Process Validation – Questions and Answers, 2011Karthik Iyer, Slide FDA Process Capability, 2014FDA 483s
Hướng dẫn áp dụng phầm mềm JMP….

Cpk là một thước đo được sử dụng thông dụng trong làm chủ chất lượng. Chỉ số này để giúp Doanh nghiệp đối chiếu được năng lực của quy trình sản xuất và khả năng tạo ra sản phẩm thỏa mãn nhu cầu mong hóng của khách hàng hàng. Thuộc Vinacontrol CE hồ Chí Minh tò mò Cpk là gì, cách tính Cpk cụ thể và vai trò đặc biệt của chỉ số Cpk trong thống trị chất lượng trong nội dung bài viết sau đây!


Nội Dung bài Viết

1. Cpk – Chỉ số đặc biệt quan trọng trong phân tích năng lực của các bước sản xuất6. Cách phân biệt Cpk với những chỉ số quan trọng khác trong quản ngại trị sản xuất7. Một số câu hỏi thường gặp gỡ về chủ đề “Cpk là gì”

1. Cpk – Chỉ số đặc biệt quan trọng trong phân tích năng lượng của các bước sản xuất

Trong quản lí trị chất lượng, việc xác minh năng lực sản xuất đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Đây là một phép so sánh định lượng trong số những yêu ước về thông số kỹ thuật kỹ thuật, kỳ vọng của người tiêu dùng (Voice of the Customer) với khả năng kiểm soát và điều hành của tiến trình sản xuất (Voice of the Process) để khẳng định khả năng đáp ứng nhu cầu của quy trình hiện tại.

Có hai một số loại phân tích năng lực sản xuất trong quản lý chất lượng: kha khá và giỏi đối. đối chiếu năng lực hoàn hảo nhất sẽ so sánh hiệu suất thực tiễn với công suất lý tưởng của một các bước sản xuất. Trong những lúc đó, phân tích tương đối sẽ so sánh hiệu suất quy trình của bạn với một các bước khác (VD: các bước sản xuất của đối thủ cạnh tranh).

*
Minh họa biểu thiết bị phân tích năng lượng của tiến trình sản xuất để đánh giá khả năng thỏa mãn nhu cầu nhu mong khách hàng

Cp cùng Cpk là nhị thước đo phổ biến thường được sử dụng để phân tích năng lực của một các bước sản xuất. Nhị chỉ số này còn có mối liên hệ mật thiết cùng với nhau. Bởi vậy, bạn cần hiểu về Cp trước lúc đi vào Cpk là gì. Trước lúc đi vào nội dung chính, bạn phải hiểu một vài thuật ngữ trình độ sau đây:

Thuật ngữ

Mô tả

Specifications – thông số kỹ thuật kỹ thuật

Thông số nghệ thuật mô tả các yêu cầu được khẳng định để một sản phẩm hoàn toàn có thể sử dụng được. Thông thường, thông số kỹ thuật kỹ thuật thường được xác minh dựa bên trên mức độ gồm thể chấp nhận được. Chúng được biểu thị theo sai số (+/-) hoặc theo phạm vi giá trị (từ thấp mang lại cao).

Ví dụ: thông số kỹ thuật đến vòng pít-tông rất có thể chỉ định đường kính là 74mm +/- 0,05mm.

Thông số nghệ thuật được chia ra thành giới hạn thông số kỹ thuật kỹ thuật bên trên (USL) với giới hạn thông số kỹ thuật bên dưới (LSL), dùng để làm chỉ giới hạn tối đa và giới hạn thấp tuyệt nhất của phạm vi được chỉ định.

Standard Deviation – Độ lệch chuẩn chỉnh (σ)Độ lệch chuẩn chỉnh là chỉ số tính toán sự vươn lên là thiên của một các bước so với khoảng trung bình của chủ yếu nó. Đại lượng thống kê lại này được thực hiện để review tính bất biến của các bước sản xuất.
Mean – quý giá trung bình (x̄)Trung bình của một nhóm các giá chỉ trị.

1.1 Cp là gì?

Cp (Capacity potential) là chỉ số review năng lực tiềm năng của một tiến trình sản xuất. Chỉ số này được đánh giá dựa bên trên hai đưa định:

Phân phối dữ liệu quá trình mẫu là cung cấp chuẩn.Tâm bên trong USL cùng LSL do quý khách đặt ra.

Cp mô tả mức độ tốt nhất mà một tiến trình sản xuất hoàn toàn có thể đạt được mang đến một thông số kỹ thuật cụ thể và phân phối quy trình. Cp chỉ hoàn toàn có thể tính toán khi gồm đủ nhì mặt số lượng giới hạn của thông số kỹ thuật (USL với LSL). Ví như thiếu một trong hai, doanh nghiệp không thể khẳng định chỉ số này.

Công thức tính chỉ số Cp:

Cp: |USL – LSL| / (6*σ)

Ý nghĩa:

USL: Giới hạn thông số kỹ thuật trên.LSL: Giới hạn thông số kỹ thuật dưới.σ: Độ lệch chuẩn. Trong trường thích hợp này, đó là độ lệch chuẩn chỉnh gộp hoặc độ lệch chuẩn trong phạm vi biến chuyển thể.

Mô tả cực hiếm của Cp:

Cp = 1: quy trình có tiềm năng.

Cp > 1: quá trình có tiềm năng tốt.

Cp Quy trình không tồn tại tiềm năng.

Khi giám sát Cp, bọn họ giả định rằng tiến trình này chỉ tập trung vào các thông số kỹ thuật kỹ thuật. Tuy nhiên, bên trên thực tế, quý giá trung bình của quá trình (mean – x̄) hay không ở giữa thông số kỹ thuật. Khi đó, Cp ko phản ánh rất đầy đủ khả năng của quy trình. Đây là dịp ta cần áp dụng Cpk để tính toán. Vậy Cpk là gì?

1.2 Cpk là gì?

Cpk (Process Capacity index) là chỉ số được sử dụng để giám sát và đo lường khả năng cấp dưỡng một thành phầm trong phạm vi kỹ thuật mà quý khách yêu cầu. Đại lượng này giúp giám sát mức độ gần cận với mục tiêu nhất định và khả năng đạt được hiệu suất trung bình của các bước sản xuất. 

Công thức tính Cpk:

Bên cạnh thông số kỹ thuật với độ lệch chuẩn, Cpk còn bao gồm vị trí của so với thông số kỹ thuật kỹ thuật. Cpk giám sát khoảng biện pháp từ đến những thông số, kế tiếp chia khoảng cách đó cho nửa chiều rộng của bày bán hoặc 3 lần độ lệch chuẩn. Công dụng cuối cùng sẽ là giá bán trị tối thiểu thân hai giá trị để thỏa mãn nhu cầu được yêu cầu của khách hàng hàng.

Cpk = Min <(USL – x̄)/(3*σ)> or <(x̄-LSL)/(3*σ)>

* Ý nghĩa:

USL: Giới hạn thông số kỹ thuật kỹ thuật trên.LSL: Giới hạn thông số kỹ thuật kỹ thuật dưới.σ: Độ lệch chuẩn. Vào trường đúng theo này, đó là độ lệch chuẩn gộp hoặc độ lệch chuẩn chỉnh trong phạm vi biến hóa thể.x̄ : Giá trị trung bình.

* bộc lộ giá trị của Cpk:

Cpk tiến trình kém, không có khả năng.

Xem thêm: Ví dụ về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, 20 ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên miền trung

1,00 tiến trình được review ở nấc khá.Cpk > 1,67: Quy trình xuất sắc, gồm khả năng.

Tính toán Cpk có ý nghĩa rất mập trong câu hỏi quản trị cấp dưỡng của Doanh nghiệp. Ko kể việc đánh giá khả năng của tiến trình hiện tại, Cpk còn có thể đưa ra các dự đoán về công suất của quy trình trong sau này (giả sử năng suất có tính nhất quán theo thời gian).

*
Tóm tắt lại những thông tin thiết yếu về chỉ số Cp cùng Cpk

1.3 Điều kiện để ứng dụng công dụng Cp cùng Cpk là gì?

Việc giám sát Cp với Cpk có chân thành và ý nghĩa rất phệ trong lĩnh vực thống trị chất lượng. Mặc dù nhiên, độ hiệu quả của hai chỉ số này chỉ được buổi tối đa hóa khi doanh nghiệp lớn xác định đáp ứng đủ điều khiếu nại của phép tính. Vậy những đk để ứng dụng hiệu quả phép tính Cp cùng Cpk là gì?

Độ béo của size mẫu phải phù hợp.Dữ liệu cần được kiểm tra tính quy phạm.Quy trình cần phân tích yêu cầu được kiểm soát và điều hành thống kê. (Là các đại lý để đưa định rằng cực hiếm trung bình với độ lệch chuẩn chỉnh có độ định hình theo thời gian).

Thông thường, Cpk được sử dụng phổ cập hơn so với Cp bởi vì chỉ số này có bao hàm cả quý hiếm trung bình và độ lệch chuẩn chỉnh trong bí quyết tính. Sự biệt lập giữa Cp cùng Cpk là 1 trong chỉ báo về khoảng cách trung bình của tiến trình so với thông số kỹ thuật kỹ thuật mục tiêu:

Khi mức vừa đủ của quy trình tiến mang đến giá trị mục tiêu, Cpk cùng Cp đã càng ngay gần nhau hơn (thậm chí đóng góp lại).Khi mức trung bình của thông số kỹ thuật kỹ thuật bằng giá trị đích, Cpk và Cp sẽ bởi nhau.

=> Cpk không bao giờ vượt vượt Cp.

2. Cpk bao nhiêu là tốt?

Để vấn đáp được thắc mắc “Cpk bao nhiêu là tốt” phụ thuộc vào rất khủng vào các bước và những gì mà người tiêu dùng mong muốn. Cpk có thể nhận cả cực hiếm âm hoặc cực hiếm dương. Mỗi khoảng tầm giá trị mang một ý nghĩa sâu sắc khác nhau vào thể hiện năng lượng của tiến trình sản xuất. Vậy những trường đúng theo để nhận xét về năng lực quy trình trải qua chỉ số Cpk là gì?

Cpk ≤ 0

khi quý hiếm Cpk hoặc Cp

0

Cpk của quá trình có cực hiếm từ 0 cho 1 cho biết giá trị vừa đủ của quá trình hiện tại sẽ nằm trong vòng yêu cầu của khách hàng hàng. Đây là 1 trong dấu hiệu tốt vì cho dù ở đk tệ nhất, doanh nghiệp lớn vẫn có thể đáp phần đông gì khách hàng mong muốn. 

Cpk ở tại mức 0,1 góp Doanh nghiệp biết được mức mức độ vừa phải của tiến trình hiện tại chỉ mới vượt qua số lượng giới hạn về thông số kỹ thuật kỹ thuật mà người tiêu dùng yêu cầu. Trong những lúc đó, mức Cpk với giá trị sát 0,99 cho biết thêm hầu hết toàn bộ mức chênh lệch trong quá trình đều nằm trong những gì người tiêu dùng yêu cầu.

Cpk ≥ 1

Chỉ số Cpk từ là một trở lên cho thấy năng lực của quy trình sản xuất hiện tại có chức năng đáp ứng số đông những gì người tiêu dùng yêu cầu. Đặc biệt, lúc Cpk gần bởi 1, các bước hiện tại vừa phía trong tầm điều hành và kiểm soát của Doanh nghiệp, hoàn toàn có thể đáp ứng ngay gần như toàn thể điều khiếu nại của khách hàng hàng.

Giá trị của Cpk đạt 2 được coi là trường phải chăng tưởng độc nhất vô nhị mà bất kể Doanh nghiệp nào cũng muốn quy trình của mình có thể đáp ứng. Lúc đó, ta nói tiến trình sản xuất đó đã đạt được Six Sigma. Đây là một quy trình phía trong tầm kiểm soát của Doanh nghiệp, có chất lượng cao và đem lại hiệu suất tuyệt vời.

*
Cpk bao nhiêu là tốt?

3. Vai trò đặc biệt quan trọng của Cpk là gì?

Vậy sau khi giám sát và đo lường và đọc được Cpk là gì, doanh nghiệp lớn cần làm cái gi tiếp theo? Thực chất, câu hỏi hiểu và tính Cpk tất cả vai trò đặc trưng đối với việc hoạch định về kế hoạch, kế hoạch sản xuất và nâng cấp quy trình của Doanh nghiệp, tăng khả năng đáp ứng khách hàng. Sau đấy là 3 vai trò đặc trưng của vấn đề tính chỉ số Cpk:

Phục vụ cho câu hỏi ra quyết định

Cpk là 1 trong đại lượng có ý nghĩa rất béo trong câu hỏi ra ra quyết định của Doanh nghiệp. Trải qua Cpk, Doanh nghiệp rất có thể đánh giá được năng lượng hiện tại của tiến trình sản xuất, từ đó, đưa ra những kế hoạch cách tân quy trình phù hợp, thiết lập cấu hình chân dung khách hàng mục tiêu rõ đường nét hơn và có những kế hoạch cung ứng tốt nhất.

Có kế hoạch phân phối phù hợp

Giả sử, quá trình sản mở ra tại của công ty có chỉ số Cpk không được cao. Lúc này, Doanh nghiệp phải suy tính lại hầu như “bước đi” bền bỉ nhất cho mình. Đó rất có thể là cải thiện quy trình, vứt bỏ đi các sản phẩm không đáp ứng thông số kỹ thuật, …

Tăng hiệu quả khi thao tác làm việc với khách hàng

Tính toán chỉ số Cpk giúp cho doanh nghiệp có thể tự chủ động trong việc khuyến cáo và thảo luận với người tiêu dùng về yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm. Điều này giúp cho hai bên rất có thể dễ dàng rộng trong việc làm việc với nhau và gửi ra những thỏa thuận đáp ứng nhu cầu được nhu yếu và năng lượng từ cả hai phía.

*
Vai trò đặc biệt quan trọng của Cpk là gì?

4. Tác dụng của việc tính toán Cpk

Vậy so với Doanh nghiệp, những ích lợi của việc đo lường Cpk là gì?

Tính toán dễ dàng và đơn giản nhưng rước lại tác dụng cao

Để đo lường và tính toán giá trị của Cpk, Doanh nghiệp chỉ cần xác định được giá trị trung bình, độ lệch chuẩn của tài liệu và số lượng giới hạn của thông số kỹ thuật. Mặc dù chỉ cần những biến đơn giản cùng cùng với phép tính cấp tốc chóng, Cpk với lại ý nghĩa sâu sắc rất khủng trong việc quản trị chế tạo của Doanh nghiệp.

Đánh giá quá trình khi bỏ qua mất yếu tố thông số kỹ thuật

Trong ngôi trường hợp quá trình sản xuất tập trung vào việc thỏa mãn nhu cầu các thông số kỹ thuật kỹ thuật, Cp là lựa chọn tin cậy để review tiềm năng của quy trình. Mặc dù nhiên, vào thực tế, địa điểm của các bước sản xuất thường bị lệch ngoài trung trọng tâm của số lượng giới hạn thông số. Do đó, để thống kê giám sát sự chênh lệch này, Cpk là phương pháp hiệu quả rộng để review sự di chuyển của quy trình.

Sử dụng để reviews giữa các quy trình

Cpk là thước đo thông thường về khả năng thỏa mãn nhu cầu các thông số kỹ thuật của quy trình. Bằng phương pháp tính toán Cpk, Doanh nghiệp rất có thể so sánh năng suất giữa các chức năng khác nhau vào tổ chức.

Ví dụ: dây chuyền sản xuất tất cả Cpk là 0,82. Thành phần tài bao gồm có Cpk là 1,89. Điều này mang đến thấy, thành phần tài chính đang đáp ứng yêu cầu của chúng ta tốt hơn so với thành phần sản xuất. 

Bẳng phép đối chiếu này, Doanh nghiệp rất có thể xác định được năng lực chuyển động giữa những chức năng. Tự đó, doanh nghiệp lớn có những phương án nâng cao chất lượng phù hợp nhằm cải thiện hiệu suất của từng chức năng.

*
Lợi ích của thống kê giám sát Cpk là gì?

5. Phương pháp tính Cpk vào Excel

Việc đo lường và tính toán Cpk trả toàn có thể được thực hiện gấp rút trong ứng dụng Excel. Công ty không đề xuất sử dụng bất cứ hàm cách làm nào nhằm tính chỉ số này. Cố vào đó, với tác dụng Histogram, Doanh nghiệp có thể xác định được Cpk một cách cụ thể và trực quan nhất. Sau đó là hướng dẫn đưa ra tiết:

Bước 1: Mở Excel Options bằng cách chọn Office Button → Excel Options. Tiếp theo, lựa chọn Add-In → Go → Analysis Toolpak → OK.Bước 2: Nhập các giá trị của đại lượng yêu cầu tính vào Excel.Bước 3: Tạo những lớp dữ liệu dựa trên công thức 1 + 32log(n) (n là cực hiếm đại lượng/số mẫu mã đã khai báo ban đầu).Bước 4: Trong thẻ Data, lựa chọn Data Analysis → Histogram → OK.Bước 5: Theo dõi tác dụng tính toán Cp
K sẽ tiến hành hiển thị và đánh giá.

6. Giải pháp phân biệt Cpk với những chỉ số đặc trưng khác trong quản lí trị sản xuất

Trong cai quản trị sản xuất, lân cận Cpk, công ty lớn cũng quan tâm không ít đến Cp với Ppk. Vậy sự biệt lập giữa các chỉ số này so với Cpk là gì?

6.1 Điểm khác biệt giữa Cp cùng Cpk là gì?

Cpk và Cp là nhì chỉ số đề nghị được đo lường và thống kê đồng thời cùng nhau khi review và phân tích năng lượng của quy trình. Sau đó là các tiêu chí so sánh cụ thể giữa nhị chỉ số này:

Tiêu chíCpkCp
Ý nghĩaChỉ số thể hiện tài năng xử lý thực tế của quy trìnhChỉ số thể hiện năng lực tiềm năng của quy trình
Kết quả đầu raCho ra hình hình ảnh với unique tốt hơn, thuận tiện nhận biết.Chỉ cho thấy thêm năng lực cách xử trí của quy trình đơn giản
Đặc điểm thực hiệnTập trung vào các vấn đề phân phối quy trình sản xuất.Bỏ qua yếu ớt tố địa chỉ của quy trình trải qua giới hạn hoặc chiều rộng đặc tả của sản phẩm.
Kết quảCung cấp những thông tin về vị trí với định dạng trong quá trình sản xuấtCung cấp mô tả đơn giản liên quan tiền đến hình thức sản phẩm

6.2 Điểm biệt lập giữa Ppk với Cpk là gì?

Ppk là chỉ số liên tục bị lầm lẫn với Cpk vì chưng đều mang chân thành và ý nghĩa thể hiện năng lực của quy trình sản xuất. Sau đó là những điểm khác nhau giữa hai đại lượng này:

Tiêu chíCpkPpk
Tên Process Capability Index – Chỉ số năng lực xử lý của quy trình.Process Performance Index – Chỉ số công suất quy trình.
Vai tròCpk góp doanh nghiệp đánh giá mức độ trả thiện mục tiêu và tính đồng bộ của quy trình sản xuất so với cái giá trị vừa đủ của thông số kỹ thuật kỹ thuật.Ppk cung cấp cho bạn các mẫu liệu để xác nhận một vấn đề cụ thể.
Chức năngChỉ số Cp
K reviews khả năng của quá trình sản lộ diện tại để đáp ứng các thông số kỹ thuật kỹ thuật. Không tính việc xác định hiệu suất hiện nay tại, Cp
K còn hoàn toàn có thể giúp mong tính hiệu suất sau đây của các bước sản xuất. Từ bỏ đó, doanh nghiệp có thể đưa ra những biện pháp cải tiến để nâng cấp hiệu quả với đạt được phương châm của mình.
Chỉ số PPK chỉ thể hiện khả năng quy trình đáp ứng nhu cầu được yêu cầu kỹ thuật trong quá khứ. Nó không cho biết thêm khả năng quy trình thực hiện trong tương lai hay khả năng thỏa mãn nhu cầu yêu mong kỹ thuật của các bước hiện tại.
Thời gian áp dụngÁp dụng trong ngắn hạn.Áp dụng trong nhiều năm hạn.
Khả năng kiểm soátDễ kiểm soát.Khó kiểm soát.

7. Một số câu hỏi thường gặp về chủ thể “Cpk là gì”

Sau đây, Vinacontrol CE hồ nước Chí Minh vẫn liệt kê các giải đáp về những câu hỏi thường gặp gỡ xoay quanh công ty đề Cpk là gì cũng như khi tính toán, phân tích năng lượng của quá trình sản xuất.

7.1 cực hiếm Cpk âm tức là gì?

Ý nghĩa cực hiếm âm của Cpk là gì? lúc bạn thống kê giám sát giá trị Cpk cho quá trình và đã cho ra giá trị là số âm, điều đó có nghĩa là giá trị vừa phải của quy trình đó sẽ nằm quanh đó giới hạn thông số kỹ thuật kỹ thuật của khách hàng. Nói biện pháp khác, đầu ra được tạo ra bởi các bước nằy sẽ nằm ngoài giới hạn về thông số kỹ thuật của khách hàng, không đáp ứng được yêu ước mà quý khách đặt ra.

7.2 Cpk từng nào là tốt?

Giá trị lý tưởng mang lại Cpk là gì? Như đã trình bày, quý hiếm Cpk càng tốt càng biểu hiện được trung bình kiểm soát của người sử dụng bạn so với quy trình đó, nó cũng có thể có nghĩa kỹ năng quy trình tạo ra đầu ra đáp ứng yêu cầu của khách hàng càng cao. Cpk đạt 2 là trường hợp lí tưởng nhất dẫu vậy cũng nặng nề để đạt được. Khi đó, chỉ cần Cpk ≥ 1 (nếu giành được giá trị trường đoản cú 1,67 trở lên trên càng tốt) biết đến giá trị tương xứng nhất.

7.3 Phải làm gì khi Cpk của tiến trình không đủ cao?

Tầm đặc trưng khi tính toán Cpk là gì? ví như quy trình của người tiêu dùng có quý giá Cpk không đủ cao để đáp ứng nhu cầu các yêu cầu kỹ thuật của khách hàng hàng, bạn phải có những kế hoạch nhằm những thành phầm không đạt yêu cầu không được thêm vào và vận chuyển.

Trong trường thích hợp không thể thỏa mãn nhu cầu được các thông số kỹ thuật, bạn có thể xem xét mang lại việc bàn thảo với khách hàng để coi liệu hoàn toàn có thể điều chỉnh những yêu cầu đó mà không gây ra những tác động ảnh hưởng tiêu cực cho cả hai bên. Để thuận lợi, bạn cũng có thể sử dụmg thống kê giám sát Cpk bây giờ để xác minh mức độ yêu ước kỹ thuật mà quy trình của mình có thể đạt được.

Trên phía trên là toàn bộ thông tin cơ mà Vinacontrol CE hồ nước Chí Minh đã cung cấp về công ty để Cpk là gì. Hy vọng những kỹ năng vừa rồi sẽ giúp đỡ ích cho doanh nghiệp trong việc thống kê giám sát Cpk, từ bỏ đó cải thiện được năng lượng của quy trình và đáp ứng nhu cầu nhu cầu của bạn ngày càng tốt hơn.