Answer5 h
ZWZl5Vmk26Xl
ZSExa
Bkb-Gko
GOYc
FLJp
MWoq4DHo5ifmat
Xc6xsm
GVr
Ur98q
Kell
J--o
J_Tj6PNo5m
Mrs7Pxr
DF3N-wn8Kdpcb
Wz
NPUU3DZa55si
Jyl1Jv
Ynqemi
HCnb
WVtb1qlm9CVcp
PXoa
Wgf
Ye
Arl
Vx12ptnlqkkd
TG0d
SGn8Ogl2rcr
J6Uk52Gy5-pz6Xfkdqvo
Mtan6hyc
KBXpai
Zr
Kmhq
KCHa6Rqn
HJYl6Onn
Naslc2UWZ-rbm
Wch5WSn
Zy
Ti
J-jm3Gehc
PG2NWjl
M-Vi
G3Pc
GChte
E. 6
*

Trong ghê doanh, họ đã quá quen với câu nói "Khách sản phẩm là thượng đế", "Khách hàng luôn luôn đúng". Chỉ vày câu nói này mà nhiều khi thấy người tiêu dùng sai rõ ràng ra tuy nhiên vẫn phải gật đầu khách hàng đúng. Vậy là mặc dù yếu tố một cách khách quan hay công ty quan, họ vẫn đề xuất là fan sai? Thật sự bản thân thấy nó quá mâu thuẫn khi cứ buộc phải áp đặt "chân lý" quý khách hàng luôn đúng còn bọn họ sai vào vấn đề chăm sóc khách hàng. Ko biết các bạn trên Anphabe suy xét sao về sự việc này?


Answer5 h
ZWZl5Vmk26Xl
ZSExa
Bkb-Gko
GOYc
FLJp
MWoq4DHo5ifmat
Xc6xsm
GVr
Ur98q
Kell
J--o
J_Tj6PNo5m
Mrs7Pxr
DF3N-wn8Kdpcb
Wz
NPUU3DZa55si
Jyl1Jv
Ynqemi
HCnb
WVtb1qlm9CVcp
PXoa
Wgf
Ye
Arl
Vx12ptnlqkkd
TG0d
SGn8Ogl2rcr
J6Uk52Gy5-pz6Xfkdqvo
Mtan6hyc
KBXpai
Zr
Kmhq
KCHa6Rqn
HJYl6Onn
Naslc2UWZ-rbm
Wch5WSn
Zy
Ti
J-jm3Gehc
PG2NWjl
M-Vi
G3Pc
GChte
E. 6
*

Khách hàng luôn luôn đúng. Họ sai vì họ không biết thuyết phục chúng ta sai. Khách hàng sai cũng chính là chuyện thông thường thôi mà, người tiêu dùng vô lý thì cũng những lắm, vấn đề là phải ghi nhận hạ sức nóng họ, khéo 1 tí là vẹn cả đôi đường. 


h
ZWZl5Vmk26Xl
ZSExa
Bkb-Gko
GOYc
FLJp
MWoq4DHo5ifmat
Xc6xsm
GVr
Ur98q
Kell
J--o
J_Tj6PNo5m
Mrs7Pxr
DF3N-wn8Kdpcb
Wz
NPUU3DZa55si
Jyl1Jv
Ynqemi
HCnb
WVtb1qlm9CVcp
PXoa
Wgf
Ye
Arl
Vx12ptnlqkkd
TG0d
SGn8Ogl2rcr
J6Uk52Gy5-pz6Xfkdqvo
Mtan6hybq
BXla
Gns
Jqq
W23Yampqh
Z2kpp6nr
MGcmo
Zrqp5tbl
KUm5m
Wmoad2Z5om1v
Fxtb
S1s
Wam
Yhsz2y
Wca3j 1 h
ZWZl5Vmk26Xl
ZSExa
Bkb-Gko
GOYc
FLJp
MWoq4DHo5ifmat
Xc6xsm2p
Tcd
Grr
Zen
VW7Vb
W6e
Up3Zppeky9TSg5_Xn
Ji
Uao
Obydb
Wp
NLZq
Jr
Yc9um2q
Weroyxg
Vpz2W9qb
Vaplqqan9h
Sb
JGda
XCtq
G1sn
FWX0q
Ouyaq
Tmca
Hn9Sem
Zy
Ilma
Wbpq
Fne
Dh
h
ZWZl5Vmk26Xl
ZSExa
Bkb-Gko
GOYc
FLJp
MWoq4DHo5ifmat
Xc6xsm2p
Tcd
Grr
Zen
VW7Vb
W6e
Up3Zppeky9TSg5_Xn
Je
Yao
Ogydel0t
HTlq
Pad9Wk01hr2XKab1qox6e
Vo
Kdbc
Jlz
ZJ-rp
Gqccli
To6aqx6WVz
ZRZn6tu
ZZy
Hlpe
Zm
Zi
In6Obcp6F0dr
Sy6OU25r
KVKGpaptyhmtra
Jpo
Vm6xtg..

Bạn đang xem: Tại sao nói khách hàng luôn luôn đúng


*

Ai đúng ai sai ko đặc biệt , quan trọng đặc biệt là bọn họ còn khách tốt mất khách. Tôi suy nghĩ hãy cứ dấn phần sai về mình, chẳng mất gì cả còn hơn cứ cố bao biện là đúng để rồi mất khách, chân thành và ý nghĩa của câu "khách hàng luôn luôn đúng" là ở vị trí đó.


h
ZWZl5Vmk26Xl
ZSExa
Bkb-Gko
GOYc
FLJp
MWoq4DHo5ifmat
Xc6xsm
GVr
Ur98q
Kell
J--o
J_Tj6PNo5m
Mrs7Pxr
DF3N-wn8Kdpcb
Wz
NPUU3DZa55si
Jyl1Jv
Ynqemi
HCnb
WVtb1qlm9CVcp
PXoa
Wgf
Ye
Arl
Vx12ptnlqkkd
TG0d
SGn8Ogl2rcr
J6Uk52Gy5-pz6Xfkdqvo
Mtan6hybq
BXla
Gns
Jqq
W23Yampqh
Z2kpp6nr
MGcmo
Zrqp5tbl
KUm5m
Wn
Yad2Z5om1v
Fxtb
S1s
Wam
Yhsz2y
Wca3j h
ZWZl5Vmk26Xl
ZSExa
Bkb-Gko
GOYc
FLJp
MWoq4DHo5ifmat
Xc6xsm2p
Tcd
Grr
Zen
VW7Vb
W6e
Up3Zppeky9TSg5_Xn
Ji
Uao
Obydb
Wp
NLZq
Jr
Yc9um2q
Weroyxg
Vpz2W9qb
Vaplqqan9h
Sb
JGda
XCtq
G1sn
FWX0q
Ouyaq
Tmca
Hn9Sem
Zy
Ilma
Wbp2Fne
Dh
h
ZWZl5Vmk26Xl
ZSExa
Bkb-Gko
GOYc
FLJp
MWoq4DHo5ifmat
Xc6xsm2p
Tcd
Grr
Zen
VW7Vb
W6e
Up3Zppeky9TSg5_Xn
Je
Yao
Ogydel0t
HTlq
Pad9Wk01hr2XKab1qox6e
Vo
Kdbc
Jlz
ZJ-rp
Gqccli
To6aqx6WVz
ZRZn6tu
ZZy
Hlpe
Zm
Zu
In6Obcp6F0dr
Sy6OU25r
KVKGpaptyhm1wap
Zr
Vm6xtg..
*

Theo mình thì giả dụ là bạn làm Business...sẽ không có ai dành thời gian để tìm hiểu câu vấn đáp cho vấn đề này vì...còn không tồn tại đủ thời hạn để kiềm tiền từ người tiêu dùng nữa mà lại :) 


h
ZWZl5Vmk26Xl
ZSExa
Bkb-Gko
GOYc
FLJp
MWoq4DHo5ifmat
Xc6xsm
GVr
Ur98q
Kell
J--o
J_Tj6PNo5m
Mrs7Pxr
DF3N-wn8Kdpcb
Wz
NPUU3DZa55si
Jyl1Jv
Ynqemi
HCnb
WVtb1qlm9CVcp
PXoa
Wgf
Ye
Arl
Vx12ptnlqkkd
TG0d
SGn8Ogl2rcr
J6Uk52Gy5-pz6Xfkdqvo
Mtan6hybq
BXla
Gns
Jqq
W23Yampqh
Z2kpp6nr
MGcmo
Zrqp5tbl
KUm5m
Xl
Iad2Z5om1v
Fxtb
S1s
Wam
Yhsz2y
Wca3j 1 h
ZWZl5Vmk26Xl
ZSExa
Bkb-Gko
GOYc
FLJp
MWoq4DHo5ifmat
Xc6xsm2p
Tcd
Grr
Zen
VW7Vb
W6e
Up3Zppeky9TSg5_Xn
Ji
Uao
Obydb
Wp
NLZq
Jr
Yc9um2q
Weroyxg
Vpz2W9qb
Vaplqqan9h
Sb
JGda
XCtq
G1sn
FWX0q
Ouyaq
Tmca
Hn9Sem
Zy
Ilma
Wb5SFne
Dh
h
ZWZl5Vmk26Xl
ZSExa
Bkb-Gko
GOYc
FLJp
MWoq4DHo5ifmat
Xc6xsm2p
Tcd
Grr
Zen
VW7Vb
W6e
Up3Zppeky9TSg5_Xn
Je
Yao
Ogydel0t
HTlq
Pad9Wk01hr2XKab1qox6e
Vo
Kdbc
Jlz
ZJ-rp
Gqccli
To6aqx6WVz
ZRZn6tu
ZZy
Hlpe
Zmp
KIn6Obcp6F0dr
Sy6OU25r
KVKGpaptyhm1tb59s
Vm6xtg..
*

 Đúng là fan làm sale lâu năm sẽ không còn hỏi mấy câu này nữa. Chính vì trong làm ăn, chuyện đúng - sai về lý trước đôi mắt không quan trọng bằng chuyện ĐƯỢC - MẤT trong lâu dài.


h
ZWZl5Vmk26Xl
ZSExa
Bkb-Gko
GOYc
FLJp
MWoq4DHo5ifmat
Xc6xsm
GVr
Ur98q
Kell
J--o
J_Tj6PNo5m
Mrs7Pxr
DF3N-wn8Kdpcb
Wz
NPUU3DZa55si
Jyl1Jv
Ynqemi
HCnb
WVtb1qlm9CVcp
PXoa
Wgf
Ye
Arl
Vx12ptnlqkkd
TG0d
SGn8Ogl2rcr
J6Uk52Gy5-pz6Xfkdqvo
Mtan6hybq
BXla
Gns
Jqq
W23Yampqh
Z2kpp6nr
MGcmo
Zrqp5tbl
KUm5m
Yload2Z5om1v
Fxtb
S1s
Wam
Yhsz2y
Wca3j 1 h
ZWZl5Vmk26Xl
ZSExa
Bkb-Gko
GOYc
FLJp
MWoq4DHo5ifmat
Xc6xsm2p
Tcd
Grr
Zen
VW7Vb
W6e
Up3Zppeky9TSg5_Xn
Ji
Uao
Obydb
Wp
NLZq
Jr
Yc9um2q
Weroyxg
Vpz2W9qb
Vaplqqan9h
Sb
JGda
XCtq
G1sn
FWX0q
Ouyaq
Tmca
Hn9Sem
Zy
Ilma
Wc
Ja
Fne
Dh
h
ZWZl5Vmk26Xl
ZSExa
Bkb-Gko
GOYc
FLJp
MWoq4DHo5ifmat
Xc6xsm2p
Tcd
Grr
Zen
VW7Vb
W6e
Up3Zppeky9TSg5_Xn
Je
Yao
Ogydel0t
HTlq
Pad9Wk01hr2XKab1qox6e
Vo
Kdbc
Jlz
ZJ-rp
Gqccli
To6aqx6WVz
ZRZn6tu
ZZy
Hlpe
Zm5SIn6Obcp6F0dr
Sy6OU25r
KVKGpapxyhm
Zpbptqa
VVvtr
I.

 Theo chủ kiến và biện pháp nghĩ của riêng bản thân thì "Khách mặt hàng là thượng đế". Đúng.

Còn "khách hàng luôn đúng" là vấn đề không nên. Bởi ta bao gồm thương hiệu, ta phục vụ khách như thượng đế chứ không phải khách không nên thì ta vẫn theo họ, tức la ta chấp nhận ta sai trong lúc ta không sai.

Từ ngữ rất có thể bị lợi dụng nhưng chớ để những phương pháp hiểu không đúng làm cho người sai có cớ buộc ta theo thì đạo đức nghề nghiệp kinh doang hoặc nhu yếu tiêu dùng chuẩn mực sẽ dần dần đi vào láo độn.

KHách đúng thì rõ là ta giao hàng thượng đế, còn khách hàng sai thì cho họ biết họ chưa phải là thượng đế với họ sẽ không có chế độ phục vụ thượng đế.

Nếu ta phục vụ đồng nhất thì trước sau côn đồ đang là thượng đế của ta thôi hay nói theo một cách khác thượng đế sao toàn là côn trang bị cả.


h
ZWZl5Vmk26Xl
ZSExa
Bkb-Gko
GOYc
FLJp
MWoq4DHo5ifmat
Xc6xsm
GVr
Ur98q
Kell
J--o
J_Tj6PNo5m
Mrs7Pxr
DF3N-wn8Kdpcb
Wz
NPUU3DZa55si
Jyl1Jv
Ynqemi
HCnb
WVtb1qlm9CVcp
PXoa
Wgf
Ye
Arl
Vx12ptnlqkkd
TG0d
SGn8Ogl2rcr
J6Uk52Gy5-pz6Xfkdqvo
Mtan6hybq
BXla
Gns
Jqq
W23Yampqh
Z2kpp6nr
MGcmo
Zrqp5tbl
KUm5m
Yn
Yad2Z5om1v
Fxtb
S1s
Wam
Yhsz2y
Wca3j 1 h
ZWZl5Vmk26Xl
ZSExa
Bkb-Gko
GOYc
FLJp
MWoq4DHo5ifmat
Xc6xsm2p
Tcd
Grr
Zen
VW7Vb
W6e
Up3Zppeky9TSg5_Xn
Ji
Uao
Obydb
Wp
NLZq
Jr
Yc9um2q
Weroyxg
Vpz2W9qb
Vaplqqan9h
Sb
JGda
XCtq
G1sn
FWX0q
Ouyaq
Tmca
Hn9Sem
Zy
Ilma
Wc
J2Fne
Dh
h
ZWZl5Vmk26Xl
ZSExa
Bkb-Gko
GOYc
FLJp
MWoq4DHo5ifmat
Xc6xsm2p
Tcd
Grr
Zen
VW7Vb
W6e
Up3Zppeky9TSg5_Xn
Je
Yao
Ogydel0t
HTlq
Pad9Wk01hr2XKab1qox6e
Vo
Kdbc
Jlz
ZJ-rp
Gqccli
To6aqx6WVz
ZRZn6tu
ZZy
Hlpe
Zm5u
In6Obcp6F0dr
Sy6OU25r
KVKGpaptyhmhwb
Zpm
Vm6xtg..

Xem thêm: Ví dụ về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, 20 ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên miền trung


Career Guide Newsletter


THANH NGUYEN
"Bùa yêu" quá trình là gì?
Có vấn đề gì nhưng làm suốt ngày chả mệt, lúc nào thì cũng thấy vui nhỉ, chắn chắn chỉ tất cả mỗi việc “Đi Chơi”?. Tuy nhiên để có xúc cảm thích thao tác làm việc hơn, mệt mà vẫn đang còn động lực cố gắng thì cũng chưa hẳn là không có cách. Để tôi chỉ cho chính mình bí cấp bách “Bùa yêu thương công việc” nha.Đã hotline là “BÙA” là phải bao gồm chút tự kỷ ám thị. Đùa tí mang lại vui, vì...
1 Answer(s)View more
View more Career Guide Newsletters

Recent Activities


more
*

26 letters of the Alphabet create the world of languages – 26 connections on ANPHABE create the world of opportunities.

SIGN UP FOR không tính tiền


Information


Features


Contact

Join Us on

Hotline:(84 28) 6268 2222, ext. 107

*Login | Signup
h
ZWZl5lgm
Wq
Yl
Ja
Exa
Bkb-Gko
GOYc
FLJp
MWoq4DHo5ifmat
Xc6xsm
GVr
Uqeqq6KWn4_Qoqr
Nlq
DHmai
Z0d
PDx
Mn
S1sv
Wj
K2a3tyu0s
XKU3DZa55si
Jyl1Jv
Ynqemi
HCnb
WZsb1qcodqep
YXRqpu
Tm
YGi1pycz
ZOY2KGjno
Sg15uano
TWxa
LCpte
Fnc
Selmuw464.
Lazy Load...

"Khách hàng luôn đúng" là một cụm từ phổ cập với nguồn gốc thú vị. Không có bằng bệnh thuyết phục như thế nào về bài toán câu nói xuất hiện thêm lần đầu tiên bao giờ nhưng phần lớn mọi người nhận định rằng cụm tự này xuất phát từ nhà kinh doanh nhỏ Chicago Field Marshall. đặc trưng hơn, cụm từ một phiên bạn dạng viết tắt của bản gốc, "đúng tuyệt sai, quý khách luôn luôn luôn đúng." Chỉ với bố từ nhiều năm hơn, lời trích dẫn khá đầy đủ đã thêm vào một trong những bối cảnh cần thiết - rằng người sử dụng tất nhiên rất có thể sai. Nếu những doanh nghiệp trọn vẹn tin rằng "khách hàng luôn đúng", thì những khách hàng khó tính nhất với với rất nhiều yêu mong vô lý nhất rất có thể đẩy doanh nghiệp mang đến việc tiêu tốn nguồn lực vô nghĩa. Nói một cách đối chọi giản: không có cách nào để làm hài lòng các người. Số đông gì chúng ta nên triệu tập vào là giữ cho nhiều quý khách hàng hiện tại cùng tiềm năng của người sử dụng hạnh phúc.


*
Đây là câu đố hắc búa về trải nghiệm quý khách hàng (customer experience-CX). Các doanh nghiệp kỹ thuật số nói riêng phải tạo sự nhất quán trên các điểm tiếp xúc của CX hơn lúc nào hết - trang web, xã hội, blog, tìm kiếm kiếm, quảng cáo, thiết bị di động cầm tay và chưa dừng lại ở đó nữa. Gia hạn hình hình ảnh thương hiệu với trải nghiệm khách hàng hàng nhất quán trên những kênh này là yếu ớt tố quan trọng trong câu hỏi giữ chân quý khách cũ và thu hút quý khách hàng mới. Đó là tại sao tại sao việc tạo ra hành trình tương đối đầy đủ dẫn khách hàng đến quyết định mua sắm là đặc trưng hơn bao giờ hết - và đây là những gì họ sẽ khám phá ở đây.

Kênh marketing hiện đại

Kênh tiếp thị truyền thống cuội nguồn từ lâu đã vận động như một khuôn khổ cho những nhà tiếp thị tìm người tiêu dùng và bán ra cho họ, hoạch định ra con đường biến một cá nhân từ đối tượng người dùng tiềm năng thành khách hàng. Trong tâm trạng cơ bản nhất, kênh tiếp thị cách tân và phát triển từ nhấn thức - về thành phầm hoặc doanh nghiệp – đến vồ cập và tiếp đến mua. Đó là ba bước đơn giản nhưng marketing hiện đại đã chuyển đổi điều đó.

Với nhiều cách tương tác hơn bao giờ hết, điểm mở màn của kênh tiếp thị hiện đại rất là rộng. "Nhận thức" rất có thể xuất phát xuất phát từ 1 người làm sao đó khám phá trang web của công ty từ pr Google hoặc trang blog của người sử dụng sau khi phát âm một tweet trên smartphone của họ. Với nhiều điểm phát xuất hơn, con đường dẫn khách hàng mục tiêu thành khách hàng hàng rất có thể sẽ biệt lập đáng kể.

Để ngăn chặn lại sự nhiều chủng loại này, trải nghiệm của chúng ta phải ngay tắp lự mạch. Người dùng phải có cùng ý nghĩ về về yêu quý hiệu của bạn dù biết đến qua website hoặc xem bên trên Linked
In của công ty. Các nền tảng khác nhau mà yêu mến hiệu của công ty được hiển thị phải đan xen nhau. Sự đồng điệu trong vụ việc này rất nặng nề duy trì. Vậy, chúng ta có thể làm gì?

Tạo trải nghiệm người tiêu dùng từ đầu cho cuối

Dưới đấy là một số mẹo bạn cũng có thể thực hiện để sản xuất hành trình quý khách hàng suôn sẻ cùng liền mạch:

Thiết lập tính tuyệt nhất quán: Từ cách nhìn của khách hàng hàng, công ty của người tiêu dùng giống như một thực thể dù cho là tương tác với bạn trên trang web, phương tiện truyền thông media xã hội hoặc qua năng lượng điện thoại. Cẩm nang chữ tín (Brand Guidelines) là một phần không thể thiếu cho việc nhất quán. Cẩn thận mục tiêu, giá trị của công ty bạn và đối tượng người dùng khách hàng mục tiêu của bạn, thực hiện chúng để tạo ra một cẩm nang thương hiệu bao hàm các giọng nói, logo, biểu tượng, màu sắc, phông chữ và kiểu chữ. Bằng phương pháp lưu hành tin tức này, chúng ta có thể đảm bảo mọi tín đồ trong công ty của doanh nghiệp thống độc nhất vô nhị - do vậy khách hàng hàng của người sử dụng cũng đã như vậy.

Sử dụng quánh điểm cá thể của khách hàng: Để thực sự mừng đón khách sản phẩm vào quy trình, thương hiệu đề xuất biết quý khách của chúng ta là ai - cùng tìm số đông điểm tương đồng và khác hoàn toàn giữa họ.

Tận dụng cuộc bí quyết mạng di động: Lời khuyên ví dụ là bạn cần có tài khoản của phương tiện truyền thông media xã hội phổ biến nhất bên trên thiết bị di động cầm tay như Linked
In, Facebook với Twitter cho công ty bạn. Nhưng lại trang web của bạn cũng rất cần được sẵn sàng cho những người dùng thiết bị di động - thiết kế đáp ứng nhu cầu phải bảo vệ chức năng website hiện thị giỏi trên thiết bị di động như trên máy tính xách tay để bàn. Ngoại trừ ra, tài khoản mạng buôn bản hội cá nhân đại diện cho công ty cho phép nhân viên của doanh nghiệp trả lời khách hàng nhanh rộng và có thể đảm bảo an toàn phản hồi hối hả cho những truy vấn hoặc vụ việc của người dung.

Xác định ưu điểm của bạn: cố gắng xác định những khoảnh xung khắc khi fan tiêu dùng có không ít khả năng tiếp cận hơn, yêu ước trợ góp hoặc chú ý hơn mang lại thương hiệu của bạn. Theo dõi điều phối trang web của doanh nghiệp là một bí quyết hay để khám phá cách họ truy cập trang web của bạn, trang như thế nào họ truy cập và thời gian họ sinh sống lại. Ví dụ: trường hợp blog của bạn được chăm chú nhiều nhất, hãy bảo đảm an toàn blog được cập nhật thường xuyên. Nếu người dùng Linked
In đang chứng tỏ tỷ lệ đổi khác cao hơn người dùng Twitter, hãy lưu ý đến tăng nấc độ hệ trọng với người tiêu dùng Linked
In khác hoặc đầu tư chi tiêu vào chiến dịch lăng xê trả tiền

Khách hàng rất có thể không buộc phải lúc nào thì cũng đúng, nhưng trải nghiệm của công ty luôn là như vậy. Nếu bạn muốn mọi bạn cảm nhận thương hiệu của chính bản thân mình bằng loại nhìn chính xác – không những đơn thuần là mua sản phẩm mà còn tạo ra trải nghiệm - doanh nghiệp của người sử dụng cần tạo thành CX phù hợp.