CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BẢO HOÀNG

  • Địa chỉ: (Nhà ông Lê huy Tố) xóm Hạ, Xã Thạch Hạ, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
  • Giấy phép kinh doanh: 3002019668 – ngày cấp: 11/01/2016
  • Ngày hoạt động: 11/01/2016
  • Điện thoại: (hide) – Fax: (hide)
  • Giám đốc: LÊ HUY TỐ / LÊ HUY TỐ
  • Điện thoại: 0904567778