Được Quan Tâm

2 trường hợp ngân hàng có cung cấp thông tin khách hàng không

Xin cho tôi hỏi, ngân hàng thương mại được cung cấp thông tin khách hàng cho người khác trong trường hợp nào? nhờ anh chị biên tập viên hỗ trợ giải đáp, nội dung chính ngân hàng thương mại được cung cấp thông tin khách hàng cho người khác trong trường hợp nào?căn cứ quy định Điều 11 nghị định 117/2018/nĐ-cp quy định về các trường hợp cung cấp thông tin khách hàng như sau:các trường hợp cung cấp thông tin khách hàng1

Mẫu hóa đơn khách hàng không lấy hóa đơn điện tử cho khách lẻ không lấy hóa đơn

Khi người mua hàng không có nhu cầu lấy hóa đơn, doanh nghiệp có được phép xuất hóa đơn với thông tin: “khách lẻ không lấy hóa đơn” không? Đây có lẽ là vấn đềnóng, thu hút nhiều quan tâm tại thời điểm này, vậy xuất hóa đơn cho khách lẻ không lấy hóa đơn được quy định như thế nào?1/ từ khi áp dụng hóa đơn điện tử theo nghị định 123…2

Tính tổng số khách hàng không trùng lặp trong excel dễ hiểu, có ví

Sử dụng countif, một trong các hàm thống kê, để đếm số lượng ô đáp ứng một tiêu chí; ví dụ như để đếm số lần một thành phố nhất định xuất hiện trong danh sách khách hàng, trong biểu mẫu đơn giản nhất, countif cho biết: =countif(bạn muốn tìm ở đâu?, bạn muốn tìm giá trị nào?) ví dụ: =countif(a2:a5,"london") =countif(a2:a5,a4) hàm countif(phạm vi, tiêu chí) tên đối số mô tả range (bắt buộc) nhóm các ô mà bạn muốn đếm

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.