CÔNG TY TNHH LUCAS VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ TĨNH

  • Địa chỉ: Số 88, đường Hà Huy Tập, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
  • Giấy phép kinh doanh: 0312642563-001 – ngày cấp: 24/11/2015
  • Ngày hoạt động: 23/11/2015
  • Điện thoại: (hide) – Fax: (hide)
  • Giám đốc: NGUYỄN ĐỨC VINH / NGUYỄN ĐỨC VINH
  • Điện thoại: 0903210206