HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VÀ NÔNG NGHIỆP ĐỨC GIANG

  • Địa chỉ: Thôn 2 Bồng Giang, Xã Đức Giang, Huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh
  • Giấy phép kinh doanh: S� 33 – ngày cấp: 14/01/2016
  • Ngày hoạt động: 01/01/2016
  • Điện thoại: (hide) – Fax: (hide)
  • Giám đốc: NGUYỄN DOÃN NAM / NGUYỄN DOÃN NAM