HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VÀ MÔI TRƯỜNG THUỶ SẢN THÀNH CÔNG XÃ BÙI XÁ

  • Địa chỉ: Thôn Hà Tứ, Xã Bùi Xá, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh
  • Giấy phép kinh doanh: 280407000137 – ngày cấp: 12/01/2016
  • Ngày hoạt động: 04/11/2015
  • Điện thoại: (hide) – Fax: (hide)
  • Giám đốc: TRẦN QUỐC HOÀN / TRẦN QUỐC HOÀN
  • Điện thoại: 0948675238